Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Roma 12:1-21

12  Busa ako nangaliyupo kaninyo pinaagi sa kaluoy sa Diyos, mga igsoon, nga itugyan ang inyong mga lawas+ nga usa ka halad+ nga buhi,+ balaan,+ dalawaton sa Diyos,+ usa ka sagradong pag-alagad+ uban sa inyong gahom sa pagpangatarongan.+  Ug hunong na sa pagpaumol+ sumala niining sistemaha sa mga butang, kondili mag-usab kamo pinaagi sa pagbag-o sa inyong hunahuna,+ aron inyong ikapamatuod sa inyong kaugalingon+ ang maayo ug dalawaton ug hingpit nga kabubut-on+ sa Diyos.  Kay pinaagi sa dili-takos nga kalulot nga gihatag kanako ako magasulti sa tanan dinha sa inyong taliwala nga dili maghunahuna ug labaw bahin sa iyang kaugalingon kay sa angay nga hunahunaon;+ kondili maghunahuna sa paagi nga makabaton sa maayong panghunahuna,+ ang matag usa sumala sa gihatag sa Diyos kaniya nga sukod+ sa pagtuo.+  Kay ingon nga kita sa usa ka lawas adunay daghang sangkap,+ apan ang mga sangkap dili tanan managsamag kagamitan,  sa ingon kita, bisan tuod daghan, maoy usa ka lawas+ nga nahiusa kang Kristo, apan mga sangkap nga sa tinagsa iya sa usag usa.+  Busa, sanglit kita may mga gasa nga magkalahi+ sumala sa dili-takos nga kalulot+ nga gihatag kanato, kon kini pagpanagna, managna kita sumala sa pagtuo nga gibahin kanato;  o usa ka ministeryo, tumanon nato kini nga ministeryo;+ o siya nga nagatudlo,+ patudloa siya;+  o siya nga nagatambag, patambaga siya;+ siya nga nang-apod-apod, ipabuhat kini kaniya uban ang pagkamahinatagon;+ siya nga nagadumala,+ ipabuhat kini kaniya sa bug-os nga pagkamatinuoron; siya nga nagapakitag kaluoy,+ ipabuhat kini kaniya uban ang pagmaya.  Himoa nga walay pagkasalingkapaw+ ang inyong gugma.+ Kasilagi ang daotan,+ hawiri ang maayo.+ 10  Sa inigsoong gugma+ batoni ang malumong pagmahal alang sa usag usa. Manguna sa pagpakitag pasidungog+ sa usag usa. 11  Ayaw paglangaylangay sa inyong buluhaton.+ Magmainiton sa espiritu.+ Magpaulipon kang Jehova.+ 12  Magmaya diha sa paglaom.+ Mag-antos ilalom sa kasakitan.+ Lahutay sa pag-ampo.+ 13  Magpaambit ngadto sa mga balaan sumala sa ilang mga panginahanglan.+ Sunda ang dalan sa pagkamaabiabihon.+ 14  Magpadayon sa pagpanalangin kanila nga nagalutos;+ himoa ang pagpanalangin+ ug ayaw pagpanunglo.+ 15  Magmaya uban sa mga tawong nagmaya;+ hilak uban sa mga tawong nanghilak. 16  Hunahunaa ang uban sama sa inyong kaugalingon;+ ayaw hunahunaa ang tugbaw nga mga butang,+ kondili lakaw uban sa ubos nga mga butang.+ Ayaw pagpakamaalamon sa inyong kaugalingong mga mata.+ 17  Ayaw balosi si bisan kinsa ug daotan tungod sa daotan.+ Pagtagana ug maayong mga butang sa atubangan sa tanang tawo. 18  Kon mahimo, kutob sa inyong maarangan, makigdinaitay+ sa tanang tawo. 19  Ayaw kamo pagpanimalos,+ mga hinigugma, kondili hatagig dapit ang kapungot;+ kay nahisulat: “Akoa ang panimalos; ako magabalos, nag-ingon si Jehova.”+ 20  Apan, “kon ang imong kaaway gigutom, pakan-a siya; kon siya giuhaw, hatagi siya ug tubig nga mainom;+ kay sa pagbuhat niini ikaw magapundok ug mga baga ibabaw sa iyang ulo.”+ 21  Ayaw pagpadaog sa daotan, kondili padayong daoga ang daotan pinaagi sa maayo.+

Mga Footnote