Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Proverbio 19:1-29

19  Ang kabos nga nagalakaw sa iyang integridad mas maayo pa+ kay kaniya nga baliko sa iyang mga ngabil, ug kaniya nga hungog.+  Mao man usab, ang kalag nga walay kahibalo dili maayo,+ ug siya nga nagadali sa iyang mga tiil nagapakasala.+  Ang kabuangan sa usa ka yutan-ong tawo makapabaliko sa iyang dalan,+ mao nga ang iyang kasingkasing maaligutgot batok kang Jehova.+  Ang bahandi magapadugang ug daghang higala,+ apan ang timawa nahimulag bisan gikan sa iyang higala.+  Ang bakakon nga saksi dili mahigawas sa silot,+ ug siya nga nagasabwag ug mga bakak dili makaikyas.+  Daghan ang nagapalukmay sa tawong hamili,+ ug ang tanan maoy higala sa usa ka tawong nagahatag ug mga gasa.+  Ang tanang igsoon sa kabos nagdumot kaniya.+ Labaw pa gayod nga ang iyang mga higala magpahilayo kaniya!+ Siya nagaagpas nga may mga butang nga isulti; sila wala na.+  Siya nga nakabaton ug kasingkasing+ nahigugma sa kaugalingon niyang kalag. Siya nga nagabantay sa katakos sa pag-ila makakaplag ug maayo.+  Ang bakakong saksi dili mahigawas sa silot,+ ug siya nga nagasabwag ug mga bakak malaglag.+ 10  Ang kaluho dili angay alang sa usa ka hungog.+ Labing dili angay nga ang usa ka sulugoon magamando sa mga prinsipe!+ 11  Ang hait nga salabotan sa usa ka tawo magapahinay gayod sa iyang kasuko,+ ug katahom sa iyang bahin ang pagpalabay sa kalapasan.+ 12  Ang kaaligutgot sa hari maoy pagngulob sama nianang sa may-lambungay nga nating leyon,+ apan ang iyang maayong kabubut-on maoy sama sa yamog ibabaw sa katanoman.+ 13  Ang usa ka anak nga hungog maoy kagul-anan sa iyang amahan,+ ug ang mga pagpakiglalis sa usa ka asawa maoy ingon sa nagatulo nga atop nga magaabog sa usa ka tawo.+ 14  Balay ug bahandi maoy panulondon gikan sa mga amahan,+ apan ang usa ka maalamon nga asawa maoy gikan kang Jehova.+ 15  Ang pagkatapolan makapahinanok sa katulog,+ ug ang taspokan nga kalag pagagutomon.+ 16  Siya nga nagatuman sa sugo nagabantay sa iyang kalag;+ siya nga nagatamay sa iyang mga dalan pagapatyon.+ 17  Siya nga nagapakitag kaluoy sa timawa nagapahulam kang Jehova,+ ug Siya magabayad kaniya sa iyang gibuhat.+ 18  Kastigoha ang imong anak samtang aduna pay paglaom;+ ug ayaw tinguhaa sa imong kalag ang pagpatay kaniya.+ 19  Siya nga dako ug kaaligutgot magapas-an sa silot;+ kay kon luwason mo siya, sublisublion mo usab ang pagbuhat niana.+ 20  Patalinghog sa tambag ug dawata ang disiplina,+ aron ikaw mahimong maalamon sa imong ugma-damlag.+ 21  Daghan ang mga plano sulod sa kasingkasing sa usa ka tawo,+ apan ang kabubut-on ni Jehova mao ang mobarog.+ 22  Ang tilinguhaong butang diha sa yutan-ong tawo mao ang iyang mahigugmaong-kalulot;+ ug maayo pa ang kabos kay sa bakakon nga tawo.+ 23  Ang pagkahadlok kang Jehova motultol sa kinabuhi,+ ug siya magpalabay sa kagabhion nga may pagkatagbaw;+ dili siya pagaduawon sa daotan.+ 24  Ang tapolan nagtago sa iyang kamot sa panaksang pangbangkete;+ siya dili makabalik niini bisan sa iyang kaugalingong baba.+ 25  Ang mabiaybiayon angay nga imong dapatan,+ aron ang walay kasinatian mahimong maalamon;+ ug badlonga ang usa nga may pagsabot, aron siya makaila sa kahibalo.+ 26  Siya nga nagadaogdaog sa amahan ug nagaabog sa inahan+ maoy anak nga nagagawi nga makauulaw ug talamayon.+ 27  Hunong, anak ko, sa pagpatalinghog sa disiplina ug kini magkahulogan sa pagtipas gikan sa mga pulong sa kahibalo.+ 28  Ang usa ka walay-silbi nga saksi nagayubit sa hustisya,+ ug ang baba sa daotan nga mga tawo nagalamoy sa butang nga makadaot.+ 29  Ang mga paghukom lig-ong napahimutang alang sa mga mabiaybiayon,+ ug ang mga hampak alang sa bukobuko sa mga hungog.+

Mga Footnote