Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Proverbio 15:1-33

15  Ang tubag, kon malumo, makapahilayo sa kaaligutgot,+ apan ang pulong nga makapasakit makapapukaw sa kasuko.+  Ang dila sa mga maalamon nagahimog maayo tungod sa kahibalo,+ apan ang baba sa mga hungog nagapamulong sa kabuangan.+  Ang mga mata ni Jehova anaa sa tanang dapit,+ nga nagpadayon pagbantay sa mga daotan ug sa mga maayo.+  Ang pagkakalma sa dila maoy usa ka kahoy sa kinabuhi,+ apan ang kahiwian niana maoy pagkahugno sa espiritu.+  Ang buangbuang dili motahod sa disiplina sa iyang amahan,+ apan ang nagatamod sa pagbadlong maoy maalamon.+  Diha sa balay sa matarong adunay daghang tinipigan,+ apan diha sa mga abot sa daotan adunay pagkasinalikway.+  Ang mga ngabil sa mga maalamon nagapadayon pagsabwag ug kahibalo,+ apan ang kasingkasing sa mga hungog dili sama niana.+  Ang halad sa mga daotan maoy dulumtanan kang Jehova,+ apan ang pag-ampo sa mga matul-id makapahimuot kaniya.+  Ang dalan sa daotan maoy dulumtanan kang Jehova,+ apan ang nagasunod sa pagkamatarong iyang gihigugma.+ 10  Ang disiplina daotan alang niadtong mibiya sa dalan;+ si bisan kinsa nga nagadumot sa pagbadlong mamatay.+ 11  Ang Sheol ug ang dapit sa kalaglagan+ anaa sa atubangan ni Jehova.+ Unsa pa kaha ang mga kasingkasing sa mga anak sa tawo!+ 12  Ang mabiaybiayon dili mahigugma sa nagabadlong kaniya.+ Dili siya moadto sa mga maalamon.+ 13  Ang usa ka malipayong kasingkasing may maayong epekto sa panagway,+ apan tungod sa kasakit sa kasingkasing adunay nahugnong espiritu.+ 14  Ang kasingkasing nga adunay pagsabot nagapangita sa kahibalo,+ apan ang baba sa mga tawong hungog nagapangandoy sa kabuangan.+ 15  Ang tanang adlaw sa sinakit maoy daotan;+ apan ang malipayon ug kasingkasing may kombira sa kanunay.+ 16  Mas maayo pa ang diyutay uban ang kahadlok kang Jehova+ kay sa dagayang tagana nga inubanan sa kasamok.+ 17  Mas maayo pa ang pagkaong utanon diin anaay gugma+ kay sa pinatambok nga torong baka nga inubanan sa pagdumot.+ 18  Ang usa ka masuk-anong tawo nagasugnib sa panaglalis,+ apan siya nga mahinay sa kasuko nagapalinaw sa panag-away.+ 19  Ang dalan sa tapolan maoy ingon sa usa ka koral nga sampinit,+ apan ang alagianan sa mga matul-id maoy usa ka dalan nga binakbakan.+ 20  Ang usa ka anak nga maalamon makapalipay sa amahan,+ apan ang usa ka tawong hungog nagatamay sa iyang inahan.+ 21  Ang kabuangan maoy kalipay alang sa usa kansang kasingkasing nakulangan,+ apan ang tawo nga adunay katakos sa pag-ila nagalakaw nga deretso sa unahan.+ 22  Mapakyas ang mga plano kon walay kompidensiyal nga panagsultihanay,+ apan diha sa panon sa mga magtatambag adunay kalamposan.+ 23  Ang usa ka tawo may kalipay diha sa tubag sa iyang baba,+ ug ang usa ka pulong sa hustong panahon Oh pagkamaayo!+ 24  Ang dalan sa kinabuhi nagapadulong sa itaas alang sa usa nga molihok uban ang hait nga salabotan,+ aron sa pagpahilayo gikan sa Sheol sa ubos.+ 25  Ang balay sa mga nagabayaw sa ilang kaugalingon pagalumpagon ni Jehova,+ apan siya magapiho sa utlanan sa babayeng balo.+ 26  Ang mga laraw sa daotan maoy dulumtanan kang Jehova,+ apan ang kahimut-anang mga pulong mahinlo.+ 27  Ang usa nga nagahimog dili-minatarong nga ganansiya nagadalag pagkasinalikway sa kaugalingon niyang balay,+ apan ang nagadumot sa mga gasa mao ang magpabiling buhi.+ 28  Ang kasingkasing sa matarong nagapamalandong aron sa pagtubag,+ apan ang baba sa daotan nagapamulong ug daotang mga butang.+ 29  Si Jehova halayo sa mga daotan,+ apan siya nagapamati sa pag-ampo sa mga matarong.+ 30  Ang kasanag sa mga mata+ makapalipay sa kasingkasing;+ ang usa ka maayong taho+ makapatambok sa kabukogan.+ 31  Ang igdulungog nga nagapamati sa nagahatag-ug-kinabuhi nga pagbadlong+ nagapuyo sa taliwala sa mga tawong maalamon.+ 32  Si bisan kinsa nga nagalikay sa disiplina+ nagasalikway sa iyang kaugalingong kalag, apan ang nagapamati sa pagbadlong nagabaton ug kasingkasing.+ 33  Ang pagkahadlok kang Jehova maoy disiplina nga mosangpot sa kaalam,+ ug sa dili pa ang himaya adunay pagpaubos.+

Mga Footnote