Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Proverbio 30:1-33

30  Ang mga pulong ni Agur nga anak nga lalaki ni Jakeh, ang mabug-at nga mensahe.+ Ang giingon sa tawo nga lig-on ug lawas kang Itiel, kang Itiel ug Ucal.  Kay ako labi pang walay kabuot kay ni bisan kinsa nga tawo,+ ug ako walay pagsabot bahin sa mga tawo;+  ug ako wala makakat-on sa kaalam;+ ug ang kahibalo sa Labing Balaang Usa ako wala mahibalo.+  Kinsay nakasaka ngadto sa langit aron siya mokanaog?+ Kinsay nakatigom sa hangin+ diha sa hakop sa iyang duha ka kamot? Kinsay nakaputos sa mga tubig diha sa usa ka kupo?+ Kinsay nakapatuybo sa tanang kinatumyan sa yuta?+ Kinsa ba ang iyang ngalan+ ug kinsay ngalan sa iyang anak, kon ugaling nahibalo ka?+  Ang tanang pulong sa Diyos dalisay.+ Siya maoy usa ka taming alang kanila nga modangop kaniya.+  Ayaw dugangi ang iyang mga pulong,+ aron dili ka niya pagabadlongon, ug aron dili ka mahimong bakakon.+  Duha ka butang ang akong gipangayo kanimo.+ Ayaw sila pag-imakuli kanako sa dili pa ako mamatay.+  Ang kabakakan ug ang bakak nga pulong ipahilayo kanako.+ Ayaw ako hatagi ug kakabos ni mga bahandi.+ Pakan-a ako sa pagkaon nga maoy gikinahanglan lamang alang kanako,+  tingali unya ako mabusog ug magalimod kanimo+ ug magaingon: “Kinsa ba si Jehova?”+ ug aron dili ako mahimong kabos ug mangawat ug magapasipala sa ngalan sa akong Diyos.+ 10  Ayaw butangbutangi ang usa ka sulugoon ngadto sa iyang agalon,+ aron dili siya manghimaraot kanimo, ug aron dili ka pagaisipong sad-an.+ 11  Adunay kaliwatan nga magapanghimaraot bisan sa iyang amahan ug wala magabulahan sa iyang inahan.+ 12  Adunay usa ka kaliwatan nga putli sa iyang kaugalingong mga mata+ apan wala mahugasi sa kaugalingon niyang kinalibang.+ 13  Adunay usa ka kaliwatan kansang mga mata nahimong Oh pagkamapahitas-on! ug kansang magilawong mga mata nagpataas.+ 14  Adunay usa ka kaliwatan kansang mga ngipon maoy mga espada ug kansang mga bukog sa apapangig maoy mga kutsilyo nga pang-ihaw,+ aron sa paglamoy sa mga sinakit gikan sa yuta ug sa mga kabos gikan sa taliwala sa katawhan.+ 15  Ang mga alimatok adunay duha ka anak nga babaye nga nagasinggit: “Panghatag! Panghatag!” Adunay tulo ka butang nga dili matagbaw, upat nga wala moingon: “Igo na!” 16  Ang Sheol+ ug ang pinugngan nga tagoangkan,+ ang yuta nga wala matagbaw sa tubig,+ ug ang kalayo+ nga wala moingon: “Igo na!”+ 17  Ang mata nga nagayubit sa iyang amahan ug nagatamay sa pagsugot sa iyang inahan+​—⁠tuhakon kini sa mga uwak sa bul-oganang walog ug kan-on kini sa mga anak sa agila. 18  Adunay tulo ka butang nga katingalahan kaayo alang kanako, ug upat nga wala nako mahibaloi: 19  ang dalan sa usa ka agila diha sa kalangitan, ang dalan sa usa ka halas ibabaw sa bato, ang dalan sa usa ka barko diha sa kinataliwad-an sa dagat+ ug ang dalan sa usa ka tawo nga lig-on ug lawas uban sa usa ka dalaga.+ 20  Mao kini ang dalan sa babayeng mananapaw: siya nakakaon ug nagpahid sa iyang baba ug nag-ingon: “Wala akoy nahimong daotan.”+ 21  Ubos sa tulo ka butang ang yuta nagubot, ug ubos sa upat kini dili makaantos: 22  ubos sa usa ka ulipon sa dihang siya magamando ingon nga hari,+ ug sa usa nga walay salabotan sa dihang siya may igong pagkaon;+ 23  ubos sa usa ka dulumtanan nga babaye sa dihang siya panag-iyahon ingon nga asawa,+ ug sa usa ka sulugoon nga babaye sa dihang siya magahingilin sa iyang agalong babaye.+ 24  Adunay upat ka butang nga kinagamyan sa yuta, apan sila sa kinaiyanhon maalamon:+ 25  ang mga hulmigas maoy usa ka katawhan nga dili kusgan,+ apan sa ting-init sila nagaandam sa ilang pagkaon;+ 26  ang mga koneho sa kabatoan+ maoy usa ka katawhan nga dili kusganon, apan ilang ipahimutang ang ilang balay sa dakong bato;+ 27  ang mga dulon+ walay hari, apan silang tanan mopanaw nga panonpanon;+ 28  ang tiki+ nagapanggunit pinaagi sa iyang mga kamot ug kini anaa sa dakong palasyo sa hari. 29  Adunay tulo nga maambong sa ilang paglakaw, ug upat nga maambong sa ilang pagpanaw: 30  ang leyon, nga mao ang labing gamhanan taliwala sa mga mananap ug dili motalikod sa atubangan ni bisan kinsa;+ 31  ang iro sa pangayam o ang kanding nga laki, ug ang usa ka hari sa usa ka pundok sa mga sundalo sa kaugalingon niyang katawhan.+ 32  Kon ikaw nakabuhat nga walay salabotan tungod sa pagpataas sa imong kaugalingon,+ ug kon ikaw nagpunting sa imong hunahuna niana, isap-ong ang kamot sa imong baba.+ 33  Kay ang pagbatil sa gatas magpatungha sa mantekilya, ug ang pagpislit sa ilong magpagula ug dugo, ug ang pagpuga sa kasuko magpahinabo sa panag-away.+

Mga Footnote