Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Salmo 31:1-24

Ngadto sa direktor. Usa ka salmo ni David. 31  Kanimo, Oh Jehova, midangop ako.+Oh hinaot nga dili gayod ako maulawan.+Sa imong pagkamatarong itagana kanako ang kaikyasan.+   Ikiling kanako ang imong igdulungog.+Luwasa ako sa madali.+Mahimo ka unta nga usa ka bato nga salipdanan alang kanako,+Usa ka balay sa mga salipdanan aron sa pagluwas kanako.+   Kay ikaw mao ang akong dakong bato ug ang akong salipdanan;+Ug tungod sa imong ngalan+ tultolan mo ako ug agakon ako.+   Pagawason mo ako gikan sa pukot nga gitago nila alang kanako,+Kay ikaw mao ang akong kuta.+   Sa imong kamot itugyan ko ang akong espiritu.+Gitubos mo ako,+ Oh Jehova nga Diyos sa kamatuoran.+   Gidumtan ko sila nga nagtagad sa walay-pulos, kawang nga mga idolo;+Apan alang kanako, kang Jehova ako nagasalig.+   Ako magmalipayon ug magmaya sa imong mahigugmaong-kalulot,+Sanglit nakita mo ang akong kasakitan;+Nasayran mo ang mga kagul-anan sa akong kalag,+   Ug wala mo ako itugyan sa kamot sa kaaway.+Gipatindog mo ang akong mga tiil sa haluag nga dapit.+   Pakitai ako ug kaluoy, Oh Jehova, tungod kay ania ako sa kalisdanan.+Tungod sa kagul-anan naluya na ang akong mga mata,+ ang akong kalag ug ang akong tiyan.+ 10  Kay sa kaguol ang akong kinabuhi nahidangat sa kataposan,+Ug ang akong mga tuig sa pagpanghupaw.+Tungod sa akong kasaypanan ang akong kusog nahuyang,+Ug ang akong mga bukog nagabok.+ 11  Sa panglantaw niadtong tanan nga nagpakitag pagkamabatokon kanako+ ako nahimong usa ka kaulawan,+Ug ilabina gayod sa akong mga silingan,+Ug usa ka kalisang ako sa akong mga kaila.+Sa diha nga ako nakita sa gawas, sila nangalagiw gikan kanako.+ 12  Ingon sa patay nga tawo ug wala diha sa kasingkasing, ako nakalimtan na;+Ako nahimong sama sa usa ka nadaot nga sudlanan;+ 13  Kay akong nadungog ang daotang taho sa daghan,+Kalisang anaa sa tanang kiliran.+Sa diha nga sila naghugpong nga samag usa batok kanako,+Naglaraw sila aron sa pagkuha sa akong kalag.+ 14  Apan ako​—⁠kanimo nagsalig ako, Oh Jehova.+Ako miingon: “Ikaw mao ang akong Diyos.”+ 15  Sa imong kamot anaa ang akong mga panahon.+Luwasa ako gikan sa kamot sa akong mga kaaway ug gikan sa mga nagagukod kanako.+ 16  Pasidlaka ang imong nawong sa ibabaw sa imong alagad.+Luwasa ako tungod sa imong mahigugmaong-kalulot.+ 17  Oh Jehova, dili unta ako maulawan, kay ako nagtawag kanimo.+Maulawan unta ang mga daotan;+Maghilom unta sila sa Sheol.+ 18  Maamang unta ang mga ngabil nga bakakon,+Nga nagasulti batok sa matarong,+ sa kamapatuyangon tungod sa pagkamapahitas-on ug pagkamatamayon.+ 19  Pagkadagaya sa imong pagkamaayo,+ nga imong gitipigan alang niadtong nangahadlok kanimo!+Nga imong gipakita ngadto niadtong midangop kanimo,Sa atubangan sa mga anak sa mga tawo.+ 20  Imong tipigan sila sa tago nga dapit sa imong presensiya+Gikan sa paghugpongay sa mga tawo.+Imong tagoan sila sa imong balongbalong gikan sa panaglalis sa mga dila.+ 21  Dalayegon si Jehova,+Kay siya nagpakitag katingalahang mahigugmaong-kalulot+ kanako sa siyudad nga anaa sa kapit-os.+ 22  Sa akong bahin, sa dihang ako nalisang+ ako miingon:“Laglagon gayod ako gikan sa atubangan sa imong mga mata.”+Tino nga imong nadungog ang tingog sa akong mga pangaliyupo sa dihang mituaw ako kanimo alang sa tabang.+ 23  Oh higugmaa ninyo si Jehova, kamong tanan nga mga maunongon kaniya.+Si Jehova magapanalipod sa mga matinumanon,+Apan siya magabalos sa hilabihan gayod kang bisan kinsa nga nagmapahitas-on.+ 24  Magmaisogon kamo, ug magmalig-on unta ang inyong kasingkasing,+Kamong tanan nga nagahulat kang Jehova.+

Mga Footnote