Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Proverbio 6:1-35

6  Anak ko, kon ikaw nahimong garantiya alang sa imong isigkatawo,+ kon nakiglamano ka sa usa ka estranyo,+  kon nalit-agan ka sa mga pulong sa imong baba,+ kon nabitik ka sa mga pulong sa imong baba,  nan buhata kini, anak ko, ug luwasa ang imong kaugalingon, kay ikaw nahulog sa kamot sa imong isigkatawo:+ Lakaw magpaubos ka ug sigingsiginga paghangyo ang imong isigkatawo.+  Ayaw pakatulga ang imong mga mata, ni patagpilawa ang imong magilawong mga mata.+  Luwasa ang imong kaugalingon sama sa usa ka gasela gikan sa kamot sa mangangayam ug sama sa usa ka langgam gikan sa kamot sa tiglit-ag ug langgam.+  Adtoa ang hulmigas,+ ikaw nga tapolan;+ tan-awa ang iyang mga dalan ug magmaalamon.  Bisan kon kini walay komandante, opisyal o magmamando,  kini nagaandam sa iyang pagkaon sa ting-init;+ kini nagtigom sa iyang taganang kalan-on sa ting-ani.  Unsa ka dugay nga maghigda ka, ikaw nga tapolan?+ Kanus-a ka mobangon gikan sa imong pagkatulog?+ 10  Diyutay pa nga pagkatulog, diyutay pa nga pagkatagpilaw, diyutay pa nga pagkiyugpos sa mga kamot sa paghigda,+ 11  ug ang imong kakabos modangat ingon sa usa ka tulisan,+ ug ang imong kawalad-on ingon sa usa ka tawo nga sangkap sa hinagiban.+ 12  Ang usa ka tawong walay-silbi,+ usa ka tawong madaoton, nagalakaw uban ang baliko nga sinultihan,+ 13  nga nagapangidhat sa iyang mata,+ nga nagahimog mga senyas pinaagi sa iyang tiil, nga nagahimog mga timailhan pinaagi sa iyang mga tudlo.+ 14  Ang kahiwian anaa sa iyang kasingkasing.+ Siya nagamugnag daotan sa tanang panahon.+ Siya kanunay nga magpahinabo ug mga panaglalis.+ 15  Mao kana nga ang iyang katalagman modangat sa hinanali;+ sa daklit lamang siya mabungkag, ug wala nay pagkaayo.+ 16  Adunay unom ka butang nga ginadumtan ni Jehova;+ oo, pito ka butang ang dulumtanan sa iyang kalag:+ 17  mapahitas-ong mga mata,+ bakakon nga dila,+ ug mga kamot nga nagaula ug inosenteng dugo,+ 18  usa ka kasingkasing nga nagamugnag madaotong mga laraw,+ mga tiil nga nagadali sa pagdalagan ngadto sa pagkadaotan,+ 19  usa ka bakakong saksi nga nagasabwag ug kabakakan,+ ug ang nagapahinabog panaglalis sa taliwala sa mga kaigsoonan.+ 20  Bantayi, Oh anak ko, ang sugo sa imong amahan,+ ug ayaw talikdi ang balaod sa imong inahan.+ 21  Ibugkos sila kanunay sa imong kasingkasing;+ ihigot sila sa imong liog.+ 22  Sa diha nga ikaw magalakaw, kini magatultol kanimo;+ sa diha nga ikaw magahigda, kini magabantay kanimo;+ ug sa diha nga ikaw mahigmata, ikaw hatagag pagtagad niini. 23  Kay ang sugo maoy usa ka lampara,+ ug ang balaod maoy usa ka suga,+ ug ang mga pagbadlong sa disiplina maoy dalan sa kinabuhi,+ 24  aron sa pagbantay kanimo batok sa daotang babaye,+ batok sa pagkamaulog-ulogon sa dila sa langyaw nga babaye.+ 25  Ayaw kaibog sa iyang kaanyag diha sa imong kasingkasing,+ ug dili ka unta niya makuha pinaagi sa iyang magilakong mga mata,+ 26  kay tungod sa usa ka babayeng pampam ang usa makabaton na lamang ug usa ka lingin nga tinapay;+ apan mahitungod sa asawa sa laing tawo, siya mangita gani ug usa ka bililhong kalag.+ 27  Makapundok ba ang usa ka tawo ug kalayo sa iyang sabakan ug dili masunog ang iyang mga besti?+ 28  O makalakaw ba ang usa ka tawo ibabaw sa mga baga ug dili mapagtong ang iyang mga tiil? 29  Mao man usab ang si bisan kinsa nga makigdulog sa asawa sa iyang isigkatawo,+ walay usa nga manghilabot kaniya ang magpabiling dili masilotan.+ 30  Ang mga tawo dili magatamay sa usa ka kawatan tungod lang kay siya nangawat aron sa pagbusog sa iyang kalag dihang siya gigutom. 31  Apan, kon hisakpan, siya magabayad sa pito ka pilo nga gidaghanon; siya magahatag sa tanang manggad sa iyang balay.+ 32  Siya nga nagapanapaw sa usa ka babaye maoy usa kansang kasingkasing nakulangan;+ siya nga nagabuhat niini nagalaglag sa iyang kaugalingong kalag.+ 33  Hampak ug daotang dungog ang iyang maangkon,+ ug ang iyang kaulawan dili gayod mapapas.+ 34  Kay ang kaaligutgot sa usa ka tawo nga lig-on ug lawas maoy pangabugho,+ ug dili siya maluoy sa adlaw sa panimalos.+ 35  Siya dili magtagad sa bisan unsang matang sa lukat, ni magtinguha siya niana, bisan unsa pa ka dako ang imong regalo.

Mga Footnote