Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Proverbio 25:1-28

25  Kini usab mao ang mga proverbio ni Solomon+ nga gikopya sa mga tawo ni Ezequias nga hari sa Juda:+  Ang himaya sa Diyos mao ang pagtago sa usa ka butang,+ ug ang himaya sa mga hari mao ang pag-usisa sa usa ka butang.+  Ang kalangitan alang sa kahitas-an+ ug ang yuta alang sa kahiladman,+ ug ang kasingkasing sa mga hari, kana dili matukib.+  Kuhaa ang naglutaw nga yamukmok gikan sa plata, ug kining tanan mogula nga dinalisay.+  Kuhaa ang daotan sa atubangan sa hari,+ ug pinaagi sa pagkamatarong ang iyang trono lig-ong matukod.+  Ayaw pasidunggi ang imong kaugalingon atubangan sa hari,+ ug ayaw pagbarog sa dapit sa dagkong tawo.+  Kay maayo pa nga siya moingon kanimo: “Saka diri,”+ kay sa ipaubos ka atubangan sa usa ka hamili nga makita sa imong mga mata.+  Ayaw pagdalidali sa pagpasaka ug legal nga kaso, aron dili mahimong suliran kon unsay imong buhaton sa pagkatapos niana sa diha nga ang imong isigkatawo magapakaulaw kanimo.+  Labani ang imong kawsa batok sa imong isigkatawo,+ ug ayaw ibutyag ang kompidensiyal nga sulti sa laing tawo;+ 10  aron dili ka pakaulawan sa nagapamati ug ang imong daotang taho dili na mabakwi. 11  Ang usa ka pulong nga gisulti sa hustong panahon+ maoy sama sa mansanas nga bulawan diha sa linilok nga plata. 12  Maoy usa ka ariyos nga bulawan, ug usa ka pahiyas sa talagsaong bulawan ang usa ka maalamong magbabadlong diha sa mapatalinghogong igdulungog.+ 13  Maingon sa kabugnaw sa niyebe+ sa adlaw sa ting-ani ang usa ka matinumanon nga sinugo alang sa mga nagsugo kaniya, kay iyang ginapabaskog ang kalag sa iyang mga agalon.+ 14  Ingon sa nipis nga panganod ug hangin nga walay ulan ang usa ka tawo nga nagapanghambog sa iyang kaugalingon bahin sa usa ka gasa nga dili tinuod.+ 15  Pinaagi sa pagpailob ang komandante malukmay, ug ang malumo nga dila makabali ug bukog.+ 16  Dugos ba ang imong nakaplagan?+ Kaon sumala sa igo kanimo, aron dili ka makakaon ug sobra niana ug isuka mo kana.+ 17  Ayaw pakanunaya ang imong tiil sa balay sa imong isigkatawo, aron siya dili mapul-an kanimo ug magdumot kanimo. 18  Ingon sa usa ka puspos alang sa gubat ug usa ka espada ug usa ka gipahait nga udyong ang usa ka tawo nga nagatestigo batok sa iyang isigkatawo ingon nga bakakon nga saksi.+ 19  Ingon sa natigpod nga ngipon ug tiil nga nagkurogkurog mao ang pagsalig diha sa usa ka tawo nga nagmaluibon sa adlaw sa kasakitan.+ 20  Siya nga nagahukas ug besti sa matugnaw nga adlaw maoy ingon sa suka diha sa soda ug ingon sa mag-aawit nga may mga awit sa usa ka masulub-ong kasingkasing.+ 21  Kon ang nagdumot kanimo gigutom, hatagi siya ug tinapay nga makaon; ug kon siya giuhaw, hatagi siya ug tubig nga mainom.+ 22  Kay ikaw nagapundok ug mga baga sa ibabaw sa iyang ulo,+ ug si Jehova magabalos kanimo.+ 23  Ang hangin gikan sa amihanan nagapatungha ug ulan+ nga samag uban ang mga kasakit sa pagbati; ug ang usa ka dila nga nagabutyag ug tinago, sa usa ka nawong nga gisaway.+ 24  Maayo pang mopuyo sa usa ka suok sa atop kay sa makig-ipon sa usa ka malalison nga asawa, bisan anaa sa usa ra ka balay.+ 25  Ingon sa mabugnaw nga tubig alang sa lapoy nga kalag,+ mao man ang maayong taho gikan sa halayong yuta.+ 26  Ang matarong maoy usa ka nahugawan nga tubod ug usa ka nadaot nga atabay sa dihang nagasusapinday sa atubangan sa daotan.+ 27  Ang pagkaon ug labihan ka daghang dugos dili maayo;+ ug ang pagpangita sa mga tawo sa kaugalingon nilang himaya, himaya ba kana?+ 28  Ang tawo nga walay pagpugong sa iyang espiritu maoy ingon sa siyudad nga nalusotan, nga walay paril.+

Mga Footnote