Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Pinadayag 6:1-17

6  Ug nakita ko sa dihang gibuksan sa Kordero+ ang usa sa pito ka timbre,+ ug nadungog ko ang usa sa upat ka buhing linalang+ nga nagsulti nga ang tingog ingon sa dalugdog: “Umari ka!”+  Ug nakita ko, ug, tan-awa! usa ka puting kabayo;+ ug ang nagsakay+ niini may usa ka pana;+ ug gihatag kaniya ang usa ka korona,+ ug siya miasdang nga nagapangdaog+ ug sa pagtapos sa iyang pagpangdaog.+  Ug sa dihang gibuksan niya ang ikaduhang timbre, nadungog ko ang ikaduhang buhing linalang+ nga nag-ingon: “Umari ka!”  Ug dihay laing migula, usa ka kabayo nga ang bulok samag kalayo; ug ang nagsakay niini gitugotan sa pagkuha sa pakigdait gikan sa yuta aron sila magpinatyanay sa usag usa; ug gihatag kaniya ang usa ka dakong espada.+  Ug sa dihang gibuksan niya+ ang ikatulong timbre, nadungog ko ang ikatulong buhing linalang+ nga nag-ingon: “Umari ka!” Ug nakita ko, ug, tan-awa! usa ka itom nga kabayo; ug ang nagsakay niini may timbangan+ diha sa iyang kamot.  Ug nadungog ko ang usa ka tingog nga maorag diha sa taliwala+ sa upat ka buhing linalang+ nga nag-ingon: “Usa ka litrong trigo alang sa usa ka denario,+ ug tulo ka litrong sebada alang sa usa ka denario; ug ayaw unsaa ang lana sa olibo ug ang bino.”+  Ug sa dihang gibuksan niya ang ikaupat nga timbre, nadungog ko ang tingog sa ikaupat nga buhing linalang+ nga nag-ingon: “Umari ka!”  Ug nakita ko, ug, tan-awa! usa ka luspad nga kabayo; ug ang nagsakay niini ginganlag Kamatayon. Ug ang Hades+ nagsunod sa iyang luyo. Ug gihatag kanila ang awtoridad ibabaw sa ikaupat nga bahin sa yuta, sa pagpamatay pinaagi sa taas nga espada+ ug sa kanihit sa pagkaon+ ug sa makamatay nga hampak ug pinaagi sa mapintas nga mga mananap+ sa yuta.  Ug sa dihang gibuksan niya ang ikalimang timbre, nakita ko sa ilalom sa halaran+ ang mga kalag+ niadtong gipamatay+ tungod sa pulong sa Diyos ug tungod sa pagpamatuod+ nga ilang gihimo. 10  Ug sa makusog nga tingog sila naninggit, nga nag-ingon: “Hangtod kanus-a, Soberanong+ Ginoo nga balaan ug matuod,+ nga ikaw magpugong pa sa paghukom+ ug sa pagpanimalos sa among dugo+ batok kanilang nanagpuyo sa yuta?” 11  Ug ang matag usa kanila gihatagan ug maputing+ taas nga besti; ug sila gisultihan sa pagpahulay una sa makadiyot, hangtod nga mabug-os usab ang gidaghanon sa ilang mga isigkaulipon ug sa ilang mga igsoon nga hapit nang pamatyon+ ingon usab kanila. 12  Ug nakita ko sa dihang gibuksan niya ang ikaunom nga timbre, ug nahitabo ang usa ka dakong linog; ug ang adlaw nahimong maitom sama sa sakong panapton+ nga ginama sa balhibo, ug ang tibuok bulan nahimong ingon sa dugo,+ 13  ug ang mga bituon sa langit nangahulog sa yuta, ingon sa kahoyng igos nga nagtagak sa hilawng mga bunga niini sa dihang kusokusohon kini sa kusog nga hangin. 14  Ug ang langit mipahilayo ingon sa usa ka basahon nga gilukot,+ ug ang tanang bukid ug ang tanang pulo nangabalhin gikan sa ilang mga dapit.+ 15  Ug ang mga hari sa yuta ug ang mga taas-ug-ranggo ug ang mga komandante militar ug ang mga dato ug ang mga kusgan ug ang tanang ulipon ug ang tanang tawong gawasnon nanago sa mga langob ug sa dagkong-bato+ sa kabukiran. 16  Ug sila nagsigeg ingon sa kabukiran ug sa dagkong-bato: “Tumpagi kami+ ug tagoi kami gikan sa nawong sa Usa nga naglingkod sa trono+ ug gikan sa kapungot sa Kordero,+ 17  tungod kay ang dakong adlaw+ sa ilang kapungot+ nahiabot na, ug kinsay arang makabarog?”+

Mga Footnote