Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Roma 5:1-21

5  Busa, karon nga kita gipahayag na nga matarong tungod sa pagtuo,+ tagamtamon nato ang pakigdait+ uban sa Diyos pinaagi sa atong Ginoong Jesu-Kristo,  nga pinaagi kaniya usab kita makaduol+ pinaagi sa pagtuo niining dili-takos nga kalulot diin kita karon nagabarog; ug magsadya kita, pinasukad sa paglaom+ sa himaya sa Diyos.  Ug dili lamang kana, apan magsadya kita samtang anaa sa kasakitan,+ kay kita nahibalo nga ang kasakitan magpatungha ug paglahutay;+  ang paglahutay, sa baylo, ug usa ka inuyonang kahimtang;+ ang inuyonang kahimtang, sa baylo, ug paglaom,+  ug ang paglaom dili motultol sa pagkahigawad;+ tungod kay ang gugma sa Diyos+ gibubo man nganhi sa atong mga kasingkasing+ pinaagi sa balaang espiritu,+ nga gihatag kanato.  Kay, sa pagkatinuod, si Kristo, samtang kita maluya pa,+ namatay alang sa dili-diyosnong mga tawo sa tinudlong panahon.+  Kay makuli nga magpakamatay ang si bisan kinsa alang sa tawong matarong;+ sa pagkatinuod, alang sa maayong+ tawo, tingali, aduna pay mangahas pagpakamatay.+  Apan ang Diyos nagrekomendar sa iyang kaugalingong gugma+ kanato sa pagkaagi nga, samtang kita mga makasasala pa, si Kristo namatay alang kanato.+  Busa, sanglit kita gipahayag na nga matarong karon pinaagi sa iyang dugo,+ labi pa nga kita pagaluwason gikan sa kapungot pinaagi kaniya.+ 10  Kay kon, sa dihang kita mga kaaway pa,+ kita gipasig-uli ngadto sa Diyos pinaagi sa kamatayon sa iyang Anak,+ karon nga kita napasig-uli na, labi pa nga kita pagaluwason pinaagi sa iyang kinabuhi.+ 11  Ug dili lamang kana, kondili kita usab nagasadya diha sa Diyos pinaagi sa atong Ginoong Jesu-Kristo, nga pinaagi kaniya kita karon nakadawat sa pagpasig-uli.+ 12  Mao nga, ingon nga ang sala misulod sa kalibotan pinaagi sa usa ka tawo+ ug ang kamatayon+ pinaagi sa sala, ug sa ingon ang kamatayon mikaylap sa tanang tawo tungod kay silang tanan nakasala man+—. 13  Kay sa wala pa ang Balaod ang sala diha na sa kalibotan, apan ang sala dili idat-og batok kang bisan kinsa kon walay balaod.+ 14  Bisan pa, ang kamatayon nagmando ingong hari sukad kang Adan hangtod kang Moises,+ bisan ibabaw kanilang wala makasala sama sa dagway sa paglapas ni Adan,+ kinsa may kaamgiran kaniya nga umaabot.+ 15  Apan ang gasa dili ingon sa paglapas. Kay kon sa paglapas sa usa ka tawo daghan ang nangamatay, ang dili-takos nga kalulot sa Diyos ug ang iyang walay bayad nga gasa uban ang dili-takos nga kalulot pinaagi sa usa ka tawong+ si Jesu-Kristo midagaya nga labi pa nganha sa daghan.+ 16  Dugang pa, ang walay bayad nga gasa+ dili sama sa paglihok sa mga butang pinaagi sa usa ka tawo nga nakasala.+ Kay ang paghukom+ misangpot gikan sa usa ka paglapas ngadto sa pagkahinukman,+ apan ang gasa misangpot gikan sa daghang kalapasan ngadto sa pagpahayag sa pagkamatarong.+ 17  Kay kon sa paglapas sa usa ka tawo+ ang kamatayon nagmando ingong hari+ pinaagi sa maong tawo, labi pa kadtong nagadawat sa kadagaya sa dili-takos nga kalulot+ ug sa walay bayad nga gasa+ sa pagkamatarong nga magmando ingong mga hari+ diha sa kinabuhi pinaagi sa usa ka persona, si Jesu-Kristo.+ 18  Busa, ingon nga pinaagi sa usa ka paglapas nahimong hinukman+ ang tanang matang sa tawo, sa ingon usab pinaagi sa usa ka buhat sa pagkamatarong+ ang tanang matang sa tawo+ igapahayag nga matarong alang sa kinabuhi.+ 19  Kay ingon nga pinaagi sa pagkadili-masinugtanon sa usa ka tawo daghan+ ang nahimong makasasala, sa ingon usab pinaagi sa pagkamasinugtanon+ sa usa ka persona daghan+ ang mahimong matarong.+ 20  Karon ang Balaod+ misulod aron ang paglapas modagaya.+ Apan diin gani nga ang sala+ midagaya, ang dili-takos nga kalulot+ midagaya nga labi pa. 21  Sa unsang katuyoan? Aron nga, ingon nga ang sala nagmando ingong hari uban sa kamatayon,+ sa ingon usab ang dili-takos nga kalulot+ magmando ingong hari pinaagi sa pagkamatarong alang sa kinabuhing walay kataposan+ pinaagi kang Jesu-Kristo nga atong Ginoo.

Mga Footnote