Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Pinadayag 2:1-29

2  “Ngadto sa manulonda+ sa kongregasyon sa Efeso+ isulat kini: Mao kini ang mga butang nga ginaingon sa nagkupot sa pito ka bituon+ diha sa iyang tuong kamot, ang nagalakaw taliwala sa pito ka tangkawan nga bulawan,+  ‘Nahibalo ako sa imong mga buhat,+ ug sa imong kahago ug paglahutay, ug nga ikaw dili makaagwanta sa daotang mga tawo, ug nga gibutang mo sa pagsulay+ ang nanag-ingon nga sila mga apostoles,+ apan dili diay, ug nakaplagan mo nga sila mga bakakon.  Nagapakita ka usab ug paglahutay,+ ug nag-antos ka tungod sa akong ngalan+ ug wala maluya.+  Bisan pa, ako adunay ikasulti batok kanimo, nga imong gibiyaan ang gugma nga imong nabatonan sa sinugdan.+  “‘Busa hinumdomi kon gikan sa unsa ka nahulog, ug paghinulsol+ ug buhata ang mga buhat kaniadto. Kay kon dili man, ako moanha kanimo,+ ug akong kuhaon ang imong tangkawan+ gikan sa nahimutangan niini, gawas kon ikaw maghinulsol.  Hinuon, nabatonan mo kini, nga imong gidumtan+ ang mga buhat sa sekta ni Nicolas,+ nga gidumtan ko usab.  Ang adunay igdulungog magpatalinghog sa ginaingon sa espiritu+ ngadto sa mga kongregasyon: Kaniya nga magmadaogon+ itugot ko ang pagkaon sa kahoy sa kinabuhi,+ nga anaa sa paraiso sa Diyos.’  “Ug ngadto sa manulonda+ sa kongregasyon sa Smirna isulat kini: Mao kini ang mga butang nga iyang ginaingon, ‘ang Una ug ang Ulahi,’+ kinsa namatay ug nabuhi pag-usab,+  ‘Nahibalo ako sa imong kasakitan ug kakabos​—⁠apan ikaw dato+​—⁠ug sa pasipala nilang nagaingon nga sila mga Hudiyo,+ apan dili diay, hinunoa sinagoga sila ni Satanas.+10   Ayaw kahadlok sa mga butang nga hapit na nimong antoson.+ Tan-awa! Ang Yawa+ padayong magabalhog sa pipila kaninyo sa bilanggoan aron kamo bug-os mabutang sa pagsulay,+ ug aron kamo makaagom ug kasakitan+ sulod sa napulo ka adlaw. Pamatud-i ang imong kaugalingon nga matinumanon bisan hangtod sa kamatayon,+ ug igahatag ko kanimo ang purongpurong sa kinabuhi.+11   Ang adunay igdulungog magpatalinghog+ sa ginaingon sa espiritu+ ngadto sa mga kongregasyon: Siya nga magmadaogon,+ ang ikaduhang kamatayon dili gayod makahimo sa pagdaot kaniya.’+ 12  “Ug ngadto sa manulonda sa kongregasyon sa Pergamo isulat kini: Mao kini ang mga butang nga ginaingon sa usa nga adunay mahait, taas nga espadang duhay-sulab,+ 13  ‘Nahibalo ako kon diin ka nagpuyo, nga mao, sa dapit diin anaa ang trono ni Satanas; apan ikaw padayong nangupot pag-ayo sa akong ngalan,+ ug wala mo ilimod ang imong pagtuo kanako+ bisan sa mga adlaw ni Antipas, ang akong saksi,+ ang matinumanon, kinsa gipatay+ sa inyong kiliran, diin anaa si Satanas nagapuyo. 14  “‘Bisan pa niana, ako adunay pipila ka butang nga ikasulti batok kanimo, nga anaa diha kanimo silang nangupot pag-ayo sa mga pagtulon-an ni Balaam,+ kinsa nagtudlo kang Balak+ sa pagbutang ug kapandolan atubangan sa mga anak sa Israel, sa pagkaon sa mga butang nga gihalad ngadto sa mga idolo ug sa pagpakighilawas.+ 15  Maingon man, anaa usab kanimo silang nangupot pag-ayo sa pagtulon-an sa sekta ni Nicolas.+ 16  Busa paghinulsol.+ Kay kon dili man, ako moanha kanimo sa madali, ug ako makiggubat+ kanila pinaagi sa taas nga espada sa akong baba.+ 17  “‘Ang adunay igdulungog magpatalinghog sa ginaingon sa espiritu ngadto sa mga kongregasyon:+ Kaniya nga magmadaogon+ ihatag ko ang pipila sa tinagong mana,+ ug ihatag ko kaniya ang usa ka gamayng bato nga puti, ug sa maong gamayng bato nasulat ang usa ka bag-ong ngalan+ nga walay bisan kinsa nga mahibalo gawas lamang sa makadawat niini.’+ 18  “Ug ngadto sa manulonda sa kongregasyon sa Tiatira+ isulat kini: Mao kini ang mga butang nga ginaingon sa Anak+ sa Diyos, kansang mga mata samag nagdilaab nga kalayo,+ ug ang iyang mga tiil samag dalisay nga tumbaga,+ 19  ‘Nahibalo ako sa imong mga buhat, ug sa imong gugma+ ug pagtuo ug ministeryo ug paglahutay, ug nga ang imong ulahing mga buhat+ mas labaw pa kay sa mga nahauna.+ 20  “‘Bisan pa niana, ako adunay ikasulti batok kanimo, nga gipasagdan lang nimo kanang babaye nga si Jezebel,+ kinsa nagtawag sa iyang kaugalingon nga usa ka manalagna, ug siya nagpanudlo+ ug nagpahisalaag sa akong mga ulipon+ aron makighilawas+ ug mokaon sa mga butang nga gihalad ngadto sa mga idolo.+ 21  Ug gihatagan ko siyag panahon nga maghinulsol,+ apan siya dili buot maghinulsol sa iyang pagpakighilawas.+ 22  Tan-awa! Iitsa ko na siya ngadto sa higdaanag masakiton, ug kadtong nagapanapaw uban kaniya ngadto sa dakong kasakitan, gawas kon sila maghinulsol sa iyang mga buhat. 23  Ug pamatyon ko ang iyang mga anak pinaagig makamatay nga hampak, aron ang tanang kongregasyon mahibalo nga ako mao ang usa nga nagasusi sa mga rinyon ug mga kasingkasing, ug ako magabalos sa tagsatagsa kaninyo sumala sa inyong mga buhat.+ 24  “‘Hinunoa, ako magaingon sa uban kaninyo nga anaa sa Tiatira, ang tanan nga wala maghupot niini nga pagtulon-an, ang wala mahibalo sa “lawom nga mga butang ni Satanas,”+ sumala sa ilang ginaingon: Dili ako magpapas-an kaninyo ug lain pang kabug-at.+ 25  Apan sa gihapon, pangupti pag-ayo ang inyong nabatonan+ hangtod sa akong pag-abot. 26  Ug kaniya nga magmadaogon ug magatuman sa akong mga buhat hangtod sa kataposan+ ihatag ko kaniya ang awtoridad ibabaw sa kanasoran,+ 27  ug siya magabantay sa katawhan pinaagig olisi nga puthaw+ aron sila mangadugmok sama sa kulonon nga mga sudlanan,+ ingon sa nadawat ko gikan sa akong Amahan, 28  ug ihatag ko kaniya ang bituon sa kabuntagon.+ 29  Ang adunay igdulungog magpatalinghog sa ginaingon sa espiritu+ ngadto sa mga kongregasyon.’+

Mga Footnote