Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Roma 14:1-23

14  Dawata ang tawo nga may mga kaluyahon+ sa iyang pagtuo, apan dili aron mohimog mga desisyon sa sulod-sa-kaugalingong+ mga pangutana.  Ang usa ka tawo nagtuo nga makakaon siya sa tanang butang,+ apan ang tawo nga maluya mokaon ug mga utanon.  Dili ipakaubos sa usa nga nagakaon ang usa nga wala mokaon,+ ug dili pagahukman sa usa nga wala mokaon ang usa nga nagakaon, kay kana siya gidawat sa Diyos.  Kinsa man ikaw nga mohukom sa sulugoon sa balay nga iya sa lain?+ Ngadto sa iyang kaugalingong agalon siya mobarog o mapukan.+ Sa pagkatinuod, siya pabarogon, kay si Jehova makapabarog man kaniya.+  Ang usa ka tawo nagahukom sa usa ka adlaw ingong labaw kay sa lain;+ ang lain nga tawo nagahukom sa usa ka adlaw nga sama ra sa tanan;+ pasagding ang matag tawo bug-os nga kombinsido diha sa iyang kaugalingong hunahuna.  Siya nga nagabantay sa adlaw nagabantay niini alang kang Jehova. Usab, siya nga nagakaon, nagakaon alang kang Jehova,+ kay siya nagapasalamat man sa Diyos;+ ug siya nga wala mokaon wala mokaon alang kang Jehova,+ ug bisan pa niana nagapasalamat sa Diyos.+  Walay usa kanato, sa pagkatinuod, ang mabuhi nga labot sa iyang kaugalingon lamang,+ ug walay usa nga mamatay nga labot sa iyang kaugalingon lamang;  kay kon kita mabuhi, kita mabuhi alang kang Jehova,+ ug kon kita mamatay, kita mamatay alang kang Jehova.+ Busa kon kita mabuhi ug kon kita mamatay, kita iya ni Jehova.+  Kay alang niining katuyoana si Kristo namatay ug nabuhi pag-usab,+ aron siya mahimong Ginoo ibabaw sa mga patay+ ug sa mga buhi.+ 10  Apan nganong imong gihukman ang imong igsoon?+ O nganong imong gipakaubos usab ang imong igsoon? Kay kitang tanan mobarog atubangan sa lingkoranan-sa-paghukom+ sa Diyos; 11  kay nahisulat: “‘Ingon nga ako buhi,’ nag-ingon si Jehova,+ ‘kanako ang tanang tuhod moluhod, ug ang tanang dila mohimog dayag nga pag-ila ngadto sa Diyos.’”+ 12  Busa, ang matag usa kanato manubag alang sa iyang kaugalingon ngadto sa Diyos.+ 13  Busa dili na kita maghinukmanay+ sa usag usa, hinunoa himoa kini nga inyong desisyon,+ nga dili magbutang atubangan sa igsoon+ ug kapandolan+ o hinungdan sa pagkadagma. 14  Ako nahibalo ug ako nakombinsir diha sa Ginoong Jesus nga walay bisan unsang mahugaw sa kaugalingon niini;+ sa diha lamang nga isipon sa usa ka tawo nga mahugaw ang usa ka butang, nga kaniya kini mahugaw.+ 15  Kay kon tungod sa pagkaon ang imong igsoon naguol, ikaw wala na magalakaw uyon sa gugma.+ Ayaw daota pinaagi sa imong pagkaon ang usa nga alang kaniya si Kristo namatay.+ 16  Busa, ayaw tugoting ang maayo ninyong gibuhat masultihan ug daotan batok kaninyo. 17  Kay ang gingharian sa Diyos+ wala magkahulogan ug pagkaon ug pag-inom,+ kondili nagkahulogan ug pagkamatarong+ ug pakigdait+ ug kalipay+ uban sa balaang espiritu. 18  Kay siya nga niining bahina nagpaulipon kang Kristo dalawaton sa Diyos ug may pag-uyon sa mga tawo.+ 19  Busa, atong tinguhaon ang mga butang nga mopatunghag pakigdait+ ug ang mga butang nga makapalig-on sa usag usa.+ 20  Hunong na sa paglumpag sa buhat sa Diyos tungod lamang sa pagkaon.+ Tinuod, ang tanang butang hinlo, apan kini makadaot sa tawo nga sa higayon nga makapandol mokaon.+ 21  Maayo nga dili mokaon ug karne o moinom ug bino o mobuhat ug bisan unsang butang nga ikapandol sa imong igsoon.+ 22  Ang pagtuo nga imong nabatonan, batoni kini uyon sa imong kaugalingon atubangan sa Diyos.+ Malipayon ang tawo nga wala magbutang sa iyang kaugalingon sa paghukom pinaagi sa kon unsa ang iyang giuyonan. 23  Apan kon siya may mga pagduhaduha, siya nahukman na kon siya mokaon,+ tungod kay siya wala mokaon gumikan sa pagtuo. Sa pagkatinuod, ang tanan nga dili gumikan sa pagtuo maoy sala.+

Mga Footnote