Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Roma 3:1-31

3  Nan, unsay nakalabaw sa Hudiyo,+ o unsay kaayohan sa pagkatinuli?+  Dako gayod sa tanang paagi. Una sa tanan, tungod kay gipiyalan sila sa sagradong mga pahayag sa Diyos.+  Nan, unsay anaa niana? Kon may pipila nga wala mopahayag ug pagtuo,+ ang ilang kawalay-pagtuo magpawalay pulos ba sa pagkakasaligan+ sa Diyos?+  Dili gayod unta kana mahitabo! Apan hinaot nga makaplagang matinud-anon ang Diyos,+ bisan pag ang tanang tawo makaplagang bakakon,+ ingon sa nahisulat: “Aron mapamatud-an ka nga matarong sa imong mga pulong ug makadaog dihang ikaw ginahusay.”+  Hinunoa, kon ipatigbabaw sa atong pagkadili-matarong ang pagkamatarong sa Diyos,+ unsay atong ikaingon? Ang Diyos dili kay dili-matarong+ sa dihang iyang ipahungaw ang iyang kapungot, dili ba? (Ako nagasulti ingon sa pagsulti sa usa ka tawo.)+  Dili gayod unta kana mahitabo! Kay kon mao pa, unsaon man paghukom sa Diyos ang kalibotan?+  Apan kon tungod sa akong bakak ang kamatuoran sa Diyos+ nahimong mas inila alang sa paghimaya kaniya, nganong ako usab gihukman pa ingong makasasala?+  Ug nganong dili moingon, ingon sa gipasangil+ kanato ug ingon sa gisulti sa pipila ka tawo nga kuno atong gisulti: “Buhaton nato ang daotang mga butang aron ang maayong mga butang moabot”?+ Ang hukom+ batok nianang mga tawhana nahiuyon sa hustisya.+  Nan, unsa man? Mas maayo ba ang atong kahimtang?+ Dili gayod! Kay sa itaas gisumbong namo nga ang mga Hudiyo ingon man ang mga Grego ngatanan nailalom sa sala;+ 10  ingon sa nahisulat: “Walay tawo nga matarong, wala bisan usa;+ 11  walay usa nga may hait nga salabotan, walay usa nga nangita sa Diyos.+ 12  Ang tanang tawo misimang, silang tanan nahimong walay-kapuslanan; walay usa nga nagbuhat ug kalulot, wala gayod bisan usa.”+ 13  “Ang ilang tutonlan maoy usa ka abli nga lubnganan, sila nanglimbong pinaagi sa ilang mga dila.”+ “Ang lala sa mga bitin anaa sa luyo sa ilang mga ngabil.”+ 14  “Ug ang ilang baba napuno sa mga panunglo ug sa mapait nga mga pulong.”+ 15  “Ang ilang mga tiil matulin sa pag-ula ug dugo.”+ 16  “Ang kagun-oban ug kaalaotan anaa sa ilang mga dalan,+ 17  ug wala nila mailhi ang dalan sa pakigdait.”+ 18  “Walay kahadlok sa Diyos atubangan sa ilang mga mata.”+ 19  Karon kita nahibalo nga ang tanang butang nga giingon sa Balaod+ gisulti kanilang ilalom sa Balaod, aron ang tanang baba matak-om+ ug ang tibuok kalibotan mailalom+ sa silot sa Diyos.+ 20  Busa pinaagi sa mga buhat sa balaod walay unod nga ipahayag nga matarong+ sa iyang atubangan, kay ang tukmang kahibalo sa sala+ maoy pinaagi sa balaod.+ 21  Apan karon bulag sa balaod napadayag ang pagkamatarong sa Diyos,+ ingon sa gipamatud-an+ sa Balaod+ ug sa mga Manalagna;+ 22  oo, ang pagkamatarong sa Diyos pinaagi sa pagtuo kang Jesu-Kristo,+ alang kanilang tanan nga nagbatog pagtuo.+ Kay wala may kalainan.+ 23  Kay ang tanan nakasala+ ug wala makaabot sa himaya sa Diyos,+ 24  ug ingong walay bayad nga gasa+ nga sila gipahayag nga matarong pinaagi sa iyang dili-takos nga kalulot+ tungod sa pagpagawas pinaagi sa lukat+ nga gibayad ni Kristo Jesus. 25  Gitanyag siya sa Diyos ingong halad alang sa pagpasig-uli+ pinaagi sa pagtuo diha sa iyang dugo.+ Kini maoy aron ipasundayag ang iyang kaugalingong pagkamatarong, tungod kay siya nagpasaylo sa mga sala+ nga nahitabo sa nangagi samtang ang Diyos nagmainantoson;+ 26  aron ikapasundayag ang iyang kaugalingong pagkamatarong+ niining panahona karon, aron nga siya mahimong matarong bisan sa dihang nagpahayag nga matarong+ sa tawo nga may pagtuo kang Jesus. 27  Nan, hain na man ang pagpanghambog?+ Kini natak-opan. Pinaagi sa unsang balaod?+ Nianang sa mga buhat?+ Dili gayod, kondili pinaagi sa balaod sa pagtuo.+ 28  Kay atong giisip nga ang tawo ipahayag nga matarong pinaagi sa pagtuo nga bulag sa mga buhat sa balaod.+ 29  O siya ba Diyos sa mga Hudiyo lamang?+ Dili ba siya Diyos usab sa katawhan sa kanasoran?+ Oo, sa katawhan sa kanasoran usab,+ 30  kon sa pagkatinuod ang Diyos usa,+ nga mao ang magpahayag nga matarong sa katawhan nga tinuli+ tungod sa pagtuo ug sa katawhan nga dili-tinuli+ nga matarong pinaagi sa ilang pagtuo. 31  Nan, kita ba naghanaw sa balaod pinaagi sa atong pagtuo?+ Dili gayod unta kana mahitabo! Sa kasukwahi, kita nagpalig-on sa balaod.+

Mga Footnote