Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Pinadayag 17:1-18

17  Ug ang usa sa pito ka manulonda nga may pito ka panaksan+ miabot ug misulti kanako, nga nag-ingon: “Umari ka, ipakita ko kanimo ang paghukom batok sa dakong bigaon+ nga naglingkod ibabaw sa daghang katubigan,+  kang kinsa nakighilawas ang mga hari sa yuta,+ samtang kadtong nanagpuyo sa yuta gihubog sa bino sa iyang pagpakighilawas.”+  Ug iya akong gidala diha sa gahom sa espiritu+ ngadto sa usa ka kamingawan. Ug nakita ko ang usa ka babaye nga nagsakay sa usa ka sanag-pulang bulok nga mapintas nga mananap+ nga puno sa mapasipalahong mga ngalan+ ug may pito ka ulo+ ug napulo ka sungay.  Ug ang babaye nagsul-ob ug purpura+ ug sanag-pula,+ ug may mga dayandayan nga bulawan ug bililhong bato ug mga perlas+ ug sa iyang kamot siya nagkupot ug usa ka kopa nga bulawan+ nga puno sa dulumtanang mga butang ug sa mahugawng mga butang+ sa iyang pagpakighilawas.+  Ug diha sa iyang agtang nahisulat ang usa ka ngalan, usa ka misteryo:+ “Dakong Babilonya, ang inahan sa mga bigaon+ ug sa dulumtanang mga butang sa yuta.”+  Ug nakita ko nga ang babaye nahubog sa dugo+ sa mga balaan ug sa dugo sa mga saksi ni Jesus.+ Buweno, sa pagkakita ko kaniya ako natingala pag-ayo.+  Ug busa ang manulonda miingon kanako: “Nganong natingala ka man? Isulti ko kanimo ang misteryo sa babaye+ ug sa mapintas nga mananap nga iyang gisakyan nga may pito ka ulo ug napulo ka sungay:+  Ang mapintas nga mananap nga imong nakita mao kaniadto,+ apan dili mao karon, hinunoa hapit nang mogula gikan sa kahiladman,+ ug kini mopadulong ngadto sa kalaglagan. Ug sa makita nila kon sa unsang paagi ang mapintas nga mananap mao kaniadto, apan dili mao karon, hinunoa moabot ra unya, kadtong nanagpuyo sa yuta matingala, apan ang ilang ngalan wala mahisulat sa linukot nga basahon sa kinabuhi+ sukad sa pagkatukod sa kalibotan.+  “Dinhi niini gikinahanglan ang kinaadman nga may kaalam:+ Ang pito ka ulo+ mao ang pito ka bukid,+ nga niini nagalingkod ang babaye. 10  Ug adunay pito ka hari: ang lima nangapukan na,+ ang usa mao siya karon,+ apan ang lain wala pa moabot,+ apan sa mahiabot na siya magpabilin siya sulod sa mubo nga panahon.+ 11  Ug ang mapintas nga mananap nga mao kaniadto apan dili mao karon,+ kini usab mao ang ikawalo nga hari, apan siya gikan sa pito, ug siya mopadulong ngadto sa pagkalaglag. 12  “Ug ang napulo ka sungay nga imong nakita mao ang napulo ka hari,+ nga wala pa managpakadawat ug gingharian, apan sila managpakadawat ug awtoridad ingong mga hari sulod sa usa ka takna uban sa mapintas nga mananap. 13  Kini sila usa rag hunahuna, ug busa sila naghatag ug gahom ug awtoridad ngadto sa mapintas nga mananap.+ 14  Kini sila makiggubat sa Kordero,+ apan, tungod kay siya Ginoo man sa mga ginoo ug Hari sa mga hari,+ sila pagadag-on sa Kordero.+ Dugang pa, kadtong mga tinawag ug pinili ug matinumanon kaniya mobuhat usab sa ingon.”+ 15  Ug siya miingon kanako: “Ang mga tubig nga imong nakita, diin ang bigaon nagalingkod, mao ang mga katawhan ug mga panon sa katawhan ug kanasoran ug mga pinulongan.+ 16  Ug ang napulo ka sungay+ nga imong nakita, ug ang mapintas nga mananap,+ kini sila magadumot sa bigaon+ ug magalaglag ug magahubo kaniya, ug magakaon sa iyang unod ug magaugdaw kaniya sa kalayo.+ 17  Kay gibutang kini sa Diyos sa ilang mga kasingkasing aron buhaton ang iyang hunahuna,+ bisan gani sa pagbuhat sa ilang usa ra ka hunahuna pinaagi sa paghatag sa ilang gingharian ngadto sa mapintas nga mananap,+ hangtod nga ang mga pulong sa Diyos matuman na.+ 18  Ug ang babaye+ nga imong nakita mao ang dakong siyudad nga adunay gingharian ibabaw sa mga hari sa yuta.”+

Mga Footnote