Salmo 100:1-5

Usa ka salmo sa pagpasalamat.+ 100  Singgit kamo sa kadaogan kang Jehova, kamong tibuok nga katawhan sa yuta.+   Alagara si Jehova uban ang pagmaya.+Duol kamo sa iyang atubangan uban ang hugyaw sa kalipay.+   Ilha nga si Jehova maoy Diyos.+Siya mao ang nagbuhat kanato, ug dili kita sa atong kaugalingon.+Kita mao ang iyang katawhan ug ang mga karnero sa iyang sibsibanan.+   Sulod kamo sa iyang mga ganghaan uban ang pagpasalamat,+Ngadto sa iyang mga sawang uban ang pagdayeg.+Pasalamati siya, dayega ang iyang ngalan.+   Kay si Jehova maayo;+Ang iyang mahigugmaong-kalulot maoy hangtod sa panahong walay tino,+Ug ang iyang pagkamatinumanon hangtod sa sunodsunod nga mga kaliwatan.+

Mga Footnote