Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Proverbio 26:1-28

26  Ingon sa niyebe sa ting-init ug ingon sa ulan sa ting-ani,+ ang himaya dili usab angay sa usa ka hungog.+  Maingon nga ang langgam may hinungdan sa pagkalagiw ug ingon man ang gitgit sa paglupad, sa ingon usab ang maldisyon dili modangat nga walay tinuod nga hinungdan.+  Ang latigo alang sa kabayo,+ ang busal+ alang sa asno, ug ang bunal alang sa likod sa hungog nga mga tawo.+  Ayaw tubaga ang hungog sumala sa iyang binuang, aron dili ka usab mahisama kaniya.+  Tubaga ang hungog sumala sa iyang binuang, aron dili siya mahimong maalamon sa iyang kaugalingong panan-aw.+  Ingon sa usa nga nagaputol sa iyang mga tiil, ingon sa usa nga nagainom ug kapintasan, mao siya nga nagatugyan sa mga butang ngadto sa kamot sa hungog.+  Nakakalos ba ug tubig ang mga tiil sa bakol? Nan adunay usa ka proverbio sa baba sa hungog nga mga tawo.+  Ingon sa usa nga nagatago ug bato sa tapok sa mga bato, mao man usab ang usa nga nagahatag ug himaya sa usa ka hungog.+  Ingon sa tunokong bunglayon diha sa kamot sa palahubog, mao man ang usa ka proverbio sa baba sa hungog nga mga tawo.+ 10  Ang nagasuhol sa usa ka hungog+ o ang nagasuhol sa mga lumalabay maoy ingon sa usa ka magpapana nga nagapataroy sa tanang butang. 11  Maingon sa usa ka iro nga nagabalik sa iyang suka, ang hungog nagasubli sa iyang binuang.+ 12  Nakita mo ba ang usa ka tawo nga maalamon sa iyang kaugalingong panan-aw?+ Adunay labaw nga paglaom ang usa ka hungog+ kay kaniya. 13  Ang tapolan miingon: “Adunay nating leyon sa dalan, usa ka leyon sa taliwala sa mga plasa.”+ 14  Ang usa ka pultahan magalisoliso diha sa tuyokan niini, ug ang tapolan ibabaw sa iyang higdaanan.+ 15  Ang tapolan nagtago sa iyang kamot diha sa panaksang pangbangkete; siya gikapoy na kaayo aron ibalik kini sa iyang baba.+ 16  Ang tapolan mas maalamon sa iyang kaugalingong panan-aw+ kay sa pito nga nagahatag ug makataronganong tubag. 17  Ingon sa usa ka tawo nga nagahawid sa mga dalunggan sa iro ang usa nga nagaagi nga masuko pag-ayo sa away nga dili iya.+ 18  Maingon sa usa ka buang nga nagapana ug nagkalayong mga udyong,+ mga pana ug kamatayon, 19  mao man usab ang tawo nga naglingla sa iyang isigkatawo ug nag-ingon: “Wala ba ako magtiawtiaw lamang?”+ 20  Kon walay sugnod nga kahoy ang kalayo mapalong, ug kon walay tigbutangbutang ang panaglalis mohunong.+ 21  Ingon nga ang uling alang sa mga baga ug ang sugnod nga kahoy alang sa kalayo, mao man usab ang usa ka malalison nga tawo nga nagapasilaob sa panag-away.+ 22  Ang mga pulong sa tigbutangbutang maoy ingon sa mga butang nga pagalamyon nga dinalo, nga manaog ngadto sa kinasulorang mga bahin sa tiyan.+ 23  Ingon sa pasinawng plata nga gihaklap sa bika mao ang mainitong mga ngabil uban sa daotang kasingkasing.+ 24  Pinaagi sa iyang mga ngabil ang madumtanon nagapakaaron-ingnon sa kaugalingon, apan sa kahiladman niya siya nagabutang ug panglimbong.+ 25  Bisan pa kon himoon niya nga mapuangoron ang iyang tingog,+ ayaw siya tuohi,+ kay adunay pito ka dulumtanang mga butang+ sa iyang kasingkasing. 26  Ang pagdumot gitabonan sa panglimbong. Ang iyang pagkadaotan mahikyad diha sa kongregasyon.+ 27  Siya nga nagakalot ug gahong mahulog niana,+ ug siya nga nagapaligid ug bato​—⁠kini mobalik kaniya.+ 28  Ang dila nga bakakon nagadumot sa usa nga gihugno niini,+ ug ang maulog-ulogon nga baba nagapahinabo ug pagkapukan.+

Mga Footnote