Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Roma 6:1-23

6  Busa, unsay atong ikaingon? Magpadayon ba kita sa pagpakasala, aron ang dili-takos nga kalulot modagaya?+  Dili gayod unta kana mahitabo! Sanglit kita namatay labot sa sala,+ unsaon pa man nato sa pagpadayon pagkinabuhi diha niini?+  O wala ba kamo mahibalo nga kitang tanan nga gibawtismohan ngadto kang Kristo Jesus+ gibawtismohan ngadto sa iyang kamatayon?+  Busa kita gilubong+ uban kaniya pinaagi sa atong bawtismo ngadto sa iyang kamatayon, aron nga, ingon nga si Kristo gibangon gikan sa mga patay pinaagi sa himaya sa Amahan,+ kita usab sa susama angay magalakaw diha sa pagkabag-o sa kinabuhi.+  Kay kon kita nahiusa uban kaniya sa dagway sa iyang kamatayon,+ kita tino usab nga mahiusa uban kaniya diha sa dagway sa iyang pagkabanhaw;+  tungod kay kita nahibalo nga ang atong daang pagkatawo gilansang uban kaniya,+ aron ang atong makasasalang lawas mahimong dili aktibo,+ aron dili na kita magpadayong maulipon sa sala.+  Kay siya nga namatay nahigawas na gikan sa iyang sala.+  Dugang pa, kon kita namatay uban kang Kristo, kita nagtuo nga kita usab mabuhi uban kaniya.+  Kay kita nahibalo nga si Kristo, karon nga siya gibangon na gikan sa mga patay,+ dili na mamatay;+ ang kamatayon dili na agalon ibabaw kaniya. 10  Kay ang kamatayon nga iyang gikamatyan, iyang gikamatyan labot sa sala makausa alang sa tanang panahon;+ apan ang kinabuhi nga iyang gikinabuhi, iyang gikinabuhi labot sa Diyos.+ 11  Sa susama usab kamo: isipa gayod ang inyong kaugalingon nga patay+ labot sa sala apan buhi+ labot sa Diyos pinaagi kang Kristo Jesus. 12  Busa ayaw tugoti nga magpadayon sa pagmando ang sala ingong hari+ sa inyong may-kamatayong mga lawas nga inyong sugton ang ilang mga tinguha.+ 13  Ni magpadayon sa pagtugyan sa inyong mga sangkap ngadto sa sala+ ingon nga mga hinagiban sa pagkadili-matarong,+ apan itugyan ang inyong kaugalingon sa Diyos ingon nga mga nabuhi+ gikan sa mga patay, usab ang inyong mga sangkap ngadto sa Diyos ingon nga mga hinagiban+ sa pagkamatarong. 14  Kay ang sala dili angay nga mahimong agalon ibabaw kaninyo, sanglit kamo dili ilalom sa balaod+ kondili ilalom sa dili-takos nga kalulot.+ 15  Unsa ang sunod? Magpakasala ba diay kita tungod kay kita dili ilalom sa balaod+ kondili ilalom sa dili-takos nga kalulot?+ Dili gayod unta kana mahitabo! 16  Wala ba kamo mahibalo nga kon kamo magpadayon sa pagtugyan sa inyong kaugalingon kang bisan kinsa ingong mga ulipon sa pagsugot kaniya, kamo mga ulipon niya tungod kay kamo nagasugot kaniya,+ sa sala+ man nga mosangpot sa kamatayon+ o sa pagkamasinugtanon+ nga mosangpot sa pagkamatarong?+ 17  Apan salamat sa Diyos nga kamo kanhi mga ulipon sa sala apan nagmasinugtanon kamo gikan sa kasingkasing sa dagway sa pagtulon-an nga niana kamo gitugyan.+ 18  Oo, sanglit kamo gipagawas+ na gikan sa sala, kamo nahimong mga ulipon+ sa pagkamatarong.+ 19  Ako nagasulti nga tinawhanon tungod sa kahuyang sa inyong unod:+ kay ingon nga inyong gitugyan ang inyong mga sangkap+ ingong mga ulipon ngadto sa kahugawan+ ug pagkamalinapason nga mosangpot sa pagkamalinapason, busa karon itugyan ang inyong mga sangkap ingong mga ulipon ngadto sa pagkamatarong nga mosangpot sa pagkabalaan.+ 20  Kay sa dihang kamo mga ulipon pa sa sala,+ nahigawas kamo labot sa pagkamatarong. 21  Nan, unsa ang bunga+ nga inyong nabatonan niadtong panahona? Mga butang+ nga inyo nang gikaulaw karon. Kay ang kataposan nianang mga butanga maoy kamatayon.+ 22  Hinunoa, karon, tungod kay kamo gipagawas na gikan sa sala apan nahimong mga ulipon sa Diyos,+ kamo nakabaton sa inyong bunga+ pinaagi sa pagkabalaan, ug ang sangpotanan maoy kinabuhing walay kataposan.+ 23  Kay ang suhol nga ginabayad sa sala mao ang kamatayon,+ apan ang gasa+ nga ginahatag sa Diyos mao ang kinabuhing walay kataposan+ pinaagi ni Kristo Jesus nga atong Ginoo.+

Mga Footnote