Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Salmo 35:1-28

Iya ni David. 35  Dumalaha ang akong kaso, Oh Jehova, batok sa akong mga kaatbang;+ Gubata ang mga nakiggubat batok kanako.+   Kupti ang kalasag ug dakong taming,+ Ug tindog sa pagtabang kanako,+   Ug bakyawa ang bangkaw ug ang atsa nga duhay-sulab sa pagsugat niadtong nagagukod kanako.+ Ingna ang akong kalag: “Ako mao ang imong kaluwasan.”+   Maulawan unta ug mapaubos silang nagapangita sa akong kalag.+ Pasibogon ug manglipaghong unta silang nagalaraw ug kadaotan kanako.+   Mahisama unta sila sa tahop sa atubangan sa hangin,+ Ug ang manulonda ni Jehova magaabog unta kanila.+   Himoa ang ilang dalan nga kangitngitan ug madanglog nga mga dapit,+ Ug himoa nga ang manulonda ni Jehova magagukod kanila.   Kay sa walay gipasikaran nagtago sila alang kanako sa ilang gahong nga may pukot;+ Sa walay gipasikaran sila nagkalot niini alang sa akong kalag.+   Ipadangat kaniya ang kalaglagan nga dili siya mahibalo,+ Ug ipasikop siya sa kaugalingon niyang pukot nga iyang gitagoan;+ Himoa nga mahulog siya niini uban ang kalaglagan.+   Apan himoa nga ang akong kalag magmalipayon kang Jehova;+ Magmasadyaon unta kini diha sa iyang kaluwasan.+ 10  Pasultiha ang tanan kong mga bukog:+ “Oh Jehova, kinsa ba ang sama kanimo,+ Nga nagaluwas sa sinakit gikan sa usa nga labi pang kusgan kay kaniya,+ Ug sa sinakit ug sa kabos gikan sa nagatulis kaniya?”+ 11  Ang mabangis nga mga saksi nanindog;+ Nangutana sila kanako sa wala ko hisayri.+ 12  Gibalosan nila ako ug daotan baylo sa maayo,+ Aron magbangotan ang akong kalag.+ 13  Kon bahin kanako, sa dihang sila nasakit, ang akong besti mao ang sakong panapton,+ Pinaagi sa pagpuasa gisakit ko ang akong kalag,+ Ug ang akong pag-ampo mibalik sa akong sabakan.+ 14  Ingon nga alang sa usa ka higala, ingon nga alang sa akong igsoon,+ Naglakawlakaw ako ingon sa nagbangotan alang sa usa ka inahan.+ Kay nasubo, mitikubo ako. 15  Apan sa akong pagtakiang sila nagmaya ug naghugpong;+ Sila naghugpong batok kanako,+ Nga naghampak kanako sa dihang wala ako mahibalo niini;+ Sila nagkuniskunis kanako ug wala sila magpakahilom.+ 16  Taliwala sa mga apostatang tigyagayaga tungod sa usa ka tinapay+ Nanagkagot ang ilang mga ngipon batok kanako.+ 17  Oh Jehova, hangtod kanus-a ba nga ikaw magatan-aw niini?+ Bawia ang akong kalag gikan sa ilang mga pagpanglaglag,+ Ang bugtong kong kalag+ gikan sa may-lambungay nga mga nating leyon. 18  Pagadayegon ko ikaw diha sa dako nga kongregasyon;+ Pagadayegon ko ikaw taliwala sa daghang katawhan.+ 19  Hinaot nga kadtong sa walay hinungdan akong mga kaaway dili magmaya tungod kanako;+ Kon bahin niadtong nagdumot kanako nga walay pasikaranan, ayaw pakidhata ang ilang mata.+ 20  Kay wala sila magasulti sa pakigdait;+ Kondili batok sa mga malinawon sa yuta Nagalaraw sila kanunay sa malimbongong mga butang.+ 21  Ug ginganga nila pag-ayo ang ilang baba batok kanako.+ Sila nag-ingon: “Aha! Aha! ang among mata nakakita niana.”+ 22  Ikaw nakakita, Oh Jehova.+ Ayaw pagpakahilom.+ Oh Jehova, ayaw pagpahilayo kanako.+ 23  Bangon ug pagmata alang sa akong hukom,+ Oh Diyos ko, nga Jehova, alang sa akong buroka.+ 24  Hukmi ako sumala sa imong pagkamatarong, Oh Jehova nga Diyos ko,+ Ug dili unta sila magmaya tungod kanako.+ 25  Oh dili unta sila moingon sa ilang kasingkasing: “Aha, ang among kalag!”+ Dili unta sila moingon: “Gilamoy namo siya.”+ 26  Maulawan ug manglipaghong unta silang tanan+ Nga nagmalipayon sa akong katalagman.+ Pasul-obi sila sa kaulawan+ ug pagkapinaubos kadtong nagpasibantog batok kanako.+ 27  Pahugyawa sila nga malipayon ug papagmayaa ang mga may kahimuot sa akong pagkamatarong,+ Ug pasultiha sila kanunay:+ “Pagapadakoon si Jehova, nga may kahimuot sa pakigdait sa iyang alagad.”+ 28  Ug pasultiha sa mahinayng tingog ang akong dila mahitungod sa imong pagkamatarong,+ Sa imong pagdayeg sa tibuok nga adlaw.+

Mga Footnote