Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Proverbio 21:1-31

21  Ang kasingkasing sa usa ka hari sama sa mga sapa sa tubig diha sa kamot ni Jehova.+ Iyang iliso kini sa bisan diin nga iyang kahimut-an.+  Ang tagsatagsa ka dalan sa usa ka tawo matul-id sa iyang kaugalingong mga mata,+ apan si Jehova nagatimbang sa mga kasingkasing.+  Ang pagbuhat sa pagkamatarong ug hustisya labi pang dalawaton ni Jehova kay sa halad.+  Ang mapahitas-ong mga mata ug ang mapasigarbohong kasingkasing,+ ang lampara sa mga daotan, maoy sala.+  Ang mga plano sa kugihan mosangpot gayod sa kaayohan,+ apan ang matag usa nga madalidalion mosangko lamang sa kawalad-on.+  Ang pagbaton ug mga bahandi pinaagi sa bakakong dila maoy inalisngaw nga ginapadpad,+ alang niadtong nagapangita sa kamatayon.+  Ang pagpangagaw sa mga daotan magaguyod kanila sa halayo,+ kay sila nagdumili sa pagbuhat ug hustisya.+  Ang usa ka tawo, bisan usa ka estranyo, baliko sa iyang dalan;+ apan ang tawong putli matul-id sa iyang kalihokan.+  Maayo pang mopuyo sa usa ka suok sa atop+ kay sa makig-ipon sa usa ka malalison nga asawa, bisan anaa sa usa ra ka balay.+ 10  Ang kalag sa daotan nangandoy sa butang nga daotan;+ ang iyang isigkatawo dili pagapakitaan ug kaluoy diha sa iyang mga mata.+ 11  Pinaagi sa pagpahamtang ug multa sa mabiaybiayon ang walay kasinatian mahimong maalamon;+ ug pinaagi sa paghatag ug hait nga salabotan ngadto sa tawong maalamon siya makabaton ug kahibalo.+ 12  Ang Usa nga Matarong nagahatag ug pagtagad sa balay sa daotan,+ nga nagapukan sa mga daotan ngadto sa ilang katalagman.+ 13  Si bisan kinsa nga magasampong sa iyang igdulungog sa pagtuaw sa timawa,+ siya usab magatawag ra ug dili pagatubagon.+ 14  Ang gasa nga gihimo sa tago magapuypoy sa kasuko;+ ug ang hiphip diha sa sabakan,+ sa hilabihang kaaligutgot. 15  Kalipay sa matarong ang pagbuhat sa hustisya,+ apan adunay makalilisang nga butang alang sa mga nagabuhat sa butang nga makadaot.+ 16  Kon mahitungod sa usa ka tawo nga nahisalaag gikan sa dalan sa hait nga salabotan,+ mopahulay siya sa kongregasyon niadtong mga walay gahom sa kamatayon.+ 17  Siya nga nahigugma sa paglipaylipay maoy modangat sa kawalad-on;+ siya nga nahigugma sa bino ug lana dili makabaton ug bahandi.+ 18  Ang daotan maoy lukat alang sa matarong;+ ug ang nagmaluibon mopuli sa mga matul-id.+ 19  Maayo pang mopuyo sa usa ka yuta nga kamingawan kay sa makig-ipon sa usa ka malalison nga asawa nga may kasamok.+ 20  Ang tilinguhaong bahandi ug lana anaa sa puloy-anan sa maalamon,+ apan ang tawong hungog magalamoy niana.+ 21  Siya nga nagatinguha sa pagkamatarong+ ug sa mahigugmaong-kalulot makakaplag ug kinabuhi, pagkamatarong ug himaya.+ 22  Ang maalamon nakakatkat bisan sa siyudad sa mga tawong gamhanan, aron mapukan niya ang kusog nga gisaligan niana.+ 23  Siya nga nagabantay sa iyang baba ug sa iyang dila nagabantay sa iyang kalag gikan sa mga kasakit.+ 24  Mapangahason, mapagawalon nga hambogiro mao ang ngalan sa usa nga nagalihok sa hilabihang pagkamapangahason.+ 25  Ang pangandoy sa tapolan mopatay kaniya, kay ang iyang mga kamot nagdumili man sa pagtrabaho.+ 26  Sa tibuok adlaw siya maikagong nagapangandoy, apan ang matarong nagahatag ug walay ginahikaw.+ 27  Ang halad sa mga daotan maoy dulumtanan.+ Ilabina gayod kon iya kining dad-on uban ang malaw-ayng panggawi.+ 28  Ang usa ka bakakong saksi malaglag,+ apan ang tawo nga nagapamati magasulti bisan hangtod sa kahangtoran.+ 29  Ang tawong daotan nagpabaga sa iyang nawong,+ apan ang matul-id magalig-on sa iyang mga dalan.+ 30  Walay kaalam, ni katakos sa pag-ila, ni tambag nga makabarog batok kang Jehova.+ 31  Ang kabayo ginaandam alang sa adlaw sa gubat,+ apan ang kaluwasan iya ni Jehova.+

Mga Footnote