Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Proverbio 24:1-34

24  Ayaw kasinahi ang daotang mga tawo,+ ug ayaw pangandoy sa pagpakig-uban kanila.+  Kay ang pagpangagaw maoy kanunay nga ginapamalandong sa ilang kasingkasing, ug ang kasamok maoy kanunay nga ginasulti sa ilang mga ngabil.+  Pinaagi sa kaalam ang usa ka panimalay matukod,+ ug pinaagi sa katakos sa pag-ila kini lig-ong matukod.+  Ug pinaagi sa kahibalo ang sulod nga mga lawak mapuno sa tanang bililhon ug maanindot nga mga manggad.+  Siya nga maalamon sa paggamit ug kusog maoy tawo nga lig-on ug lawas,+ ug ang tawo nga may kahibalo nagapadugang sa kusog.+  Kay pinaagi sa mahanasong pagtultol ikaw magapakiggubat,+ ug diha sa panon sa mga magtatambag adunay kaluwasan.+  Ang matuod nga kaalam hataas ra kaayo alang sa usa ka buangbuang;+ diha sa ganghaan siya dili mobuka sa iyang baba.  Kon bahin ni bisan kinsa nga nagalaraw sa pagbuhat ug daotan, siya pagatawgon nga hawod lamang sa daotang mga hunahuna.+  Ang malaw-ayng panggawi sa kabuangan maoy sala,+ ug ang mabiaybiayon maoy dulumtanan sa mga tawo.+ 10  Naluya ka ba sa adlaw sa kasakit?+ Ang imong kusog diyutay ra. 11  Luwasa silang ginadala ngadto sa kamatayon; ug kadtong mga nagsusapinday aron pagapatyon, Oh hawiran mo unta sila.+ 12  Kon ikaw magaingon: “Tan-awa! Wala kami mahibalo niini,”+ dili ba siya nga nagatimbang sa mga kasingkasing makaila niini,+ ug siya nga nagabantay sa imong kalag mahibalo+ ug magabalos gayod sa yutan-ong tawo sumala sa iyang kalihokan?+ 13  Anak ko, kaon ug dugos, kay kini maayo; ug ang matam-is nga dugos sa udlan maanaa sa imong alingagngag.+ 14  Sa samang paagi, hibaloi ang kaalam alang sa imong kalag.+ Kon ikaw nakakaplag na niini, nan adunay ugma-damlag, ug dili mahanaw ang imong paglaom.+ 15  Ayaw pagbanhig, ingon sa tawong daotan, sa puloy-anan sa matarong;+ ayaw gun-oba ang iyang dapit-pahulayan.+ 16  Kay ang tawong matarong mahimong matumba sa makapito, ug siya mobangon gayod;+ apan ang mga daotan mangapukan tungod sa katalagman.+ 17  Sa dihang matumba ang imong kaaway, ayaw pagmaya; ug sa dihang siya mapukan, dili unta magkalipay ang imong kasingkasing,+ 18  aron si Jehova dili makakita niini ug kini mahimong daotan sa iyang mga mata ug iya gayod nga ipahilayo ang iyang kasuko gikan kaniya.+ 19  Ayaw pagpanginit tungod sa mga mamumuhat ug daotan. Ayaw kasina sa mga tawong daotan.+ 20  Kay walay kaugmaon ang daotan;+ pagapalongon ang lampara sa mga tawong daotan.+ 21  Anak ko, kahadloki si Jehova ug ang hari.+ Ayaw pag-apil-apil kanila nga dapig sa kausaban.+ 22  Kay ang ilang katalagman modangat sa kalit gayod,+ ug kinsay mahibalo sa pagkalaglag niadtong dapig sa kausaban?+ 23  Kining mga pulonga usab maoy alang sa mga maalamon:+ Ang pagpihigpihig sa paghukom dili maayo.+ 24  Siya nga nagaingon sa daotan: “Ikaw matarong,”+ panghimaraoton siya sa mga katawhan, sawayon siya sa nasodnong mga pundok. 25  Apan kini makapahimuot+ alang kanila nga nagabadlong kaniya, ug modangat kanila ang maayong panalangin.+ 26  Halokan niya ang mga ngabil niadtong nagatubag nga matinud-anon.+ 27  Hikaya ang imong buhat sa gawas, ug andama kini alang kanimo diha sa uma.+ Human niana lig-onon mo usab ang imong panimalay. 28  Dili ka magsaksi batok sa imong isigkatawo nga walay pasikaranan.+ Nan ikaw mahimong buangbuang pinaagi sa imong mga ngabil.+ 29  Ayaw pag-ingon: “Maingon sa iyang gibuhat kanako, mao usab ang akong buhaton kaniya.+ Ako magabalos sa tagsatagsa sumala sa iyang buhat.”+ 30  Ako miagi duol sa uma sa tawong tapolan+ ug duol sa parasan sa tawo kansang kasingkasing nakulangan.+ 31  Ug, tan-awa! kining tanan gipanuboan ug mga bunglayon.+ Ang nawong niini nalukop sa dapawong mga tanom, ug ang batong paril niini nalumpag.+ 32  Busa ako misud-ong, ako mismo; gibutang ko kini sa kasingkasing;+ nakita ko, gidawat ko ang disiplina:+ 33  Diyutay nga pagkatulog, diyutay nga pagkatagpilaw, diyutay pa nga pagkiyugpos sa mga kamot sa paghigda,+ 34  ug ang imong kakabos modangat ingon sa usa ka tulisan ug ang imong kawalad-on ingon sa usa ka tawo nga sangkap sa hinagiban.+

Mga Footnote