Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Proverbio 16:1-33

16  Iya sa yutan-ong tawo ang mga paghan-ay sa mga laraw sa kasingkasing,+ apan ang tubag sa dila gikan ni Jehova.+  Ang tanang dalan sa usa ka tawo lunsay sa iyang kaugalingong mga mata,+ apan si Jehova nagatimbang sa mga espiritu.+  Itugyan ang imong mga buhat kang Jehova+ ug ang imong mga plano mahimong lig-on.+  Ang tanang butang gihimo ni Jehova alang sa iyang katuyoan,+ oo, bisan ang daotan alang sa adlaw nga daotan.+  Ang tagsatagsa nga garboso sa kasingkasing maoy dulumtanan kang Jehova.+ Bisan pa kon ang kamot madugtong sa kamot, apan ang usa dili mahigawas sa silot.+  Pinaagi sa mahigugmaong-kalulot ug pagkamatinud-anon ang sayop may pagtabon-sa-sala,+ ug diha sa pagkahadlok kang Jehova ang usa magapahilayo sa daotan.+  Kon si Jehova mahimuot sa mga dalan sa usa ka tawo+ iyang ipahinabo nga bisan ang iyang mga kaaway makigdait kaniya.+  Mas maayo pa ang diyutay uban ang pagkamatarong+ kay sa dagayang mga abot nga walay hustisya.+  Ang kasingkasing sa yutan-ong tawo magalaraw sa iyang dalan,+ apan si Jehova mao ang magatultol sa iyang mga lakang.+ 10  Ang inspiradong hukom angay nga anaa sa mga ngabil sa usa ka hari;+ sa paghukom ang iyang baba dili angay nga mahimong dili kasaligan.+ 11  Ang eksaktong sukdanan ug timbangan iya ni Jehova;+ ang tanang igtitimbang nga bato sa puntil maoy iyang mga buhat.+ 12  Ang pagbuhat sa pagkadaotan maoy dulumtanan sa mga hari,+ kay pinaagi sa pagkamatarong ang trono lig-on nga natukod.+ 13  Ang matarong nga mga ngabil makapahimuot sa dakong hari;+ ug ang nagapamulong sa matul-id nga mga butang iyang gihigugma.+ 14  Ang kaaligutgot sa usa ka hari maoy mga mensahero sa kamatayon,+ apan ang maalamong tawo magapuypoy niana.+ 15  Diha sa kahayag sa nawong sa hari adunay kinabuhi,+ ug ang iyang maayong kabubut-on maoy ingon sa panganod sa ulan sa tingpamulak.+ 16  Oh pagkalabing-maayo ang pagbaton sa kaalam kay sa bulawan!+ Ug ang pagbaton sa pagsabot maayo pang pagapilion kay sa plata.+ 17  Ang dakong dalan sa mga matul-id mao ang pagpahilayo sa daotan.+ Ang nagaamping sa iyang dalan nagabantay sa iyang kalag.+ 18  Ang garbo nagauna sa pagkahagsa,+ ug ang mapahitas-ong espiritu nagauna sa pagkapukan.+ 19  Mas maayo pa nga magmapainubsanon sa espiritu uban sa mga maaghop+ kay sa makigbahin sa inagaw uban sa mga nagabayaw sa ilang kaugalingon.+ 20  Siya nga adunay hait nga salabotan sa usa ka butang makakaplag ug maayo,+ ug malipayon siya nga nagasalig kang Jehova.+ 21  Ang maalamon sa kasingkasing pagatawgon nga pagsabot,+ ug siya nga matam-is sa iyang mga ngabil nagadugang sa pagkamadanihon.+ 22  Ang hait nga salabotan maoy usa ka tuboran sa kinabuhi+ niadtong nagabaton niini; ug ang disiplina sa mga buangbuang maoy kabuangan.+ 23  Ang kasingkasing sa maalamon nagapahinabo nga ang iyang baba magpakita ug hait nga salabotan,+ ug sa iyang mga ngabil nagadugang kini sa pagkamadanihon.+ 24  Ang kahimut-anan nga mga pulong maoy usa ka udlan,+ matam-is sa kalag ug makapaayo sa kabukogan.+ 25  Adunay dalan nga matul-id atubangan sa usa ka tawo,+ apan ang kataposan niana mao ang mga dalan sa kamatayon.+ 26  Ang kalag sa kugihan naghago alang kaniya,+ tungod kay ang iyang baba nagaaghat pag-ayo kaniya.+ 27  Ang walay-silbi nga tawo nagakubkob kon unsay daotan,+ ug diha sa iyang mga ngabil anaay daw makapagtong nga kalayo.+ 28  Ang tawong tig-intriga kanunayng nagsabwag ug panaglalis,+ ug ang usa ka tigbutangbutang nagapabulag niadtong suod sa usag usa.+ 29  Ang tawong mapintas magadaldal sa iyang isigkaingon,+ ug magpalakaw gayod kaniya diha sa dalan nga dili maayo.+ 30  Siya nagapangidhat sa iyang mga mata aron sa paglaraw ug mga intriga.+ Nagapanakmol sa iyang mga ngabil, siya nagapahinabo gayod sa kadaot. 31  Ang pagkaubanon maoy usa ka purongpurong sa katahom+ sa dihang makaplagan kini sa dalan sa pagkamatarong.+ 32  Siya nga mahinay sa kasuko mas maayo pa kay sa tawong gamhanan,+ ug siya nga nagapugong sa iyang espiritu kay niadtong nagbihag sa usa ka siyudad.+ 33  Diha sa sabakan giitsa ang gagmayng mga bato alang sa ripa,+ apan ang matag hukom niana gikan kang Jehova.+

Mga Footnote