Salmo 120:1-7

Usa ka Awit sa Pagtungas. 120  Sa akong kasakit mituaw ako kang Jehova,+Ug iyang gitubag ako.+   Oh Jehova, luwasa ang akong kalag gikan sa mga ngabil nga bakakon,+Gikan sa dila nga malinglahon.+   Unsa ang igahatag kanimo, ug unsa ang igadugang kanimo,Oh dila nga malinglahon?+   Mahait nga mga udyong sa tawong gamhanan,+Uban ang nagasigang mga baga sa mga kahoyng retama.+   Alaot ako, kay nagpuyo ako ingon nga langyaw sa Mesek!+Nagpuyo ako sa balongbalong sa mga tolda sa Kedar.+   Kay dugay na kaayo nga ang akong kalag nagpuyo+Uban sa mga nagadumot sa pakigdait.+   Nagabarog ako dapig sa pakigdait;+ apan sa dihang mosulti ako,Sila uyon sa pakiggubat.+

Mga Footnote