Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Proverbio 29:1-27

29  Ang tawo nga sublisubli nang gibadlong+ apan nagpatikig sa iyang liog+ sa hinanali mabali, ug kana wala nay pagkaayo.+  Sa dihang ang mga matarong modaghan, ang katawhan managmaya;+ apan sa dihang ang daotan magamando, ang katawhan manghupaw.+  Ang tawo nga nahigugma sa kaalam nagalipay sa iyang amahan,+ apan siya nga nakig-uban sa mga pampam nagalaglag sa bililhong mga butang.+  Pinaagi sa hustisya ginapabarog sa usa ka hari ang usa ka yuta,+ apan ang usa ka tawo nga nagapahiphip nagalumpag niana.+  Ang usa ka tawo nga lig-on ug lawas nga nagaulog-ulog sa iyang isigkatawo+ nagabuklad ug pukot alang sa iyang mga lakang.+  Diha sa kalapasan sa usa ka daotang tawo adunay lit-ag,+ apan ang matarong nagahugyaw nga malipayon ug nagmasadyaon.+  Ang matarong nakahibalo sa legal nga katungod sa mga timawa.+ Ang daotan wala magatagad sa maong kahibalo.+  Ang mga tawo nga hambogirong manulti nagapasilaob sa usa ka lungsod,+ apan ang mga maalamon mohupay sa kasuko.+  Ang usa ka tawong maalamon nga nakigburoka sa hukmanan batok sa usa ka tawong buangbuang​—⁠siya nasuko ug mikatawa usab, ug walay kalinaw.+ 10  Ang mga tawo nga uhaw sa dugo nagadumot sa usa nga walay-ikasaway;+ ug kon bahin sa mga matul-id, sila nagapangita sa kalag sa matag usa.+ 11  Nagpagula ang hungog sa tibuok niyang espiritu, apan siya nga maalamon nagpakalma niini hangtod sa kataposan.+ 12  Kon ang usa ka magmamando nagatagad sa bakak nga sulti, ang tanan nga nagaalagad kaniya mahimong daotan.+ 13  Ang kabos ug ang malupigon nagkahibalag sa usag usa;+ apan si Jehova nagapadan-ag sa mga mata nilang duha.+ 14  Kon ang usa ka hari nagahukom sa mga timawa sa kamatinud-anon,+ ang iyang trono lig-ong matukod sa tanang panahon.+ 15  Ang bunal ug ang pagbadlong nagahatag ug kaalam;+ apan ang usa ka bata nga pinasagdan maghatag ug kaulawan sa iyang inahan.+ 16  Sa dihang ang daotan modaghan, ang kalapasan modagaya; apan ang mga matarong magatan-aw sa ilang pagkapukan.+ 17  Kastigoha ang imong anak ug siya magahatag ug pahulay kanimo ug magahatag ug dakong kalipay sa imong kalag.+ 18  Kon walay panan-awon, ang katawhan walay pagpugong,+ apan malipayon sila nga nagatuman sa balaod.+ 19  Ang usa ka sulugoon dili magpatul-id pinaagi sa mga pulong lamang,+ kay nakasabot siya apan dili siya mopatuo.+ 20  Nakakita ka ba ug tawo nga madalidalion sa iyang mga pulong?+ May paglaom pa ang usa ka hungog kay kaniya.+ 21  Kon patuyangan sa usa ka tawo ang gusto sa iyang sulugoon sukad sa pagkabatan-on, siya mahimong ingrato sa ulahing bahin sa iyang kinabuhi. 22  Ang tawo nga masuk-anon nagapukaw sa panaglalis,+ ug ang maaligutgoton daghan ug kalapasan.+ 23  Ang pagkamapahitas-on sa yutan-ong tawo maoy magapaubos kaniya,+ apan siya nga mapainubsanon sa espiritu makahupot ug himaya.+ 24  Siya nga kauban sa usa ka kawatan nagadumot sa kaugalingon niyang kalag.+ Ang usa ka panumpa maylabot sa usa ka tunglo mahimong madungog niya, apan siya dili motaho sa bisan unsa.+ 25  Ang pagpangurog tungod sa mga tawo nagadala ug usa ka lit-ag,+ apan siya nga nagasalig kang Jehova pagapanalipdan.+ 26  Daghan ang nagapangita sa nawong sa usa ka magmamando,+ apan ang paghukom sa usa ka tawo maoy gikan kang Jehova.+ 27  Ang tawong nagabuhat sa inhustisya maoy dulumtanan sa mga matarong,+ ug siya nga matul-id sa iyang dalan maoy dulumtanan sa daotan.+

Mga Footnote