Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Salmo 27:1-14

Iya ni David. 27  Si Jehova mao ang akong kahayag+ ug ang akong kaluwasan.+Kinsa man ang akong kahadlokan?+Si Jehova mao ang salipdanan sa akong kinabuhi.+Kinsa man ang akong kalisangan?+   Sa dihang ang mga mamumuhat ug daotan miduol batok kanako aron sa pagkaon sa akong unod,+Kay sila akong mga kontra ug akong mga kaaway,+Sila nangapandol ug nangapukan.+   Bisan pag ang mga nagkampo magpatindog ug tolda batok kanako,+Ang akong kasingkasing dili mahadlok.+Bisan pag ang gubat patindogon batok kanako,+Bisan pa niana ako magmasaligon.+   Usa ka butang ang gipangayo ko kang Jehova+Kini ang akong pagapangitaon,+Nga makapuyo ako sa balay ni Jehova sa tanang adlaw sa akong kinabuhi,+Aron sa pagtan-aw sa pagkakahimut-anan ni Jehova+Ug sa pagtan-aw nga mapabilhon sa iyang templo.+   Kay pagatagoan niya ako sa iyang tagoanan sa adlaw sa katalagman;+Pagatagoan niya ako sa tagong dapit sa iyang tolda;+Ibutang niya ako sa itaas sa usa ka bato.+   Ug karon ang akong ulo mapataas ibabaw sa akong mga kaaway nga naglibot kanako;+Ug magahalad ako diha sa iyang tolda ug mga halad sa hugyaw sa kalipay;+Magaawit ako ug magaawit ug mga pagdayeg kang Jehova.+   Magpatalinghog ka, Oh Jehova, sa dihang ako motawag pinaagi sa akong tingog,+Ug pakitai ako ug kaluoy ug tubaga ako.+   Mahitungod kanimo ang akong kasingkasing nag-ingon: “Pangitaa ninyo ang akong nawong.”+Ang imong nawong, Oh Jehova, akong pangitaon.+   Ayaw itago ang imong nawong gikan kanako.+Ayaw isalikway ang imong alagad tungod sa kasuko.+Ikaw mahimo unta nga akong panabang.+Ayaw ako pasagdi ug ayaw ako biyai, Oh akong Diyos sa kaluwasan.+ 10  Kon ugaling biyaan ako sa akong amahan ug sa akong inahan,+Si Jehova mismo magsagop kanako.+ 11  Tudloi ako sa imong dalan, Oh Jehova,+Ug tultoli ako sa alagianan sa katul-id tungod sa akong mga kaaway. 12  Ayaw ako itugyan ngadto sa kalag sa akong mga kaaway;+Kay ang bakakon nga mga saksi nanindog batok kanako,+Ug siya nga nagsabwag ug kapintasan.+ 13  Kon wala pa akoy pagtuo nga makakita sa pagkamaayo ni Jehova sa yuta sa mga buhi+—! 14  Laom kang Jehova;+ magmaisogon ka ug lig-ona ang imong kasingkasing.+Oo, laom kang Jehova.+

Mga Footnote