Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Proverbio 14:1-35

14  Ang babayeng tinuod nga maalamon nagtukod sa iyang balay,+ apan ang buangbuang naglumpag niana pinaagi sa iyang mga kamot.+  Ang nagalakaw sa iyang katul-id nahadlok kang Jehova,+ apan ang baliko sa iyang mga dalan nagatamay Kaniya.+  Ang bunal sa pagkamapahitas-on anaa sa baba sa buangbuang,+ apan ang mga ngabil sa mga maalamon magabantay kanila.+  Sa dapit diin walay mga baka mahinlo ang pasungan, apan ang abot dagaya tungod sa kusog sa torong baka.  Ang usa ka matinumanon nga saksi dili mamakak,+ apan ang usa ka bakakong saksi nagasabwag ug kabakakan.+  Ang mabiaybiayon nagtinguha nga makakaplag ug kaalam, ug walay makaplagan; apan kaniya nga adunay pagsabot ang kahibalo masayon lamang.+  Magpalayo ka gikan sa atubangan sa tawong hungog,+ kay dili ka gayod makamatikod sa mga ngabil sa kahibalo.+  Ang kaalam sa maalamon mao ang pagsabot sa iyang dalan,+ apan ang kabuangan sa mga hungog maoy panglimbong.+  Buangbuang ang mga nagayubit sa sala,+ apan taliwala sa mga matul-id adunay panag-uyon.+ 10  Ang kasingkasing nasayod sa kapait sa kalag sa usa,+ ug walay estranyo ang mangilabot sa pagmaya niini. 11  Ang balay sa mga tawong daotan pagalaglagon,+ apan ang tolda sa mga matul-id molambo.+ 12  Adunay dalan nga matul-id atubangan sa usa ka tawo,+ apan ang kataposan niana mao ang mga dalan sa kamatayon.+ 13  Bisan diha sa pagkatawa ang kasingkasing magmasulub-on;+ ug ang kaguol maoy sangkoanan sa pagmaya.+ 14  Ang walay pagtuo diha sa kasingkasing matagbaw sa mga sangpotanan sa iyang mga dalan,+ apan ang maayong tawo matagbaw sa mga sangpotanan sa iyang mga pakiglabot.+ 15  Si bisan kinsa nga walay kasinatian motuo sa tagsatagsa ka pulong,+ apan ang usa nga maalamon magapalandong sa iyang mga lakang.+ 16  Ang maalamon mahadlok ug nagapahilayo sa pagkadaotan,+ apan ang hungog masuk-anon kaayo ug masaligon-sa-kaugalingon.+ 17  Siya nga dali rang masuko magahimog kabuangan,+ apan ang tawo nga may katakos sa panghunahuna ginadumtan.+ 18  Ang mga walay kasinatian makapanag-iya gayod ug kabuangan,+ apan ang mga maalamon makahupot ug kahibalo ingong usa ka purong.+ 19  Ang mga tawong daotan moyukbo sa atubangan sa mga maayo,+ ug ang mga tawong tuman kadaotan, diha sa ganghaan sa mga matarong. 20  Bisan sa iyang isigkatawo ang tawong kabos maoy dulumtanan,+ apan daghan ug higala ang tawong dato.+ 21  Ang nagatamay sa iyang isigkatawo nagapakasala,+ apan malipayon siya nga nagapakitag kaluoy sa mga sinakit.+ 22  Dili ba mahisalaag kadtong nagamugna ug kadaot?+ Apan may mahigugmaong-kalulot ug pagkamatinud-anon sa mga nagamugna ug maayo.+ 23  Sa tanang matang sa pagbudlay adunay bentaha,+ apan ang pulong lamang sa mga ngabil mosangko sa kawalad-on. 24  Ang purongpurong sa mga maalamon mao ang ilang bahandi; ang binuang sa mga hungog maoy kabuangan.+ 25  Ang usa ka matuod nga saksi nagaluwas ug mga kalag,+ apan ang malimbongon nagasabwag ug kabakakan.+ 26  Diha sa pagkahadlok kang Jehova adunay lig-on nga pagsalig,+ ug alang sa iyang mga anak adunay dalangpanan.+ 27  Ang pagkahadlok kang Jehova maoy usa ka tuboran sa kinabuhi,+ aron makalikay gikan sa mga lit-ag sa kamatayon.+ 28  Diha sa panon sa katawhan adunay dayandayan ang usa ka hari,+ apan diha sa kakulang sa katawhan mao ang kalaglagan sa usa ka prinsipe.+ 29  Siya nga mahinay sa kasuko dagaya sa katakos sa pag-ila,+ apan ang walay pailob nagabayaw sa kabuangan.+ 30  Ang kalmado nga kasingkasing mao ang kinabuhi sa unod,+ apan ang pangabugho maoy pagkadunot sa kabukogan.+ 31  Siya nga nagapanikas sa timawa nagtamay sa iyang Magbubuhat,+ apan siya nga nagapakitag kaluoy sa kabos nagahimaya Kaniya.+ 32  Tungod sa iyang pagkadaotan ang daotan igaunlod,+ apan ang matarong makakaplag ug dalangpanan diha sa iyang integridad.+ 33  Diha sa kasingkasing sa usa nga adunay pagsabot anaa ang kaalam,+ ug sa taliwala sa mga hungog kini mapadayag. 34  Ang pagkamatarong mao ang nagabayaw sa usa ka nasod,+ apan ang sala maoy makauulaw sa nasodnong mga pundok.+ 35  Ang kahimuot sa usa ka hari anaa sa alagad nga nagabuhat uban ang hait nga salabotan,+ apan ang iyang mabangis nga kasuko anaa niadtong nagabuhat nga makauulaw.+

Mga Footnote