Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Pinadayag 12:1-17

12  Ug usa ka dakong ilhanan+ ang nakita didto sa langit, usa ka babaye+ nga sinul-oban ug adlaw, ug ang bulan diha sa ilalom sa iyang mga tiil, ug sa iyang ulo may usa ka korona nga napulog-duha ka bituon,  ug siya mabdos. Ug siya nagsiyagit tungod sa iyang kasakit+ ug sa labihang kaul-ol sa pagpanganak.  Ug laing ilhanan ang nakita didto sa langit, ug, tan-awa! usa ka dakong dragon+ nga ang bulok samag kalayo, nga may pito ka ulo ug napulo ka sungay ug diha sa mga ulo niini may pito ka diadema;  ug ang ikog+ niini nagbutad sa ikatulo ka bahin sa mga bituon+ sa langit, ug sila gitambog niini sa yuta.+ Ug ang dragon nagpadayon pagbarog atubangan sa babaye+ nga hapit nang manganak,+ aron nga, sa makapanganak na siya, tukbon+ niini ang iyang anak.  Ug siya nanganak ug usa ka anak,+ usa ka lalaki, nga maoy magabantay sa tanang kanasoran pinaagi sa olisi nga puthaw.+ Ug ang iyang anak gisakgaw ngadto sa Diyos ug sa iyang trono.+  Ug ang babaye mikalagiw ngadto sa kamingawan,+ diin siya may dapit nga giandam sa Diyos, aron pakan-on+ nila siya didto sulod sa usa ka libo duha ka gatos ug kan-uman ka adlaw.+  Ug miulbo ang gubat sa langit: Si Miguel+ ug ang iyang mga manulonda nakiggubat sa dragon, ug ang dragon ug ang mga manulonda niini nakiggubat  apan kini wala makadaog, ni may dapit pa alang kanila sa langit.  Busa gitambog ang dakong dragon,+ ang orihinal nga halas,+ ang usa nga gitawag Yawa+ ug Satanas,+ nga nagpahisalaag sa tibuok gipuy-ang yuta;+ siya gitambog sa yuta,+ ug ang iyang mga manulonda gitambog uban kaniya. 10  Ug nadungog ko ang usa ka makusog nga tingog didto sa langit nga nag-ingon: “Ania na ang kaluwasan+ ug ang gahom+ ug ang gingharian sa atong Diyos+ ug ang awtoridad sa iyang Kristo,+ tungod kay ang magsusumbong sa atong mga igsoon gitambog na, kinsa nagsumbong kanila adlaw ug gabii atubangan sa atong Diyos!+ 11  Ug sila nakadaog batok kaniya+ tungod sa dugo sa Kordero+ ug tungod sa pulong sa ilang pagpanghimatuod,+ ug wala nila higugmaa ang ilang mga kalag+ bisan atubangan sa kamatayon. 12  Tungod niini, paglipay kamong kalangitan ug kamong nanagpuyo niini!+ Alaot+ ang yuta ug ang dagat,+ tungod kay ang Yawa nanaog kaninyo, nga may dakong kasuko, kay nahibalo nga hamubo na lamang ang iyang panahon.”+ 13  Karon sa dihang nakita sa dragon nga siya gitambog sa yuta,+ iyang gilutos ang babaye+ nga nanganak sa batang lalaki. 14  Apan ang duha ka pako sa dakong agila+ gihatag ngadto sa babaye, aron siya makalupad paingon sa kamingawan+ ngadto sa iyang dapit; didto siya pakan-on+ sulod sa usa ka panahon ug mga panahon ug tunga sa panahon+ nga halayo sa atubangan sa halas.+ 15  Ug ang halas mibugwak ug tubig+ nga ingon sa usa ka suba gikan sa baba niini nga gipaagpas sa babaye, aron siya malumos sa suba.+ 16  Apan ang yuta mitabang sa babaye,+ ug ang yuta mibuka sa baba niini ug gilamoy ang suba nga gibugwak sa dragon gikan sa baba niini. 17  Ug ang dragon napungot sa babaye,+ ug nakiggubat sa mga nahibilin sa iyang binhi, nga nagabantay sa mga sugo sa Diyos ug may buluhaton sa pagpamatuod+ bahin kang Jesus.

Mga Footnote