Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Pinadayag 5:1-14

5  Ug nakita ko diha sa tuong kamot sa Usa nga naglingkod sa trono+ ang usa ka linukot nga basahon nga gisulatan sa sulod ug sa likod nga bahin,+ nga hugot nga gitimbrehan+ sa pito ka timbre.  Ug nakita ko ang usa ka kusgan nga manulonda nga nagamantala sa makusog nga tingog: “Kinsa ba ang takos nga mobukas sa linukot nga basahon ug motangtang sa mga timbre niini?”  Apan wala gayoy usa sa langit ni sa yuta ni sa ilalom sa yuta ang makahimo sa pagbukas sa linukot nga basahon o sa pagtan-aw sa sulod niini.  Ug ako mihilak pag-ayo tungod kay walay nakaplagan nga takos sa pagbukas sa linukot nga basahon o sa pagtan-aw sa sulod niini.+  Apan usa sa mga ansiyano miingon kanako: “Hunong na sa paghilak. Tan-awa! Ang Leyon nga gikan sa tribo ni Juda,+ ang gamot+ ni David,+ nakadaog+ aron sa pagbukas sa linukot nga basahon ug sa pito ka timbre niini.”  Ug nakita ko nga nagbarog taliwala sa trono+ ug sa upat ka buhing linalang ug sa taliwala sa mga ansiyano+ ang usa ka kordero+ nga daw kini gipatay na,+ nga may pito ka sungay ug pito ka mata, kansang mga mata mao ang pito ka espiritu+ sa Diyos nga gipadala sa tibuok yuta.  Ug siya miadto ug kini iyang gikuha gilayon gikan sa tuong kamot sa Usa nga naglingkod sa trono.+  Ug sa nakuha na niya ang linukot nga basahon, ang upat ka buhing linalang ug ang kawhaag-upat ka ansiyano+ nanghapa atubangan sa Kordero, nga ang matag usa nagkupot ug alpa+ ug mga bulawang panaksan nga puno sa insenso, ug ang insenso+ mao ang mga pag-ampo+ sa mga balaan.  Ug sila nanag-awit ug usa ka bag-ong awit,+ nga nagaingon: “Takos ikaw sa pagkuha sa linukot nga basahon ug sa pagbukas sa mga timbre niini, tungod kay ikaw gipatay ug pinaagi sa imong dugo+ gipalit+ mo ang mga tawo alang sa Diyos+ gikan sa matag tribo ug pinulongan ug katawhan ug nasod, 10  ug gihimo mo sila nga usa ka gingharian+ ug mga saserdote+ ngadto sa atong Diyos,+ ug sila magamando ingong mga hari+ ibabaw sa yuta.” 11  Ug nakita ko, ug nadungog ko ang tingog sa daghang manulonda libot sa trono ug sa buhing mga linalang ug sa mga ansiyano, ug ang ilang gidaghanon maoy tinagpulo ka libo ka tinagpulo ka libo+ ug linibo ka libo,+ 12  nga sa makusog nga tingog nagaingon: “Ang Kordero nga gipatay+ takos sa pagdawat sa gahom ug mga bahandi ug kaalam ug kusog ug dungog ug himaya ug pagdayeg.”+ 13  Ug ang tanang linalang nga anaa sa langit ug sa yuta ug sa ilalom sa yuta+ ug sa dagat, ug ang tanang butang nga diha niini, nadungog ko nga nag-ingon: “Ngadto sa Usa nga nagalingkod sa trono+ ug ngadto sa Kordero+ ang pagdayeg ug ang dungog+ ug ang himaya+ ug ang gahom hangtod sa kahangtoran.” 14  Ug ang upat ka buhing linalang nanag-ingon: “Amen!” ug ang mga ansiyano+ mihapa ug misimba.+

Mga Footnote