Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Pinadayag 20:1-15

20  Ug nakita ko ang usa ka manulonda nga mikunsad gikan sa langit nga may dalang yawi sa kahiladman+ ug usa ka dakong kadena.  Ug iyang gidakop ang dragon,+ ang orihinal nga halas,+ nga mao ang Yawa+ ug Satanas,+ ug gigapos siya sulod sa usa ka libo ka tuig.  Ug iyang gitambog siya sa kahiladman+ ug gisirhan kini ug gitimbrehan kini sa ibabaw niya, aron dili na siya makapahisalaag pa sa kanasoran hangtod nga matapos ang usa ka libo ka tuig. Human niining mga butanga kinahanglang buhian siya sa makadiyot.+  Ug nakita ko ang mga trono,+ ug dihay nanaglingkod niini, ug gihatagan sila ug gahom sa pagpanghukom.+ Oo, nakita ko ang mga kalag niadtong gipamatay pinaagi sa atsa tungod sa ilang pagpamatuod bahin kang Jesus ug tungod sa pagsulti bahin sa Diyos, ug niadtong wala mosimba sa mapintas nga mananap+ ni sa iyang larawan+ ug wala modawat sa iyang marka diha sa ilang agtang ug diha sa ilang kamot.+ Ug sila nangabuhi ug nagmando ingong mga hari+ uban kang Kristo sulod sa usa ka libo ka tuig.  (Ang uban sa mga patay+ wala mangabuhi hangtod nga ang usa ka libo ka tuig matapos.)+ Mao kini ang unang+ pagkabanhaw.  Malipayon+ ug balaan+ si bisan kinsa nga adunay bahin sa unang pagkabanhaw; kanila ang ikaduhang kamatayon+ walay awtoridad,+ apan sila mahimong mga saserdote+ sa Diyos ug sa Kristo, ug magamando ingong mga hari uban kaniya sulod sa usa ka libo ka tuig.+  Karon sa diha nga matapos na ang usa ka libo ka tuig, si Satanas pagabuhian gikan sa iyang bilanggoan,  ug siya mogula sa pagpahisalaag sa kanasoran sa upat ka suok sa yuta, ang Gog ug Magog, sa pagtigom kanila alang sa gubat. Ang ilang gidaghanon ingon sa balas sa dagat.+  Ug gisulong nila ang tibuok nga yuta ug gilibotan ang kampo sa mga balaan+ ug ang siyudad nga hinigugma.+ Apan nanaog ang kalayo gikan sa langit ug milamoy kanila.+ 10  Ug ang Yawa+ nga nagpahisalaag kanila gitambog ngadto sa linaw nga kalayo ug asupre, diin atua na ang mapintas nga mananap+ ug ang mini nga manalagna;+ ug sila pagasakiton adlaw ug gabii hangtod sa kahangtoran. 11  Ug nakita ko ang usa ka dakong puti nga trono ug ang naglingkod niini.+ Gikan sa atubangan niya ang yuta ug ang langit nangalagiw,+ ug walay dapit nga nakaplagan alang kanila. 12  Ug nakita ko ang mga patay, ang dagko ug ang gagmay,+ nga nagbarog sa atubangan sa trono, ug gibuksan ang mga linukot nga basahon. Apan gibuksan ang laing linukot nga basahon; mao kini ang linukot nga basahon sa kinabuhi.+ Ug ang mga patay gihukman pinasukad sa mga butang nga nahisulat sa mga linukot nga basahon sumala sa ilang mga buhat.+ 13  Ug ang dagat mitugyan sa mga patay nga diha niini, ug ang kamatayon ug ang Hades mitugyan sa mga patay+ nga diha kanila, ug gihukman ang matag usa sumala sa ilang mga buhat.+ 14  Ug gitambog ang kamatayon+ ug ang Hades ngadto sa linaw nga kalayo. Mao kini ang ikaduhang kamatayon,+ ang linaw nga kalayo.+ 15  Dugang pa, si bisan kinsa nga wala makaplaging nahisulat sa basahon sa kinabuhi+ gitambog ngadto sa linaw nga kalayo.+

Mga Footnote