Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Salmo 107:1-43

(Mga Salmo 107 – 150) 107  Oh magpasalamat kamo kang Jehova, kay siya maayo;+Kay ang iyang mahigugmaong-kalulot maoy hangtod sa panahong walay tino.+   Pasultiha niana ang mga binawi ni Jehova,+Nga gibawi niya gikan sa kamot sa kaaway,+   Ug nga iyang gitigom gikan sa kayutaan,+Gikan sa sidlakan ug gikan sa kasadpan,+Gikan sa amihanan ug gikan sa habagatan.+   Sila naglatagaw sa kamingawan,+ sa desyerto;+Wala sila makakaplag ug dalan paingon sa usa ka siyudad nga kapuy-an.+   Sila gigutom, giuhaw usab;+Ang ilang kalag sa ilang kahiladman naluya.+   Ug mituaw sila kang Jehova sa ilang kasakitan;+Gikan sa ilang mga kapit-osan giluwas niya sila,+   Ug gipasubay sila sa husto nga dalan,+Aron makadangat sila sa usa ka siyudad nga kapuy-an.+   Oh nga magpasalamat unta ang katawhan kang Jehova tungod sa iyang mahigugmaong-kalulot+Ug tungod sa iyang katingalahang mga buhat alang sa mga anak sa mga tawo.+   Kay gitagbaw niya ang kalag nga giuhaw;+Ug gibusog niya sa maayong mga butang ang kalag nga gigutom.+ 10  May mga nagapuyo sa kangitngit ug sa mabagang kangiob,+Mga binilanggo sa kasakitan ug sa mga puthaw.+ 11  Kay nagmasuklanon+ sila batok sa mga pulong sa Diyos;+Ug wala sila motahod sa tambag sa Labing Hataas.+ 12  Busa pinaagi sa kalisdanan gipaluya niya ang ilang kasingkasing;+Sila nangapandol, ug walay usa nga mitabang.+ 13  Ug mitawag sila kang Jehova alang sa tabang diha sa ilang kasakitan;+Gikan sa ilang mga kapit-osan iya gihapong giluwas sila.+ 14  Iyang gipagawas sila gikan sa kangitngit ug sa mabagang kangiob,+Ug gilugtas ang ilang mga gapos.+ 15  Oh nga magpasalamat unta ang katawhan kang Jehova tungod sa iyang mahigugmaong-kalulot+Ug tungod sa iyang katingalahang mga buhat alang sa mga anak sa mga tawo.+ 16  Kay giguba niya ang tumbagang mga pultahan,+Ug giputol niya ang puthawng mga trangka.+ 17  Kadtong mga buangbuang, gumikan sa ilang paagi sa paglapas+Ug gumikan sa ilang kasaypanan, sa kaulahiay sila nagsakit sa ilang kaugalingon.+ 18  Ang ilang kalag giluod sa tanang matang sa pagkaon,+Ug nahiabot sila sa ganghaan sa kamatayon.+ 19  Ug mitawag kang Jehova alang sa tabang diha sa ilang kasakitan;+Iyang giluwas gihapon sila gikan sa ilang mga kapit-osan.+ 20  Iyang gipadala ang iyang pulong ug giayo sila+Ug gitagan-an sila ug kaikyasan gikan sa ilang mga gahong.+ 21  Oh nga magpasalamat unta ang katawhan kang Jehova tungod sa iyang mahigugmaong-kalulot+Ug tungod sa iyang katingalahang mga buhat alang sa mga anak sa mga tawo.+ 22  Ug nga itanyag unta nila ang mga halad-sa-pagpasalamat+Ug ipahayag ang iyang mga buhat uban ang hugyaw sa kalipay.+ 23  Sila nga mangadto sa dagat diha sa mga barko,+Nga magapatigayon diha sa dagkong katubigan,+ 24  Sila mao ang nakakita sa mga buhat ni Jehova+Ug sa iyang katingalahang mga buhat sa mga kahiladman;+ 25  Kon giunsa niya paglitok sa pulong ug sa pagpahinabo nga motungha ang unos,+Mao nga kini magpataas sa iyang mga balod.+ 26  Sila mosaka sa kalangitan,Sila manaog sa mga kahiladman.Tungod sa katalagman matunaw ang ila mismong mga kalag.+ 27  Sila magsusapinday ug magparagparag sama sa usa ka hubog nga tawo,+Ug bisan ang tanan nilang kaalam malibog.+ 28  Ug sila nagatuaw kang Jehova diha sa ilang kasakitan,+Ug gikan sa ilang mga kapit-osan siya nagpagawas kanila.+ 29  Siya makapalurang sa unos,+Mao nga molinaw ang mga balod sa dagat.+ 30  Ug sila magmaya tungod kay kini molinaw,Ug iyang pagadad-on sila ngadto sa dunggoanan nga ilang gikahimut-an.+ 31  Oh nga magpasalamat unta ang katawhan kang Jehova tungod sa iyang mahigugmaong-kalulot+Ug tungod sa iyang katingalahang mga buhat alang sa mga anak sa mga tawo.+ 32  Ug ipahimaya nila siya diha sa kongregasyon sa katawhan;+Ug ipadayeg nila siya diha sa lingkoranan sa mga tigulang nga lalaki.+ 33  Ginahimo niya ang mga suba nga kamingawan,+Ug ang mga tubod sa tubig nga umaw nga yuta,+ 34  Ang mabungahong yuta nga yuta sa asin,+Tungod sa pagkadaotan sa mga nagapuyo niini. 35  Ginahimo niya ang kamingawan nga punog-tangbo nga linaw sa tubig,+Ug ang yuta sa walay-tubig nga rehiyon ingon nga mga tubod sa tubig.+ 36  Ug ginapapuyo niya didto ang mga gigutom,+Aron lig-ong makatukod sila ug usa ka siyudad nga kapuy-an.+ 37  Ug sila nagapugas sa kaumahan ug nagtanom ug kaparasan,+Aron sila mamunga ug dagayang mga abot.+ 38  Ug iyang panalanginan sila aron nga modaghan sila pag-ayo;+Ug dili niya itugot nga mahimong diyutay ang ilang kahayopan.+ 39  Sila mahimong diyutay na usab ug matikuko+Tungod sa pagkapiniotan, katalagman ug kagul-anan.+ 40  Siya nagabubo ug pagtamay ibabaw sa mga hamili,+Mao nga iyang gipalatagaw sila sa kamingawan, diin walay dalan.+ 41  Apan siya nagapanalipod sa kabos gikan sa kasakitan+Ug nagahimo kaniya nga mga banay sama sa usa ka panon sa kahayopan.+ 42  Ang mga matul-id makakita ug magamaya;+Apan ang tanang pagkadili-matarong, pagatak-omon niini ang iyang baba.+ 43  Kinsa man ang maalamon? Iyang pagatumanon usab kining mga butanga+Ug pagatagdon ang mga buhat sa mahigugmaong-kalulot ni Jehova.+

Mga Footnote