Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Pinadayag 3:1-22

3  “Ug ngadto sa manulonda+ sa kongregasyon sa Sardis isulat kini: Mao kini ang mga butang nga ginaingon sa nakabaton sa pito ka espiritu+ sa Diyos ug sa pito ka bituon,+ ‘Nahibalo ako sa imong mga buhat, nga ikaw nagbaton sa ngalan nga ikaw buhi, apan ikaw patay.+  Magmabinantayon,+ ug lig-ona+ ang mga butang nga nahibilin nga hapit nang mamatay, kay wala ko makaplagi ang imong mga buhat nga nahimo sa bug-os atubangan sa akong Diyos.+  Busa, magpadayon sa paghinumdom sa imong nadawat+ ug sa imong nadungog, ug magpadayon sa pagtuman niini,+ ug maghinulsol.+ Tino nga gawas lamang kon ikaw momata,+ ako moanha ingon sa usa ka kawatan,+ ug dili mo gayod mahibaloan kon unsang taknaa ako moanha kanimo.+  “‘Bisan pa niana, ikaw adunay pipila ka ngalan+ sa Sardis nga wala maghugaw+ sa ilang panggawas nga mga besti, ug sila magalakaw uban kanako nga magbesti ug puti,+ tungod kay sila takos man niini.+  Siya nga magmadaogon+ pagasul-oban ug maputing panggawas nga mga besti;+ ug dili ko gayod papason ang iyang ngalan gikan sa basahon sa kinabuhi,+ hinuon pagailhon ko ang iyang ngalan atubangan sa akong Amahan+ ug atubangan sa iyang mga manulonda.+  Ang adunay igdulungog magpatalinghog sa ginaingon sa espiritu+ ngadto sa mga kongregasyon.’  “Ug ngadto sa manulonda+ sa kongregasyon sa Filadelfia isulat kini: Mao kini ang mga butang nga ginaingon niya nga balaan,+ kinsa matuod,+ kinsa adunay yawi ni David,+ kinsa magabukas nga walay makasira, ug magasira nga walay makabukas,  ‘Ako nahibalo sa imong mga buhat+​—⁠tan-awa! gibutang ko sa imong atubangan ang usa ka binuksan nga pultahan,+ nga walay makasira⁠—nga ikaw may diyutayng gahom, ug ikaw nagbantay sa akong pulong ug wala maglimod sa akong ngalan.+  Tan-awa! Akong igahatag silang gikan sa mga sinagoga ni Satanas nga nag-ingon nga sila mga Hudiyo,+ apan dili diay, hinunoa nagapamakak+​—⁠tan-awa! paanhaon ko sila ug payukboon+ atubangan sa imong mga tiil ug pailhon ko sila nga ako nahigugma kanimo. 10  Tungod kay gibantayan mo ang pulong bahin sa akong paglahutay,+ ako usab magaamping+ kanimo gikan sa takna sa pagsulay, nga moabot sa tibuok gipuy-ang yuta, aron sa pagsulay sa mga nagapuyo sa yuta.+ 11  Ako moabot sa madali.+ Pangupti pag-ayo ang imong nabatonan,+ aron nga walay usa nga magkuha sa imong purongpurong.+ 12  “‘Siya nga magmadaogon—himoon ko siya nga haligi+ diha sa templo+ sa akong Diyos,+ ug dili na gayod siya mogula pa gikan niini, ug isulat ko diha kaniya ang ngalan sa akong Diyos ug ang ngalan sa siyudad sa akong Diyos, ang bag-ong Jerusalem+ nga manaog gikan sa langit gikan sa akong Diyos, ug ang akong bag-ong ngalan.+ 13  Ang adunay igdulungog magpatalinghog sa ginaingon sa espiritu+ ngadto sa mga kongregasyon.’ 14  “Ug ngadto sa manulonda sa kongregasyon sa Laodicea+ isulat kini: Mao kini ang mga butang nga ginaingon sa Amen,+ ang matinumanon+ ug matuod+ nga saksi,+ ang sinugdan sa kalalangan sa Diyos,+ 15  ‘Ako nahibalo sa imong mga buhat, nga ikaw dili bugnaw ni init. Ako nanghinaot nga ikaw unta bugnaw o kaha init. 16  Busa, tungod kay ikaw dagaang lamang ug dili init+ ni bugnaw,+ isuka ko ikaw gikan sa akong baba. 17  Tungod kay ikaw nagaingon: “Ako dato+ ug nakabatog mga bahandi ug wala na manginahanglan ug bisan unsa pa,” apan wala ka mahibalo nga ikaw alaot ug makaluluoy ug kabos ug buta+ ug hubo, 18  tambagan ko ikaw nga mopalit gikan kanako ug bulawan+ nga dinalisay sa kalayo aron madato ka, ug maputing panggawas nga mga besti aron mabestihan ka ug aron nga ang kaulawan sa imong pagkahubo dili madayag,+ ug banyos-sa-mata nga ihidhid sa imong mga mata+ aron ikaw makakita. 19  “‘Ang tanan nga akong gimahal akong ginabadlong ug ginadisiplina.+ Busa magmasiboton ug maghinulsol.+ 20  Tan-awa! Ako nagabarog sa pultahan+ ug nagapanuktok. Kon may magpatalinghog sa akong tingog ug magbukas sa pultahan,+ ako mosulod sa iyang balay ug manihapon uban kaniya ug siya uban kanako. 21  Ngadto sa magmadaogon+ itugot ko ang paglingkod uban kanako sa akong trono,+ maingon nga ako usab nagmadaogon ug milingkod+ uban sa akong Amahan diha sa iyang trono.+ 22  Ang adunay igdulungog magpatalinghog sa ginaingon sa espiritu+ ngadto sa mga kongregasyon.’”+

Mga Footnote