Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Proverbio 22:1-29

22  Ang usa ka ngalan pagapilion inay ang daghang bahandi;+ ang pag-uyon maayo pa kay sa plata ug bulawan.+  Ang dato ug ang kabos nagkatagbo.+ Ang Magbubuhat nilang tanan mao si Jehova.+  Maalamon ang tawo nga nakakita sa katalagman ug nagtago sa iyang kaugalingon,+ apan ang walay kasinatian moagi ug magaantos sa silot.+  Ang sangpotanan sa pagpaubos ug pagkahadlok kang Jehova maoy bahandi ug himaya ug kinabuhi.+  Mga tunok ug mga bitik anaa sa dalan sa baliko nga tawo;+ siya nga nagabantay sa iyang kalag magapalayo kanila.+  Bansaya ang bata subay sa dalan nga alang kaniya;+ bisan kon siya matigulang na dili siya motipas gikan niana.+  Ang dato mao ang magamando ibabaw sa mga kabos,+ ug ang manghuhulam maoy sulugoon sa tawo nga nagapahulam.+  Siya nga nagapugas ug pagkadili-matarong moani sa butang nga makadaot,+ apan ang olisi sa iyang mabangis nga kasuko modangat sa iyang kataposan.+  Siya nga maluloton sa mata panalanginan, kay gihatagan niya sa iyang pagkaon ang timawa.+ 10  Papahawaa ang mabiaybiayon, aron nga ang panaglalis mogula ug aron mohunong ang buroka ug ang kaulawan.+ 11  Ang usa nga nahigugma sa kaputli sa kasingkasing+—tungod sa pagkamabihagon sa iyang mga ngabil ang hari mahimo niyang higala.+ 12  Ang mga mata ni Jehova nagabantay sa kahibalo,+ apan iyang ginapukan ang mga pulong sa maluibon.+ 13  Ang tapolan nag-ingon:+ “Adunay leyon sa gawas!+ Sa taliwala sa mga plasa pagapatyon ako!” 14  Ang baba sa usa ka estranyong babaye maoy usa ka halawom nga gahong.+ Ang usa nga gisaway ni Jehova mahulog niana.+ 15  Ang mga binuang nabugkos sa kasingkasing sa usa ka bata;+ ang bunal sa disiplina mao ang magpahilayo niana gikan kaniya.+ 16  Siya nga nagatikas sa timawa aron makabaton ug daghang butang alang sa iyang kaugalingon,+ siya usab nga nagahatag sa dato, tinong modangat sa kawalad-on.+ 17  Ikiling ang imong igdulungog ug pamati sa mga pulong sa mga maalamon,+ aron ikabutang mo ang imong kasingkasing sa akong kahibalo.+ 18  Kay makapahimuot nga imong pagatipigan sila sa imong tiyan,+ aron sila lig-ong mapahimutang sa tingob sa imong mga ngabil.+ 19  Aron ang imong pagsalig maanaa kang Jehova+ ako naghatag ug kahibalo kanimo karong adlawa, oo kanimo. 20  Wala ba ako magsulat kanimo kaniadto uban ang mga pagtambag ug kahibalo,+ 21  aron ipakita kanimo ang pagkamatinud-anon sa matuod nga mga pulong, aron dad-on pagbalik ang mga pulong nga matuod—⁠ngadto sa nagsugo kanimo?+ 22  Ayaw kawati ang timawa tungod kay siya timawa,+ ug ayaw daogdaoga ang sinakit diha sa ganghaan.+ 23  Kay labanan ni Jehova ang ilang kawsa,+ ug iyang pagaagawan sa kalag kadtong mga nagaagaw kanila.+ 24  Ayaw pagpakig-uban kang bisan kinsa nga masuk-anon;+ ug sa tawo nga daling mosilaob sa kaaligutgot dili ka makigkuyog, 25  aron dili ka masinati sa iyang mga dalan ug makabaton ug lit-ag alang sa imong kalag.+ 26  Ayaw pagpakig-uban niadtong nagadagpal sa mga kamot,+ niadtong nahimong garantiya alang sa mga utang.+ 27  Kon ikaw walay ikabayad, nganong kuhaon niya ang imong higdaanan nga anaa sa ilalom nimo? 28  Ayaw isibog ang usa ka utlanan sa dugay na kanhi, nga gihimo sa imong mga katigulangan.+ 29  Nakakita ka na ba ug usa ka tawo nga hanas sa iyang buhat? Siya magatindog sa atubangan sa mga hari;+ siya dili magatindog sa atubangan sa ordinaryong mga tawo.

Mga Footnote