Salmo 137:1-9

137  Sa daplin sa mga suba sa Babilonya+—didto kami nanglingkod.+Kami nanghilak usab sa dihang nahinumdom kami sa Zion.+   Sa mga kahoyng alamo+ sa taliwala niyaGibitay namo ang among mga alpa.+   Kay kadtong nagbihag kanamo didto nangayo kanamog mga pulong sa usa ka awit,+Ug kadtong nagyagayaga kanamo—sa paglipay:+“Awiti kami ug usa sa mga awit sa Zion.”+   Unsaon namo pag-awit sa awit ni Jehova+Diha sa langyaw nga yuta?+   Kon kalimtan ko ikaw, Oh Jerusalem,+Magmalimtanon unta ang akong tuong kamot.   Papilita ang akong dila sa akong alingagngag,+Kon ako dili mahinumdom kanimo,+Kon dili ko igapataas ang JerusalemLabaw sa pangunang hinungdan sa akong pagmaya.+   Hinumdomi,+ Oh Jehova, may kalabotan sa mga anak sa Edom+ ang adlaw sa Jerusalem,+Nga nag-ingon: “Himoang dayag! Himoang dayag hangtod sa patukoranan sa sulod niini!”+   Oh anak nga babaye sa Babilonya, nga pagalaglagon,+Malipayon siya nga magabalos kanimo+Tungod sa imo mismong buhat nga imong gihimo kanamo.+   Malipayon siya nga magahawid ug magadugmok+Sa imong mga anak sa dakong bato.

Mga Footnote