Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Roma 4:1-25

4  Kay ingon man niana, unsay atong ikaingon bahin kang Abraham nga atong katigulangan+ sumala sa unod?  Kon, pananglitan, si Abraham gipahayag pa nga matarong tungod sa mga buhat,+ siya aduna untay pasukaranan sa pagpanghambog; apan dili sa Diyos.  Kay unsay giingon sa kasulatan? “Si Abraham nagpasundayag ug pagtuo kang Jehova, ug kadto giisip kaniya ingong pagkamatarong.”+  Karon ngadto sa tawo nga nagabuhat+ ang bayad pagaisipon, dili ingong dili-takos nga kalulot,+ kondili ingong utang.+  Sa laing bahin, sa tawo nga wala magabuhat apan nagabutang ug pagtuo+ kaniya nga nagapahayag nga matarong sa usa nga dili-diyosnon, ang iyang pagtuo pagaisipon ingong pagkamatarong.+  Ingon nga si David naghisgot usab labot sa kalipay nga iya sa tawo nga nganha kaniya pagaisipon sa Diyos ang pagkamatarong nga bulag sa mga buhat:  “Malipayon kadtong kansang mga kalapasan gipasaylo+ ug kansang mga sala gitabonan na;+  malipayon ang tawo kansang sala dili gayod pagaisipon ni Jehova.”+  Nan, moabot ba kining kalipaya diha sa katawhang tinuli o sa katawhang dili-tinuli usab?+ Kay atong giingon: “Ang iyang pagtuo giisip ngadto kang Abraham ingong pagkamatarong.”+ 10  Nan, ilalom sa unsang mga kahimtang nga kini giisip? Sa dihang siya diha sa pagkatinuli o sa pagkadili-tinuli?+ Dili diha sa pagkatinuli, kondili sa pagkadili-tinuli. 11  Ug siya nakadawat ug ilhanan,+ nga mao, ang pagkatinuli, ingong usa ka timbre sa pagkamatarong pinaagi sa pagtuo nga nabatonan niya samtang siya diha sa kahimtang nga dili-tinuli, aron siya mahimong amahan+ sa tanan nga nagbatog pagtuo+ samtang anaa sa pagkadili-tinuli, aron ang pagkamatarong pagaisipon nganha kanila; 12  ug usa ka amahan sa tinuling kaliwat, dili lamang niadtong nagatapot sa pagkatinuli, kondili niadtong nagalakaw usab nga mahusay diha sa mga tunob nianang pagtuoha samtang anaa sa kahimtang nga dili-tinuli nga gibatonan sa atong amahang+ si Abraham. 13  Kay dili pinaagi sa balaod nga si Abraham o ang iyang binhi nakabaton sa saad+ nga mahimo siyang manununod sa usa ka kalibotan, kondili pinaagi sa pagkamatarong tungod sa pagtuo.+ 14  Kay kon ang nagatapot sa balaod maoy mga manununod, ang pagtuo nahimong walay-pulos ug ang saad nahanaw.+ 15  Sa pagkatinuod ang Balaod nagpatunghag kapungot,+ apan diin gani walay balaod, walay kalapasan usab.+ 16  Busa kadto maoy tungod sa pagtuo, aron nga mahimo kining sumala sa dili-takos nga kalulot,+ aron nga ang saad+ matino ngadto sa tanan niyang binhi,+ dili lamang ngadto sa nagatapot sa Balaod, kondili usab ngadto sa nagatapot sa pagtuo ni Abraham. (Siya ang amahan+ natong tanan, 17  ingon sa nahisulat: “Gitudlo ko ikaw nga amahan sa daghang kanasoran.”)+ Kini diha sa panan-aw sa Usa kang kinsa siya may pagtuo, oo sa Diyos, kinsa nagabuhi sa mga patay+ ug nagatawag sa mga butang nga wala ingong daw namao na.+ 18  Bisan tuod dili na malaoman, apan pinasukad sa paglaom siya nagbatog pagtuo,+ nga siya mahimong amahan sa daghang kanasoran+ sumala sa giingon: “Mahimong ingon niana ang imong binhi.”+ 19  Ug, bisan tuod wala siya maluya sa pagtuo, iyang giisip ang iyang kaugalingong lawas, nga patay na niadtong panahona,+ kay siya mga usa ka gatos ka tuig na man ang kagulangon,+ usab ang pagkapatay sa tagoangkan ni Sara.+ 20  Apan tungod sa saad+ sa Diyos siya wala magduhaduha sa kawalay-pagtuo,+ apan nahimong kusganon pinaagi sa iyang pagtuo,+ nga naghatag ug himaya sa Diyos 21  ug bug-os kombinsido nga kon unsa ang iyang gisaad siya usab makahimo sa pagbuhat.+ 22  Busa “kadto giisip kaniya ingong pagkamatarong.”+ 23  Hinunoa, kanang “kadto giisip+ kaniya” gisulat, dili tungod kaniya lamang,+ 24  kondili tungod usab kanato kang kinsa kini gitino nga pagaisipon, tungod kay kita nagtuo kaniya nga nagbangon kang Jesus nga atong Ginoo gikan sa mga patay.+ 25  Siya gitugyan tungod sa atong kalapasan+ ug gibangon tungod sa pagpahayag kanato nga matarong.+

Mga Footnote