Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Oseas 6:1-11

6  “Umari kamo ug mamalik kita kang Jehova,+ kay siya nagkuniskunis+ kanato apan kita iyang pagaayohon.+ Siya nagsamad kanato, apan kita iyang pagabugkosan.+  Kita iyang pagabuhion human sa duha ka adlaw.+ Sa ikatulo ka adlaw kita iyang pagabangonon, ug kita mabuhi sa iyang atubangan.+  Ug kita makaila, kita magpadayon sa pag-ila kang Jehova.+ Sama sa kaadlawon,+ ang iyang paggula piho gayod.+ Ug siya moanhi kanato sama sa ulan;+ sama sa ulan sa tingpamulak nga nagatumog sa yuta.”+  “Unsay buhaton ko kanimo, Oh Epraim? Unsay buhaton ko kanimo, Oh Juda,+ sa dihang ang inyong mahigugmaong-kalulot sama man sa panganod sa kabuntagon ug sama sa yamog nga sayong mahanaw?  Mao nga putlon ko sila pinaagi sa mga manalagna;+ patyon ko sila pinaagi sa mga pulong sa akong baba.+ Ug ang mga paghukom kanimo mahisama sa kahayag nga nagasidlak.+  Kay ako may kahimuot sa mahigugmaong-kalulot,+ ug dili sa halad;+ ug sa kahibalo sa Diyos inay kay sa tibuok halad-nga-sinunog.+  Apan sila, sama sa yutan-ong tawo, naglapas sa pakigsaad.+ Didto sila nagmaluibon kanako.+  Ang Gilead+ maoy usa ka lungsod sa mga mamumuhat sa makadaot; ang ilang mga tunob maoy dugo.+  Ug sama sa pag-atang aron sa pagbanhig sa usa ka tawo,+ ang panon sa mga saserdote maoy mga pundok sa mga bandido.+ Sa daplin sa agianan sila nagapamatay didto sa Sekem,+ tungod kay sila walay laing ginabuhat kondili kalaw-ayan.+ 10  Ako nakakitag makalilisang nga butang sa balay sa Israel.+ Dihay pakighilawas sa Epraim.+ Ang Israel naghugaw sa iyang kaugalingon.+ 11  Dugang pa, Oh Juda, ang usa ka pag-ani gitino na alang kanimo, sa dihang akong tigomon pagbalik ang mga binihag sa akong katawhan.”+

Mga Footnote