Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Salmo 109:1-31

Ngadto sa direktor. Iya ni David. Usa ka salmo. 109  Oh Diyos nga akong ginadayeg,+ ayaw pagpakahilom.+   Kay ang baba sa daotan ug ang baba nga limbongan gibuka batok kanako.+ Sila nagsulti bahin kanako uban ang dila nga bakakon;+   Ug gilibotan nila ako sa mga pulong sa pagdumot,+ Ug nagpadayon sila sa pagpakig-away batok kanako sa walay hinungdan.+   Tungod sa akong gugma nagpadayon sila pagpakigbatok kanako;+ Apan sa akong bahin anaa ang pag-ampo.+   Ug sila nagbalos kanakog daotan ilis sa maayo+ Ug pagdumot ilis sa akong gugma.+   Itudlo sa ibabaw niya ang usa ka tawong daotan, Ug ang usa ka magsusupak+ magapabilin untang nagabarog sa iyang tuong kamot.   Sa dihang pagahukman siya, ipadayag nga siya usa ka daotan; Ug ang iyang pag-ampo mahimo untang usa ka sala.+   Mahimo untang diyutay ang iyang mga adlaw;+ Ang iyang katungdanan sa pagkamagtatan-aw ipakuha sa lain.+   Ang iyang mga anak nga lalaki mahimo untang mga bata nga ilo-sa-amahan+ Ug ang iyang asawa mahimong balo.+ 10  Ug sa walay pakyas pasagding maglatagaw ang iyang mga anak;+ Ug magpakilimos sila, Ug mangita silag pagkaon gikan sa ilang awaaw nga mga dapit.+ 11  Pasagdi nga ang tigpatanto magpahimutang ug mga bitik alang sa tanan nga iyang nabatonan,+ Ug pasagdi nga ang mga estranyo+ magaagaw sa iyang hinagoan.+ 12  Wala untay bisan kinsa nga magpakita kaniya ug mahigugmaong-kalulot,+ Ug wala untay bisan kinsa nga maluoy sa iyang mga bata nga ilo-sa-amahan. 13  Ipaputol ang iyang kaliwatan.+ Ipapala ang ilang ngalan sa mosunod nga kaliwatan.+ 14  Pahinumdomi kang Jehova ang kasaypanan sa iyang mga katigulangan,+ Ug ang sala sa iyang inahan+—dili unta mapala.+ 15  Maanaa unta sila sa kanunay sa atubangan ni Jehova;+ Ug putlon unta niya ang paghinumdom kanila gikan sa yuta;+ 16  Tungod kay wala siya mahinumdom sa pagpakitag mahigugmaong-kalulot,+ Kondili nagpadayon siya sa paggukod sa sinakit ug sa kabos nga tawo+ Ug sa masulub-on sa kasingkasing, aron sa pagpatay kaniya.+ 17  Ug nagpadayon siya sa paghigugma sa maldisyon,+ mao nga midangat kini kaniya;+ Ug wala niya ikalipay ang panalangin,+ Mao nga halayo kini kaniya;+ 18  Ug nasul-oban siya sa maldisyon ingon nga iyang besti.+ Mao nga mituhop kini kaniya sama sa mga tubig+ Ug sama sa lana ngadto sa iyang kabukogan. 19  Alang kaniya mahimo unta kining sama sa usa ka besti nga iyang ginasul-ob+ Ug sama sa usa ka bakos nga iyang ginabakos sa kanunay.+ 20  Kini mao ang balos gikan ni Jehova sa usa nga nagasukol kanako+ Ug sa mga nagasulti ug daotan batok sa akong kalag.+ 21  Apan ikaw mao si Jehova, ang Soberanong+ Ginoo. Pakiglabot kanako tungod sa imong ngalan.+ Tungod kay ang imong mahigugmaong-kalulot maayo man, luwasa+ ako. 22  Kay ako sinakit ug kabos,+ Ug ang akong kasingkasing gidughang sulod sa akong kahiladman.+ 23  Sama sa landong sa dihang molingay na kini, ako kinahanglang mobiya;+ Gisawilik ako sama sa usa ka dulon. 24  Ang akong mga tuhod nangurog gumikan sa pagpuasa,+ Ang akong unod nanipis, nga wala nay tambok.+ 25  Ug ako nahimong talamayon alang kanila.+ Sila nakakita kanako—naglingolingo sila sa ilang ulo.+ 26  Tabangi ako, Oh Jehova nga akong Diyos;+ Luwasa ako sumala sa imong mahigugmaong-kalulot.+ 27  Ug mahibalo unta sila nga kini mao ang imong kamot;+ Nga ikaw, Oh Jehova, ang nagbuhat niini.+ 28  Pasagdi nga sila, sa ilang bahin, magpahayag ug maldisyon,+ Apan hinaot ikaw, sa imong bahin, magpahayag ug panalangin.+ Sila nanindog, apan maulawan unta sila,+ Ug magmaya unta ang imong alagad.+ 29  Kadtong nagasukol kanako mabestihan unta sa pagkapinaubos,+ Ug pasul-obi sila sa kaulawan ingon sa kupo nga walay bukton.+ 30  Pagadayegon ko pag-ayo si Jehova pinaagi sa akong baba,+ Ug pagadayegon ko siya sa taliwala sa daghang katawhan.+ 31  Kay motindog siya sa tuong kamot sa kabos,+ Aron sa pagluwas kaniya gikan sa mga nagahukom sa iyang kalag.

Mga Footnote