Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Salmo 35:1-28

Iya ni David. 35  Dumalaha ang akong kaso, Oh Jehova, batok sa akong mga kaatbang;+Gubata ang mga nakiggubat batok kanako.+   Kupti ang kalasag ug dakong taming,+Ug tindog sa pagtabang kanako,+   Ug bakyawa ang bangkaw ug ang atsa nga duhay-sulab sa pagsugat niadtong nagagukod kanako.+Ingna ang akong kalag: “Ako mao ang imong kaluwasan.”+   Maulawan unta ug mapaubos silang nagapangita sa akong kalag.+Pasibogon ug manglipaghong unta silang nagalaraw ug kadaotan kanako.+   Mahisama unta sila sa tahop sa atubangan sa hangin,+Ug ang manulonda ni Jehova magaabog unta kanila.+   Himoa ang ilang dalan nga kangitngitan ug madanglog nga mga dapit,+Ug himoa nga ang manulonda ni Jehova magagukod kanila.   Kay sa walay gipasikaran nagtago sila alang kanako sa ilang gahong nga may pukot;+Sa walay gipasikaran sila nagkalot niini alang sa akong kalag.+   Ipadangat kaniya ang kalaglagan nga dili siya mahibalo,+Ug ipasikop siya sa kaugalingon niyang pukot nga iyang gitagoan;+Himoa nga mahulog siya niini uban ang kalaglagan.+   Apan himoa nga ang akong kalag magmalipayon kang Jehova;+Magmasadyaon unta kini diha sa iyang kaluwasan.+ 10  Pasultiha ang tanan kong mga bukog:+“Oh Jehova, kinsa ba ang sama kanimo,+Nga nagaluwas sa sinakit gikan sa usa nga labi pang kusgan kay kaniya,+Ug sa sinakit ug sa kabos gikan sa nagatulis kaniya?”+ 11  Ang mabangis nga mga saksi nanindog;+Nangutana sila kanako sa wala ko hisayri.+ 12  Gibalosan nila ako ug daotan baylo sa maayo,+Aron magbangotan ang akong kalag.+ 13  Kon bahin kanako, sa dihang sila nasakit, ang akong besti mao ang sakong panapton,+Pinaagi sa pagpuasa gisakit ko ang akong kalag,+Ug ang akong pag-ampo mibalik sa akong sabakan.+ 14  Ingon nga alang sa usa ka higala, ingon nga alang sa akong igsoon,+Naglakawlakaw ako ingon sa nagbangotan alang sa usa ka inahan.+Kay nasubo, mitikubo ako. 15  Apan sa akong pagtakiang sila nagmaya ug naghugpong;+Sila naghugpong batok kanako,+Nga naghampak kanako sa dihang wala ako mahibalo niini;+Sila nagkuniskunis kanako ug wala sila magpakahilom.+ 16  Taliwala sa mga apostatang tigyagayaga tungod sa usa ka tinapay+Nanagkagot ang ilang mga ngipon batok kanako.+ 17  Oh Jehova, hangtod kanus-a ba nga ikaw magatan-aw niini?+Bawia ang akong kalag gikan sa ilang mga pagpanglaglag,+Ang bugtong kong kalag+ gikan sa may-lambungay nga mga nating leyon. 18  Pagadayegon ko ikaw diha sa dako nga kongregasyon;+Pagadayegon ko ikaw taliwala sa daghang katawhan.+ 19  Hinaot nga kadtong sa walay hinungdan akong mga kaaway dili magmaya tungod kanako;+Kon bahin niadtong nagdumot kanako nga walay pasikaranan, ayaw pakidhata ang ilang mata.+ 20  Kay wala sila magasulti sa pakigdait;+Kondili batok sa mga malinawon sa yutaNagalaraw sila kanunay sa malimbongong mga butang.+ 21  Ug ginganga nila pag-ayo ang ilang baba batok kanako.+Sila nag-ingon: “Aha! Aha! ang among mata nakakita niana.”+ 22  Ikaw nakakita, Oh Jehova.+ Ayaw pagpakahilom.+Oh Jehova, ayaw pagpahilayo kanako.+ 23  Bangon ug pagmata alang sa akong hukom,+Oh Diyos ko, nga Jehova, alang sa akong buroka.+ 24  Hukmi ako sumala sa imong pagkamatarong, Oh Jehova nga Diyos ko,+Ug dili unta sila magmaya tungod kanako.+ 25  Oh dili unta sila moingon sa ilang kasingkasing: “Aha, ang among kalag!”+Dili unta sila moingon: “Gilamoy namo siya.”+ 26  Maulawan ug manglipaghong unta silang tanan+Nga nagmalipayon sa akong katalagman.+Pasul-obi sila sa kaulawan+ ug pagkapinaubos kadtong nagpasibantog batok kanako.+ 27  Pahugyawa sila nga malipayon ug papagmayaa ang mga may kahimuot sa akong pagkamatarong,+Ug pasultiha sila kanunay:+“Pagapadakoon si Jehova, nga may kahimuot sa pakigdait sa iyang alagad.”+ 28  Ug pasultiha sa mahinayng tingog ang akong dila mahitungod sa imong pagkamatarong,+Sa imong pagdayeg sa tibuok nga adlaw.+

Mga Footnote