Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Pinadayag 11:1-19

11  Ug gihatag kanako ang usa ka tangbo nga ingon sa olisi+ sa dihang giingnan niya ako: “Tindog ug sukda ang sangtuwaryo sa templo+ sa Diyos ug ang halaran ug kadtong nagasimba diha niini.  Apan bahin sa sawang nga anaa sa gawas+ sa sangtuwaryo sa templo, pasagdi kini ug ayaw kini sukda, tungod kay kini gihatag na sa kanasoran,+ ug ilang yatakyatakan ang balaang siyudad+ sulod sa kap-atag-duha ka bulan.+  Ug ipahinabo ko nga managna+ ang akong duha+ ka saksi sulod sa usa ka libo duha ka gatos ug kan-uman ka adlaw nga magsul-ob ug sakong panapton.”+  Sila gisimbolohan sa duha ka kahoyng olibo+ ug sa duha ka tangkawan+ ug nagabarog sa atubangan sa Ginoo sa yuta.+  Ug kon may buot modaot kanila, manggula ang kalayo gikan sa ilang mga baba ug molamoy sa ilang mga kaaway;+ ug kon may buot man gayod nga modaot kanila, niining paagiha siya pagapatyon.  Sila adunay awtoridad sa pagtak-op sa langit+ aron dili moulan+ sulod sa mga adlaw sa ilang pagpanagna, ug sila adunay awtoridad ibabaw sa mga tubig aron sa paghimo niini nga dugo+ ug sa paghampak sa yuta pinaagi sa tanang matang sa hampak bisan kapila sumala sa ilang gusto.  Ug sa makahuman na sila sa ilang pagpamatuod, ang mapintas nga mananap nga mogula gikan sa kahiladman+ makiggubat kanila ug dag-on sila ug patyon sila.+  Ug ang ilang mga patayng lawas anha maghay-ad sa halapad nga dalan sa dakong siyudad nga sa espirituwal nga diwa gitawag ug Sodoma+ ug Ehipto, diin usab gilansang ang ilang Ginoo.+  Ug ang mga katawhan ug mga tribo ug mga pinulongan ug kanasoran+ motan-aw sa ilang mga patayng lawas sulod sa tulo ka adlaw ug tunga,+ ug dili nila tugotang ipahiluna ang ilang mga patayng lawas sa lubnganan. 10  Ug kadtong nanagpuyo sa yuta magmaya+ tungod kanila ug magkalipay, ug sila magpadalag mga gasa sa usag usa,+ tungod kay gisakit niining duha ka manalagna kadtong nanagpuyo sa yuta. 11  Ug human sa tulo ka adlaw ug tunga+ ang espiritu sa kinabuhi gikan sa Diyos misulod kanila,+ ug sila nanindog, ug giabot ug dakong kahadlok kadtong nakakita kanila. 12  Ug nadungog nila ang usa ka makusog nga tingog+ gikan sa langit nga nag-ingon kanila: “Saka kamo ngari.”+ Ug sila misaka sa langit diha sa panganod, ug ang ilang mga kaaway nakakita kanila. 13  Ug nianang taknaa nahitabo ang usa ka dakong linog, ug ang ikanapulo ka bahin+ sa siyudad napukan; ug pito ka libo ka tawo ang nangamatay sa linog, ug ang nahibilin nangalisang ug naghimaya sa Diyos sa langit.+ 14  Ang ikaduhang kaalaotan+ milabay na. Tan-awa! Ang ikatulong kaalaotan moabot na sa madali. 15  Ug ang ikapitong manulonda mihuyop sa iyang trompeta.+ Ug dihay makusog nga mga tingog sa langit, nga nag-ingon: “Ang gingharian sa kalibotan nahimo nang gingharian sa atong Ginoo+ ug sa iyang Kristo,+ ug siya magamando ingong hari hangtod sa kahangtoran.”+ 16  Ug ang kawhaag-upat ka ansiyano+ nga naglingkod sa ilang mga trono atubangan sa Diyos nanghapa+ ug misimba sa Diyos,+ 17  nga nag-ingon: “Kami nagpasalamat kanimo,+ Jehova nga Diyos, ang Labing Gamhanan,+ ang Usa kinsa mao ang karon+ ug ang kaniadto, tungod kay nahuptan mo ang imong dakong gahom+ ug misugod ka sa pagmando ingong hari.+ 18  Apan ang kanasoran nangapungot, ug miabot ang imong kapungot, ug ang tinudlong panahon sa paghukom sa mga patay, ug sa paghatag ug ganti+ ngadto sa imong mga ulipon nga mga manalagna+ ug sa mga balaan ug sa mga nangahadlok sa imong ngalan, mga gagmay ug dagko,+ ug sa paglaglag+ sa mga nagalaglag sa yuta.”+ 19  Ug ang sangtuwaryo sa templo sa Diyos nga didto sa langit+ nabuksan, ug ang arka+ sa iyang pakigsaad nakita didto sa iyang sangtuwaryo sa templo.+ Ug dihay mga kilat ug mga tingog ug mga dalugdog ug linog ug dagkong ulan nga yelo.

Mga Footnote