Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Salmo 104:1-35

104  Dayega si Jehova, Oh kalag ko.+ Oh Jehova nga akong Diyos, ikaw dako kaayo.+ Gibestihan mo ang imong kaugalingon sa dignidad ug pagkahalangdon,+   Nga ginabukotan mo ang imong kaugalingon sa kahayag ingon nga besti,+ Nga ginabuklad ang kalangitan sama sa usa ka tabil sa tolda,+   Ang Usa nga nagatukod sa iyang mga lawak sa itaas nga may mga sagbayan diha sa katubigan,+ Nga nagahimo sa mga panganod nga iyang karo,+ Nga nagalakaw ibabaw sa mga pako sa hangin,+   Nga nagahimo sa iyang mga manulonda nga mga espiritu,+ Sa iyang mga alagad nga nagalamoy nga kalayo.+   Gitukod niya ang yuta ibabaw sa pihong mga dapit niini;+ Kini dili matarog hangtod sa panahong walay tino, o hangtod sa kahangtoran.+   Gitabonan mo kini sa halawom nga katubigan sama sa usa ka besti.+ Ang katubigan nahiluna sa ibabaw sa kabukiran.+   Sa imong pagbadlong sila nangalagiw;+ Sa tingog sa imong dalugdog nanalagan sila sa kalisang—   Ang mga bukid nanggimaw,+ Ang mga patag sa walog naunlod— Ngadto sa dapit nga imong gitukod alang kanila.   Gibutang mo ang usa ka utlanan, aron dili sila molabang niana,+ Aron dili sila motabon pag-usab sa yuta.+ 10  Nagapadala siya ug mga tubod ngadto sa mga bul-oganang walog;+ Sa taliwala sa kabukiran sila nagaagos. 11  Magapainom sila kanunay sa tanang ihalas nga mananap sa kapatagan;+ Ang mga sebra+ kanunayng magatagbaw sa ilang kauhaw. 12  Ang molupad nga mga linalang sa kalangitan mamatog sa ibabaw nila;+ Gikan sa taliwala sa labong nga kadahonan magahoni sila.+ 13  Siya nagabisibis sa kabukiran gikan sa iyang mga lawak sa itaas.+ Tungod sa mga bunga sa imong mga buhat ang yuta natagbaw.+ 14  Siya nagapatubo sa lunhawng balili alang sa mga mananap,+ Ug sa mga tanom alang sa tawo,+ Aron magpatungha ug pagkaon gikan sa yuta,+ 15  Ug bino nga makapalipay sa kasingkasing sa may-kamatayong tawo,+ Sa pagpasinaw sa nawong pinaagi sa lana,+ Ug tinapay nga makapalig-on sa kasingkasing sa may-kamatayong tawo.+ 16  Ang mga kahoy ni Jehova nangatagbaw, Ang mga sedro sa Lebanon nga iyang gitanom,+ 17  Diin didto ang kalanggaman magabuhat ug mga salag.+ Kon bahin sa cigueña, ang mga kahoyng junipero mao ang iyang balay.+ 18  Ang hatag-as nga kabukiran+ maoy alang sa mga kanding sa bukid;+ Ang mga dagkong bato maoy dalangpanan sa mga koneho sa kabatoan.+ 19  Gibuhat niya ang bulan alang sa tinudlong mga panahon;+ Ang adlaw nahibalo pag-ayo kon asa kini mosalop.+ 20  Gipahinabo mo ang kangitngitan, aron mahimo kining gabii;+ Nga niana manggula ang tanang ihalas nga mga hayop sa lasang. 21  Ang may-lambungay nga nating mga leyon nagangulob alang sa tukbonon+ Ug sa pagpangita sa ilang pagkaon gikan sa Diyos.+ 22  Sa pagsidlak sa adlaw+—sila mamalik Ug sila molubog diha sa ilang mga dapit nga tagoanan. 23  Ang tawo moadto sa iyang buluhaton+ Ug sa iyang trabaho hangtod sa kagabhion.+ 24  Pagkadaghan sa imong mga buhat, Oh Jehova!+ Sa kaalam gibuhat mo silang tanan.+ Ang yuta napuno sa imong mga binuhat.+ 25  Kon bahin nianang dagat nga dako kaayo ug halapad,+ Anaa niana ang dili maihap nga nagalihok nga mga linalang,+ Mga buhing linalang, gagmay ug dagko.+ 26  Didto magalawig ang mga barko;+ Kon bahin sa Leviatan,+ siya imong gibuhat aron magdula diha niana.+ 27  Silang tanan—sila nagahulat kanimo+ Aron hatagan sila sa ilang pagkaon sa ilang panahon.+ 28  Kon unsay imong ihatag kanila ilang kuhaon.+ Ginabukhad mo ang imong kamot—matagbaw sila sa maayong mga butang.+ 29  Kon tagoan mo ang imong nawong, mabalisa sila.+ Kon kuhaon mo ang ilang espiritu, mabugtoan sila ug gininhawa,+ Ug mobalik sila ngadto sa abog.+ 30  Kon ipadala mo ang imong espiritu, malalang sila;+ Ug imong ginabag-o ang nawong sa yuta. 31  Ang himaya ni Jehova maoy hangtod sa panahong walay tino.+ Si Jehova malipay sa iyang mga buhat.+ 32  Siya nagatan-aw sa yuta, ug kini mokurog;+ Siya nagatandog sa kabukiran, ug sila moaso.+ 33  Ako magaawit kang Jehova sa tibuok kong kinabuhi;+ Ako magaawit ug mga pagdayeg sa akong Diyos samtang ako buhi.+ 34  Ang akong pagpamalandong kaniya makapahimuot unta.+ Ako, sa akong bahin, magkalipay diha kang Jehova.+ 35  Ang mga makasasala matibawas gikan sa yuta;+ Ug kon bahin sa mga daotan, sila mawala na.+ Dayega si Jehova, Oh kalag ko. Dayega ninyo si Jah!+

Mga Footnote