Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Ruth 1:1-22

1  Ug nahitabo niadtong mga adlawa sa dihang ang mga maghuhukom+ nagpatuman sa hustisya nga dihay miabot nga gutom+ sa yuta, ug may usa ka tawo gikan sa Betlehem+ sa Juda nga miadto sa yuta sa Moab+ aron sa pagpuyo didto ingong langyaw, siya uban sa iyang asawa ug sa iyang duha ka anak nga lalaki.  Ug ang ngalan sa maong tawo mao si Elimelek, ug ang ngalan sa iyang asawa mao si Noemi, ug ang ngalan sa iyang duha ka anak nga lalaki mao si Malon ug si Kilion, mga Epratahanon+ gikan sa Betlehem sa Juda. Ug nangadto sila sa kayutaan sa Moab ug nagpabilin didto.  Sa paglabay sa panahon si Elimelek nga bana ni Noemi namatay, mao nga siya nahibilin uban sa duha niya ka anak nga lalaki.  Sa ulahi ang mga lalaki nagminyog mga babayeng Moabihanon.+ Ang ngalan sa usa mao si Orpa, ug ang ngalan sa lain mao si Ruth.+ Ug sila mipuyo didto sulod sa mga napulo ka tuig.  Sa paglabay sa panahon kining duha, si Malon ug si Kilion, nangamatay usab, mao nga ang babaye nahibilin nga nawad-an sa iyang duha ka anak ug sa iyang bana.  Ug siya mitindog uban sa iyang duha ka umagad nga babaye ug mipauli gikan sa kapatagan sa Moab, kay siya nakadungog didto sa yuta sa Moab nga si Jehova nagliso sa iyang pagtagad ngadto sa iyang katawhan+ pinaagi sa paghatag kanila ug tinapay.+  Ug siya mibiya sa dapit nga iyang gipuy-an,+ ug kuyog kaniya ang iyang duha ka umagad nga babaye, ug nagpadayon sila sa paglakaw diha sa dalan aron sa pagpauli ngadto sa yuta sa Juda.  Sa kataposan si Noemi miingon sa duha niya ka umagad nga babaye: “Lakaw kamo, pauli, ang tagsatagsa kaninyo ngadto sa balay sa iyang inahan. Hinaot si Jehova magpakitag mahigugmaong-kalulot kaninyo,+ ingon nga kamo nagpakita niana sa mga lalaki nga karon patay na ug nganhi kanako.+  Hinaot si Jehova maghatag kaninyog gasa,+ ug ang matag usa kaninyo makakaplag ug kapahulayan+ diha sa balay sa iyang bana.” Unya iyang gihagkan+ sila, ug ilang gipatugbaw ang ilang tingog ug nanghilak. 10  Ug sila nagpadayon sa pag-ingon kaniya: “Dili, apan kami mopauli uban kanimo ngadto sa imong katawhan.”+ 11  Apan si Noemi miingon: “Pauli kamo, akong mga anak. Nganong mouban man kamo kanako? May mga anak pa ba ako sa akong kahiladmang mga bahin, ug sila mahimong inyong mga bana?+ 12  Pauli kamo, akong mga anak, lakaw, kay ako tigulang na kaayo aron makabaton ug bana. Kon moingon ako nga ako may paglaom nga makabaton ug bana karong gabhiona ug manganak usab ug mga anak nga lalaki,+ 13  mohulat ba kamo kanila hangtod nga sila managko? Ilain ba ninyo ang inyong kaugalingon alang kanila aron dili mahimong asawa sa usa ka bana? Ayaw, mga anak ko, kay mapait kaayo kini alang kanako tungod kaninyo, nga ang kamot ni Jehova gibakyaw batok kanako.”+ 14  Niana gipatugbaw nila ang ilang tingog ug nanghilak pa gayod, dayon gihagkan ni Orpa ang iyang ugangang babaye. Kon bahin kang Ruth, siya mipabilin kaniya.+ 15  Busa siya miingon: “Tan-awa! Ang nabalo mong bilas mipauli na sa iyang katawhan ug sa iyang mga diyos.+ Pauli uban sa imong nabalo nga bilas.”+ 16  Ug si Ruth miingon: “Ayaw ako paghangyoa nga motalikod kanimo, nga mobiya sa pag-uban kanimo; kay kon asa ikaw moadto, ako moadto, ug kon asa ikaw magpalabay sa kagabhion ako magpalabay sa kagabhion.+ Ang imong katawhan mahimong akong katawhan,+ ug ang imong Diyos akong Diyos.+ 17  Kon asa ikaw mamatay, adto ako mamatay,+ ug didto ako igalubong. Hinaot si Jehova magbuhat niana kanako ug magdugang+ pa niana kon may bisan unsa man gawas sa kamatayon nga magbulag kanako ug kanimo.” 18  Sa dihang nakita niya nga siya mapugsanon gayod sa pagkuyog kaniya,+ siya mihunong na sa pagsulti kaniya. 19  Ug silang duha nagpadayon sa paglakaw hangtod nga sila nakaabot sa Betlehem.+ Ug nahitabo nga sa pag-abot gayod nila sa Betlehem, ang tibuok siyudad naukay tungod kanila,+ ug ang kababayen-an nag-ingon: “Si Noemi ba kini?”+ 20  Ug siya miingon sa kababayen-an: “Ayaw ako tawga ug Noemi. Tawga ako ug Mara, kay ang Labing Gamhanan+ naghimong mapait kaayo alang kanako.+ 21  Tugob ako sa akong paggikan,+ ug walay dala sa dihang gipapauli ako ni Jehova.+ Nganong tawgon ninyo ako ug Noemi, nga si Jehova man ang nagpaubos kanako+ ug ang Labing Gamhanan ang nagpahinabo ug katalagman kanako?”+ 22  Busa mipauli si Noemi, ug si Ruth nga Moabihanon, ang iyang umagad nga babaye, uban kaniya sa dihang mipauli gikan sa kayutaan sa Moab;+ ug nahiabot sila sa Betlehem+ sa pagsugod sa pagpangani sa sebada.+

Mga Footnote