Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Proverbio 11:1-31

11  Ang usa ka timbangan nga limbongan maoy dulumtanan kang Jehova,+ apan ang eksaktong bato sa timbangan makapahimuot kaniya.  Miabot ba ang pagkamapangahason? Nan modangat ang kaulawan;+ apan ang kaalam anaa sa mga makasaranganon.+  Ang integridad sa mga matul-id maoy magatultol kanila,+ apan ang kahiwian niadtong nagmaluibon magalaglag kanila.+  Ang bililhong mga butang wala unyay kapuslanan sa adlaw sa mabangis nga kasuko,+ apan ang pagkamatarong magaluwas gikan sa kamatayon.+  Ang pagkamatarong sa walay-ikasaway maoy magatul-id sa iyang dalan,+ apan tungod sa iyang kaugalingong pagkadaotan ang daotan mapukan.+  Ang pagkamatarong sa mga matul-id maoy magaluwas kanila,+ apan tungod sa ilang pangandoy ang mga nagmaluibon madakpan.+  Sa diha nga ang tawong daotan mamatay, ang iyang paglaom mahanaw;+ ug bisan ang pagdahom pinasukad sa pagkagamhanan mahanaw.+  Ang matarong mao ang ginaluwas gikan sa kasakit,+ ug ang daotan moabot puli niya.+  Pinaagi sa iyang baba ang usa ka apostata magalaglag sa iyang isigkatawo,+ apan pinaagi sa kahibalo ang mga matarong maluwas.+ 10  Tungod sa pagkamaayo sa mga matarong ang lungsod magsadya,+ apan sa dihang ang mga daotan malaglag adunay hugyaw sa kalipay.+ 11  Tungod sa panalangin sa mga matul-id ang lungsod pagabayawon,+ apan tungod sa baba sa mga daotan kini malumpag.+ 12  Ang usa kansang kasingkasing nakulangan nagtamay sa iyang isigkatawo,+ apan ang tawo nga halapad sa katakos sa pag-ila nagahilom.+ 13  Ang nagasuroysuroy ingong tigbutangbutang+ nagabutyag ug kompidensiyal nga sulti,+ apan ang kasaligan sa espiritu nagatabon sa usa ka butang.+ 14  Diin walay mahanasong pagtultol, ang katawhan mapukan;+ apan adunay kaluwasan diha sa panon sa mga magtatambag.+ 15  Ang usa masugamak gayod sa kadaot tungod kay siya nahimong garantiya alang sa usa ka estranyo,+ apan ang nagadumot sa pakiglamano nagpabiling walay kabalaka. 16  Ang makabibihag nga babaye makahupot ug himaya;+ apan ang mga malupigon, sa ilang bahin, makahupot ug bahandi. 17  Ang tawo nga may mahigugmaong-kalulot nagabuhat ug maayo sa iyang kalag,+ apan ang tawo nga mabangis nagadalag pagkasinalikway sa iyang kaugalingong unod.+ 18  Ang daotan nagadawat sa limbong nga mga suhol,+ apan ang nagapugas ug pagkamatarong, tinuod nga kinitaan.+ 19  Ang lig-ong nagabarog sa pagkamatarong takos sa kinabuhi,+ apan ang nagagukod sa daotan takos sa iyang kamatayon.+ 20  Kadtong mga baliko sa kasingkasing maoy dulumtanan kang Jehova,+ apan ang mga walay-ikasaway sa ilang dalan makapahimuot kaniya.+ 21  Bisan ang kamot madugtong sa kamot, ang daotang tawo dili pasagdan nga dili masilotan;+ apan ang kaliwat sa mga matarong tinong makaikyas.+ 22  Maingon sa bulawang singsing sa ilong diha sa simod sa baboy, mao man usab ang babaye nga maanyag apan nagapahilayo sa pagkamay-salabotan.+ 23  Ang tinguha sa mga matarong tino nga maayo;+ ang paglaom sa mga daotan maoy mabangis nga kasuko.+ 24  Adunay nagasabwag ug bisan pa niana nagauswag;+ ug adunay nagahikaw sa kon unsay nahiangay, apan kini mosangpot lamang sa kawalad-on.+ 25  Ang kalag nga mahinatagon motambok,+ ug ang dagayang nagabisibis sa uban dagaya usab nga pagabisibisan.+ 26  Kadtong nagahikaw sa lugas—panghimaraoton siya sa katawhan, apan adunay panalangin alang sa ulo niadtong nagatugot nga kana ibaligya.+ 27  Siya nga nagapangita sa maayo magapangita kanunay sa maayong kabubut-on;+ apan ang nagapangita sa daotan, kana modangat kaniya.+ 28  Ang nagasalig sa iyang mga bahandi—siya mapukan;+ apan ingon sa mga dahon ang mga matarong molambo.+ 29  Kon bahin sa nagadalag pagkasinalikway diha sa iyang balay,+ siya magapanag-iya sa hangin;+ ug ang buangbuang nga tawo mahimong ulipon sa maalamon ug kasingkasing. 30  Ang bunga sa matarong maoy usa ka kahoy sa kinabuhi,+ ug siya nga nagakabig ug mga kalag maoy maalamon.+ 31  Tan-awa! Ang matarong—pagabalosan siya dinhi sa yuta.+ Labi pa gayod ang mga daotan ug ang makasasala!+

Mga Footnote