Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Pinadayag 10:1-11

10  Ug nakita ko ang laing kusgang manulonda+ nga mikunsad gikan sa langit, nga sinul-oban ug panganod,+ ug may usa ka balangaw diha sa iyang ulo, ug ang iyang nawong ingon sa adlaw,+ ug ang iyang mga tiil+ ingon sa mga haligi nga kalayo,  ug diha sa iyang kamot ang usa ka gamayng linukot nga basahon nga binuksan. Ug iyang gitunob ang iyang tuong tiil sa dagat, apan ang iyang wala nga tiil sa yuta,+  ug sa makusog nga tingog siya misinggit ingon sa usa ka leyon+ dihang magangulob. Ug sa pagsinggit niya, ang pito ka dalugdog+ mitingog.  Karon sa dihang ang pito ka dalugdog misulti, mosulat na unta ako; apan nadungog ko ang usa ka tingog gikan sa langit+ nga nag-ingon: “Ililong ang mga butang+ nga gisulti sa pito ka dalugdog, ug ayaw kini isulat.”  Ug ang manulonda nga akong nakitang nagbarog sa dagat ug sa yuta miisa sa iyang tuong kamot ngadto sa langit,+  ug pinaagi sa Usa kinsa buhi+ hangtod sa kahangtoran,+ kinsa maoy naglalang sa langit ug sa mga butang nga anaa niini ug sa yuta+ ug sa mga butang nga anaa niini ug sa dagat ug sa mga butang nga anaa niini,+ siya nanumpa: “Wala na gayoy paglangan+ pa;  apan sa mga adlaw nga magpatingog ang ikapitong manulonda,+ sa dihang mohuyop na siya sa iyang trompeta,+ ang sagradong tinago+ sa Diyos sumala sa maayong balita nga iyang gipahayag sa iyang mga ulipon nga mga manalagna+ sa pagkatinuod matapos na.”  Ug ang tingog+ nga akong nadungog gikan sa langit misulti kanako pag-usab ug nag-ingon: “Lakaw, kuhaa ang binuksan nga linukot nga basahon nga anaa sa kamot sa manulonda nga nagbarog sa dagat ug sa yuta.”+  Ug ako miadto sa manulonda ug giingnan siya nga ihatag kanako ang gamayng linukot nga basahon. Ug siya miingon kanako: “Kuhaa kini ug kan-a kini,+ ug kini makapapait sa imong tiyan, apan sa imong baba kini matam-is ingon sa dugos.” 10  Ug akong gikuha ang gamayng linukot nga basahon gikan sa kamot sa manulonda ug gikaon kini,+ ug sa akong baba kini matam-is ingon sa dugos;+ apan sa nakaon ko na kini, gipapait niini ang akong tiyan. 11  Ug sila miingon kanako: “Kinahanglan nga ikaw managna pag-usab labot sa mga katawhan ug kanasoran ug mga pinulongan ug sa daghang hari.”+

Mga Footnote