Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Pinadayag 22:1-21

22  Ug iyang gipakita kanako ang usa ka suba sa tubig sa kinabuhi,+ ingon katin-aw sa kristal, nga nagaagos gikan sa trono sa Diyos ug sa Kordero+  latas sa taliwala sa halapad nga dalan niini. Ug sa masigkadaplin sa suba dihay mga kahoy+ sa kinabuhi nga nagapatungha ug napulog-duha ka abot nga bunga, nga nagapamunga matag bulan.+ Ug ang mga dahon sa mga kahoy maoy tambal alang sa kanasoran.+  Ug didto wala na unyay bisan unsang tunglo.+ Apan ang trono sa Diyos+ ug sa Kordero+ maanaa sa siyudad, ug ang iyang mga ulipon maghatag kaniya ug sagradong pag-alagad;+  ug ilang makita ang iyang nawong,+ ug ang iyang ngalan maanaa sa ilang mga agtang.+  Dugang pa, wala na unyay gabii,+ ug sila dili na magkinahanglan ug kahayag sa lampara ni magkinahanglan sila ug kahayag sa adlaw, tungod kay si Jehova nga Diyos maghatag kanila ug kahayag,+ ug sila magamando ingong mga hari hangtod sa kahangtoran.+  Ug siya miingon kanako: “Kining mga pulonga kasaligan ug matuod;+ oo, si Jehova nga Diyos sa inspiradong mga pahayag+ sa mga manalagna+ nagpadala sa iyang manulonda aron ipakita sa iyang mga ulipon ang mga butang nga kinahanglang mahitabo sa dili-madugay.+  Ug, tan-awa! ako moabot sa madali.+ Malipayon ang si bisan kinsa nga magatuman sa mga pulong sa tagna niining linukot nga basahon.”+  Buweno, ako, si Juan, mao ang nakadungog ug nakakita niining mga butanga. Ug sa pagkadungog ug pagkakita ko niini, ako mihapa sa pagsimba+ diha sa tiilan sa manulonda nga nagpakita kanako niining mga butanga.  Apan siya miingon kanako: “Pagbantay! Ayaw kanag buhata! Ako usa lamang ka isigkaulipon nimo ug sa imong mga igsoon nga mga manalagna+ ug niadtong nanagtuman sa mga pulong niining linukot nga basahon. Maoy simbaha ang Diyos.”+ 10  Siya usab miingon kanako: “Ayaw timbrehi ang mga pulong sa tagna niining linukot nga basahon, kay ang tinudlong panahon haduol na.+ 11  Siya nga nagbuhat ug pagkadili-matarong, pabuhata gihapon siya ug pagkadili-matarong;+ ug ang mahugaw pasagding magpabilin gihapon nga mahugaw;+ apan ang matarong+ pabuhata gihapon ug pagkamatarong, ug ang balaan pasagding magpabilin gihapon nga balaan.+ 12  “‘Tan-awa! Ako moabot sa madali,+ ug ang ganti+ nga akong ihatag ania kanako, sa pagbalos sa matag usa sumala sa iyang buhat.+ 13  Ako mao ang Alfa ug ang Omega,+ ang una ug ang ulahi,+ ang sinugdan ug ang kataposan. 14  Malipayon kadtong naglaba sa ilang tag-as nga mga besti,+ aron mailaha ang katungod sa pagpahimulos sa mga kahoy sa kinabuhi+ ug aron sila makasulod sa siyudad agi sa mga ganghaan niini.+ 15  Sa gawas anaa ang mga iro+ ug ang nagbuhat sa espiritismo+ ug ang mga makihilawason+ ug ang mga mamumuno ug ang mga tigsimbag idolo ug ang tanan nga nahigugma ug nagapadayon sa pagpamakak.’+ 16  “‘Ako, si Jesus, nagpadala sa akong manulonda aron ipamatuod kaninyo kining mga butanga alang sa mga kongregasyon. Ako mao ang gamot+ ug ang kaliwat+ ni David, ug ang mahayag nga bituon sa kabuntagon.’”+ 17  Ug ang espiritu+ ug ang pangasaw-onon+ nagpadayon sa pag-ingon: “Umari ka!” Ug si bisan kinsa nga nagpatalinghog paingna: “Umari ka!”+ Ug si bisan kinsa nga giuhaw paaria;+ si bisan kinsa nga may tinguha paimna sa tubig sa kinabuhi nga walay bayad.+ 18  “Nagpamatuod ako ngadto sa matag usa nga magpatalinghog sa mga pulong sa tagna niining linukot nga basahon: Kon dugangan+ ni bisan kinsa kining mga butanga, idugang sa Diyos kaniya ang mga hampak+ nga nahisulat niining linukot nga basahon; 19  ug kon kuhaan ni bisan kinsa ug bisan unsa ang mga pulong sa linukot nga basahon niini nga tagna, kuhaon sa Diyos ang iyang bahin gikan sa mga kahoy sa kinabuhi+ ug gikan sa balaan nga siyudad,+ mga butang nga nahisulat niining linukot nga basahon. 20  “Siya nga nagpamatuod niining mga butanga nag-ingon, ‘Oo; ako moabot sa madali.’”+ “Amen! Umari ka, Ginoong Jesus.” 21  Hinaot ang dili-takos nga kalulot sa Ginoong Jesu-Kristo maanaa sa mga balaan.+

Mga Footnote