Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Proverbio 8:1-36

8  Wala ba magapadayon sa pagsinggit ang kaalam,+ ug ang katakos sa pag-ila magapadayon sa pagpagula sa iyang tingog?+  Sa kinatumyan sa hatag-as nga mga dapit,+ haduol sa dalan, sa kinasang-an sa mga alagianan kini nagpahimutang.  Sa daplin sa mga ganghaan, diha sa dapit sa pagsulod sa lungsod,+ sa pagsulod sa mga alagianan kini nagapadayon pagsinggit sa makusog:+  “Kaninyo, Oh mga tawo, ako nagatawag, ug ang akong tingog maoy alang sa mga anak sa mga tawo.+  Oh mga walay kasinatian, sabta ang pagkamaalamon;+ ug kamong mga hungog, sabta ang kasingkasing.+  Patalinghog, kay nagasulti ako mahitungod sa pangunang mga butang,+ ug mahitungod sa katul-id+ ang ginabungat sa akong mga ngabil.  Kay sa hinayng tingog nagasulti ang akong baba sa kamatuoran;+ ug ang pagkadaotan maoy dulumtanan sa akong mga ngabil.+  Ang tanang pulong sa akong baba maoy sa pagkamatarong.+ Walay tinuis o baliko diha kanila.+  Silang tanan matul-id alang sa usa nga may katakos sa pag-ila, ug matarong alang sa mga nakakaplag ug kahibalo.+ 10  Dawata ninyo ang akong disiplina ug ayaw ang plata, ug ang kahibalo inay ang hamili nga bulawan.+ 11  Kay ang kaalam mas maayo pa kay sa korales,+ ug ang tanang uban pang butang nga makapahimuot dili ikatumbas niini.+ 12  “Ako, ang kaalam, ako nagpuyo uban ang pagkamaalamon+ ug nakaplagan ko ang kahibalo bahin sa katakos sa panghunahuna.+ 13  Ang pagkahadlok kang Jehova mao ang pagdumot sa daotan.+ Ang pagbayaw-sa-kaugalingon ug ang pagkagarboso+ ug ang daotang dalan ug ang baba nga matuison+ akong gidumtan. 14  Ako adunay tambag+ ug praktikal nga kaalam.+ Ako—ang pagsabot;+ ako adunay kagahom.+ 15  Pinaagi nako ang mga hari nagahari, ug ang hataas nga mga opisyal nagalagda sa pagkamatarong.+ 16  Pinaagi nako ang mga prinsipe nagamando ingong mga prinsipe,+ ug ang tanang hamili nagahukom sa pagkamatarong.+ 17  Ako nahigugma kanilang nahigugma kanako,+ ug silang nagapangita kanako mao ang makakaplag kanako.+ 18  Mga bahandi ug himaya ania kanako,+ ang bililhong mga panulondon ug pagkamatarong.+ 19  Ang akong bunga mas maayo kay sa bulawan, bisan pa sa dinalisay nga bulawan, ug ang akong abot kay sa piniling plata.+ 20  Ako nagalakaw sa dalan sa pagkamatarong,+ sa taliwala sa mga alagianan sa paghukom,+ 21  aron makapanag-iya ug kabtangan kadtong mga nahigugma kanako;+ ug mapuno ko kanunay ang ilang mga balay-tipiganan.+ 22  “Si Jehova nagbuhat kanako ingon nga sinugdanan sa iyang dalan,+ ang kinaunhan sa iyang mga nahimo kanhi.+ 23  Ako gipahimutang sukad pa sa panahong walay tino,+ sukad sa sinugdan, sukad sa kapanahonang nauna pa kay sa yuta.+ 24  Sa dihang wala pay halawom nga katubigan ako nahimugso nga samag inubanan ug kasakit sa pagbati,+ sa dihang wala pay mga tuboran nga napuno pag-ayo sa tubig. 25  Sa wala pa mapahiluna ang kabukiran,+ nga una pa kay sa kabungtoran, ako nahimugso na nga samag inubanan ug kasakit sa pagbati, 26  sa wala pa niya buhata ang yuta+ ug ang kapatagan ug ang unang bahin sa baga nga mga abog sa mabungahong yuta.+ 27  Sa diha nga giandam niya ang kalangitan, didto na ako;+ sa dihang gilagda niya ang usa ka lingin ibabaw sa nawong sa halawom nga katubigan,+ 28  sa diha nga gihimo niyang malig-on ang mabagang mga panganod sa itaas,+ sa diha nga gihimo niyang kusganon ang mga tuboran sa halawom nga katubigan,+ 29  sa diha nga gipahimutang niya ang iyang lagda alang sa dagat aron ang katubigan dili molapas sa iyang mando,+ sa diha nga iyang gilagda ang mga patukoranan sa yuta,+ 30  unya didto ako tupad kaniya ingon nga batid nga magbubuhat,+ ug ako iyang gikahinangpan+ pag-ayo sa matag adlaw, ako nagakalipay sa iyang atubangan sa tanang panahon,+ 31  nga nagakalipay sa mabungahong yuta sa iyang yuta,+ ug ang mga butang nga akong gikahinangpan maoy uban sa mga anak sa mga tawo.+ 32  “Ug karon, Oh mga anak, patalinghog kanako; oo, malipayon silang nagasubay sa akong mga dalan.+ 33  Patalinghog sa disiplina ug mahimong maalamon,+ ug ayaw gayod pagpasagad.+ 34  Malipayon ang tawo nga nagapatalinghog kanako pinaagi sa pagtukaw diha sa akong mga pultahan sa matag adlaw, pinaagi sa pagbantay diha sa mga poste sa akong mga ganghaan.+ 35  Kay siya nga makakaplag kanako makakaplag ug kinabuhi,+ ug makabaton ug maayong kabubut-on gikan ni Jehova.+ 36  Apan siya nga mosipyat kanako nagabuhat ug kadaot sa iyang kalag;+ silang tanan nga nagadumot kanako sa hilabihan mao kadtong nahigugma sa kamatayon.”+

Mga Footnote