Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Proverbio 27:1-27

27  Ayaw panghambog mahitungod sa sunod nga adlaw,+ kay wala ka mahibalo kon unsay ipatungha sa usa ka adlaw.+  Padayega kanimo ang usa ka estranyo, ug dili ang imong kaugalingong baba; pahimoa niana ang usa ka langyaw, ug dili ang imong kaugalingong mga ngabil.+  Ang kabug-at sa usa ka bato ug ang usa ka luwan nga balas+—apan ang kagul-anan nga ipahinabo sa usa nga buangbuang mabug-at pa kay niining duha.+  Anaa ang kabangis sa kaaligutgot, ingon man ang silaob sa kasuko,+ apan kinsay makabarog atubangan sa pangabugho?+  Maayo pa ang dayag nga pagbadlong+ kay sa tinago nga gugma.  Matinumanon ang mga samad nga gipahamtang sa usa ka nahigugma,+ apan ang mga halok sa usa ka tigdumot maoy mga butang nga pagahangyoon.+  Ang kalag nga busog motamak sa dugos sa udlan, apan alang sa gigutom nga kalag ang tanang mapait nga butang maoy matam-is.+  Maingon sa usa ka langgam nga nagakalagiw gikan sa iyang salag,+ mao man usab ang usa ka tawo nga nagakalagiw gikan sa iyang dapit.+  Ang lana ug insenso+ mao ang maglipay sa kasingkasing, mao man usab ang katam-is sa higala sa usa ka tawo gumikan sa tambag sa kalag.+ 10  Ayaw biyai ang imong higala o ang higala sa imong amahan, ug ayaw pagsulod sa balay sa imong igsoon sa adlaw sa imong katalagman. Maayo pa ang usa ka silingan nga anaa sa haduol kay sa usa ka igsoon nga atua sa halayo.+ 11  Magmaalamon, anak ko, ug lipaya ang akong kasingkasing,+ aron matubag ko siya nga nagatamay kanako.+ 12  Ang maalamon nga nakakita sa katalagman nagtago sa iyang kaugalingon;+ ang walay kasinatian nga miagi lamang nakaagom sa daotang sangpotanan.+ 13  Kuhaa ang besti sa usa ka tawo, kon siya nahimong garantiya alang sa usa ka estranyo;+ ug kon labot sa usa ka langyawng babaye, sakmita gikan kaniya ang pasalig.+ 14  Siya nga nagapanalangin sa iyang isigkatawo sa makusog nga tingog sayo sa kabuntagon, kini pagaisipon nga maldisyon niya.+ 15  Ang nagatulo nga atop nga nagaabog sa usa ka tawo sa adlaw sa walay puas nga ulan ug ang malalison nga asawa managsama.+ 16  Siya nga nagpasilong kaniya nagpasilong sa hangin, ug lana maoy makaplagan sa iyang tuong kamot. 17  Pinaagi sa puthaw, ang puthaw mapahait. Mao man usab ang usa ka tawo makapahait sa nawong sa laing tawo.+ 18  Siya nga nagabantay sa kahoyng igos makakaon sa bunga niini,+ ug siya nga nagabantay sa iyang agalon pagapasidunggan.+ 19  Ingon nga diha sa tubig ang nawong mopabanaag sa nawong, mao man usab ang kasingkasing sa usa ka tawo nianang sa laing tawo. 20  Ang Sheol ug ang dapit sa kalaglagan+ dili matagbaw;+ ni matagbaw ang mga mata sa usa ka tawo.+ 21  Ang dalisayanan nga kulon maoy alang sa plata,+ ug ang hudno alang sa bulawan;+ ang usa ka tawo pagalunsayon sumala sa pagdayeg kaniya.+ 22  Bisan pag dugmokon nimo ang buangbuang pinaagi sa alho sa lusong, lakip sa linubok nga mga lugas, ang iyang kabuang dili mobiya kaniya.+ 23  Kinahanglan nga ikaw tinong makaila sa dagway sa imong panon sa kahayopan. Ipunting ang imong kasingkasing sa imong mga panon;+ 24  kay ang bahandi dili mohangtod sa panahong walay tino,+ ni ang usa ka diadema mohangtod sa tanang kaliwatan. 25  Ang lunhawng balili nahanaw, ug ang bag-ong balili nanggitib, ug ang mga tanom sa kabukiran gihipos.+ 26  Ang nating laking mga karnero maoy alang sa imong besti,+ ug ang laking mga kanding mao ang bili sa uma. 27  Ug adunay igong gatas sa kanding alang sa imong pagkaon, alang sa pagkaon sa imong panimalay, ug ang panginabuhian+ alang sa imong batan-ong mga babaye.

Mga Footnote