Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Proverbio 28:1-28

28  Ang daotan mokalagiw bisan walay nagagukod,+ apan ang matarong sama sa usa ka nating leyon nga masaligon.+  Tungod sa kalapasan sa usa ka yuta daghan ang nagpulipuli nga mga prinsipe niini,+ apan tungod sa usa ka tawo nga may katakos sa pag-ila nga nahibalo sa matarong, ang prinsipe magdugay.+  Ang usa ka tawo nga lig-on ug lawas nga kabos ug nagapanikas+ sa mga timawa maoy ingon sa ulan nga nagabanlas mao nga walay pagkaon.  Kadtong nagabiya sa balaod nagadayeg sa tawong daotan,+ apan kadtong nagatuman sa balaod nagapakigbatok kanila.+  Ang mga tawo nga nakiling sa pagkadaotan dili makasabot sa paghukom, apan kadtong nagapangita kang Jehova makasabot sa tanang butang.+  Maayo pa ang kabos nga nagalakaw sa integridad kay kaniya nga baliko sa iyang mga dalan, bisan pag siya dato.+  Ang anak nga may pagsabot nagabantay sa balaod,+ apan ang nagapakig-uban sa mga ulit nagapakaulaw sa iyang amahan.+  Siya nga nagapadaghan sa iyang mga manggad pinaagi sa tubo+ ug tanto nagatigom lamang niini alang kaniya nga nagapakitag kaluoy sa mga timawa.+  Siya nga nagapahilayo sa iyang igdulungog gikan sa pagpamati sa balaod+—⁠bisan ang iyang pag-ampo maoy dulumtanan.+ 10  Siya nga nagpahisalaag+ sa mga matul-id ngadto sa daotan nga dalan mahulog sa kaugalingon niyang gahong,+ apan ang mga walay-ikasaway makapanag-iya sa maayo.+ 11  Ang dato nga tawo maalamon sa kaugalingon niyang panan-aw,+ apan ang timawa nga may mailahong pagsabot nagausisa kaniya.+ 12  Sa dihang magsadya ang mga matarong,+ adunay dagayang katahom; apan sa dihang motindog ang mga daotan, ang usa ka tawo magtakoban sa iyang kaugalingon.+ 13  Siya nga nagatabon sa iyang kalapasan dili molampos,+ apan siya nga nagasugid ug nagabiya niini pagakaluy-an.+ 14  Malipayon ang tawo nga mahadlokon sa kanunay,+ apan siya nga nagapatig-a sa iyang kasingkasing mahitumpawak sa katalagman.+ 15  Ingon sa nagangulob nga leyon ug nagahasmag nga oso ang daotan nga magmamando nga nagamando sa timawa nga katawhan.+ 16  Ang usa ka pangulo nga kulang sa tinuod nga katakos sa pag-ila dagaya usab sa mga pagpanikas,+ apan siya nga nagadumot sa dili-minatarong nga ganansiya+ magapalugway sa iyang mga adlaw. 17  Ang usa ka tawo nga nabug-atan sa pagkasad-an sa dugo tungod sa usa ka kalag mokalagiw ngadto sa gahong.+ Ayaw nila papugngi siya. 18  Siya nga nagalakaw nga walay-ikasaway maluwas,+ apan siya nga baliko sa iyang mga dalan mahulog sa kalit.+ 19  Siya nga nagatikad sa iyang yuta makabaton ug igong tinapay,+ ug siya nga nagapangagpas sa walay-bili nga mga butang matugob sa kakabos.+ 20  Ang usa ka tawong may matinumanong mga buhat makabaton ug daghang panalangin,+ apan siya nga nagadali sa pagbaton ug mga bahandi dili magpabiling inosente.+ 21  Ang pagpihigpihig dili maayo,+ ni ang usa ka tawo nga lig-on ug lawas magalapas tungod sa usa lamang ka pirasong tinapay. 22  Ang usa ka tawong masinahon ug mata nagaaghat sa iyang kaugalingon sa pagtinguha sa bililhong mga butang,+ apan wala siya mahibalo nga ang kawalad-on modangat kaniya. 23  Siya nga nagabadlong sa usa ka tawo+ makakaplag ug labawng kaluoy sa ulahi kay kaniya nga nagaulog-ulog pinaagi sa iyang dila. 24  Siya nga nagapangawat sa iyang amahan ug sa iyang inahan+ ug nagaingon: “Dili kini kalapasan,”+ maoy kauban sa usa ka tawong nagpahinabog kalaglagan. 25  Siya nga mapasigarbohon ug kalag nagapukaw sa panaglalis,+ apan siya nga nagasalig kang Jehova patambokon.+ 26  Siya nga nagasalig sa iyang kaugalingong kasingkasing maoy hungog,+ apan siya nga nagalakaw sa kaalam mao ang makaikyas.+ 27  Siya nga nagahatag ngadto sa kabos dili makulangan,+ apan siya nga nagatago sa iyang mga mata makadawat ug daghang tunglo.+ 28  Sa diha nga ang daotan motindog, ang usa ka tawo magatago sa iyang kaugalingon;+ apan sa diha nga sila mangahanaw, ang matarong modaghan.+

Mga Footnote