Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Pinadayag 16:1-21

16  Ug nadungog ko ang usa ka makusog nga tingog+ gikan sa sangtuwaryo nga nag-ingon ngadto sa pito ka manulonda: “Umadto kamo ug ibubo sa yuta ang pito ka panaksan sa kasuko+ sa Diyos.”  Ug ang una+ miadto ug iyang gibubo ang iyang panaksan sa yuta.+ Ug dihay mangutngot ug grabeng kabahong+ nga mitakboy sa mga tawong may marka sa mapintas nga mananap+ ug nanagsimba sa larawan niini.+  Ug ang ikaduha+ mibubo sa iyang panaksan ngadto sa dagat.+ Ug kini nahimong dugo+ ingon nianang sa usa ka patayng tawo, ug ang tanang buhing kalag nangamatay, oo, ang mga butang diha sa dagat.+  Ug ang ikatulo+ mibubo sa iyang panaksan ngadto sa mga suba+ ug sa mga tuboran sa mga tubig. Ug kini nahimong dugo.+  Ug nadungog ko ang manulonda ibabaw sa mga tubig nga nag-ingon: “Ikaw, ang Usa nga mao ang karon ug ang kaniadto,+ ang Usa nga maunongon,+ maoy matarong, tungod kay imong gipahamtang kini nga mga hukom,+  tungod kay ilang giula ang dugo sa mga balaan ug sa mga manalagna,+ ug gihatagan mo sila ug dugo+ aron pagaimnon. Sila takos niini.”+  Ug nadungog ko ang halaran nga nag-ingon: “Oo, Jehova nga Diyos, ang Labing Gamhanan,+ matuod ug matarong ang imong hudisyal nga mga hukom.”+  Ug ang ikaupat+ mibubo sa iyang panaksan diha sa adlaw; ug ang adlaw gitugotan sa pagpagba+ sa mga tawo pinaagi sa kalayo.  Ug ang mga tawo nangapagba sa hilabihang kainit, apan sila nagpasipala sa ngalan+ sa Diyos, kinsa may awtoridad+ ibabaw niini nga mga hampak, ug sila wala maghinulsol aron hatagan siyag himaya.+ 10  Ug ang ikalima mibubo sa iyang panaksan diha sa ibabaw sa trono sa mapintas nga mananap.+ Ug ang iyang gingharian mingitngit,+ ug sila nagpamaak sa ilang mga dila tungod sa kasakit, 11  apan ilang gipasipalahan+ ang Diyos sa langit tungod sa ilang mga kasakit ug tungod sa ilang mga kabahong, ug wala sila maghinulsol sa ilang mga buhat. 12  Ug ang ikaunom+ mibubo sa iyang panaksan ngadto sa dakong suba sa Euprates,+ ug nahubsan kini sa tubig,+ aron maandam ang dalan para sa mga hari+ gikan sa silangan sa adlaw. 13  Ug nakakita akog tulo ka mahugawng inspirado nga mga pahayag+ nga morag mga baki+ nga nanggula gikan sa baba sa dragon+ ug gikan sa baba sa mapintas nga mananap+ ug gikan sa baba sa mini nga manalagna.+ 14  Sila, sa pagkatinuod, maoy mga pahayag nga inspirado+ sa mga demonyo ug naghimog mga ilhanan,+ ug sila nangadto sa mga hari+ sa tibuok gipuy-ang yuta,+ aron sa pagtigom kanila ngadto sa gubat+ sa dakong adlaw+ sa Diyos nga Labing Gamhanan.+ 15  “Tan-awa! Ako moabot ingon sa usa ka kawatan.+ Malipayon ang usa nga pabiling magatukaw+ ug magabantay sa iyang panggawas nga mga besti, aron dili siya maglakaw nga hubo ug ang mga tawo magtan-aw sa iyang kaulawan.”+ 16  Ug ilang gitigom sila sa dapit nga gitawag sa Hebreohanon ug Har–Magedon.+ 17  Ug ang ikapito mibubo sa iyang panaksan ngadto sa hangin.+ Niini usa ka makusog nga tingog+ ang migula sa sangtuwaryo gikan sa trono, nga nag-ingon: “Nahitabo na!” 18  Ug dihay mga kilat ug mga tingog ug mga dalugdog, ug dihay usa ka dakong linog+ nga wala pa mahitabo sukad may mga tawo nga nagpuyo sa yuta,+ usa ka malukpanon kaayo nga linog,+ dako kaayo. 19  Ug ang dakong siyudad+ nasiak sa tulo ka bahin, ug ang mga siyudad sa kanasoran nangapukan; ug ang Dakong Babilonya+ nahinumdoman sa atubangan sa Diyos, aron ihatag kaniya ang kopa sa bino sa kasuko sa iyang kapungot.+ 20  Dugang pa, ang tanang pulo nangalagiw, ug ang mga bukid wala na makita.+ 21  Ug dagkong ulan nga yelo+ nga ang tinibug-ok niini may gibug-atong mga usa ka talanton nangahulog gikan sa langit nganha sa mga tawo, ug ang mga tawo nagpasipala+ sa Diyos gumikan sa hampak sa ulan nga yelo,+ tungod kay ang hampak niini hilabihan kadako.

Mga Footnote