Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Oseas 5:1-15

5  “Patalinghogi kini, Oh mga saserdote,+ ug pamati, Oh balay sa Israel, ug kamo, Oh balay sa hari,+ paminaw, kay ang paghukom maoy mahitungod kaninyo; tungod kay kamo nahimong bitik+ sa Mizpa ug ingon sa pukot nga gibuklad ibabaw sa Tabor.+  Ug kadtong namiya nagpasulabi sa buluhatong pagpamatay,+ ug ako nahimong tambag kanilang tanan.+  Ako nakaila kang Epraim,+ ug ang Israel wala matago gikan kanako.+ Kay karon, Oh Epraim, ang mga babaye imong gipakasama sa mga pampam;+ ang Israel naghugaw sa iyang kaugalingon.+  Ang ilang mga pagpakiglabot dili magtugot kanila sa pagbalik ngadto sa ilang Diyos,+ tungod kay may espiritu sa pakighilawas+ sa ilang taliwala; ug si Jehova wala nila ilha.+  Ug ang garbo sa Israel nagpamatuod sa iyang atubangan;+ ug ang Israel ug ang Epraim gipapandol sa ilang kasaypanan.+ Ang Juda napandol usab uban kanila.+  Uban sa ilang mga karnero ug sa ilang mga baka sila nanglakaw ug nangita kang Jehova, apan siya dili nila makaplagan.+ Siya mipahilayo kanila.  Sila nagmaluibon kang Jehova,+ kay sila nanganak ug mga anak nga estranyo.+ Karon sa usa ka bulan pagalamyon sila uban sa ilang mga bahin sa yuta.+  “Huypa ninyo ang usa ka budyong+ sa Gibea,+ ang usa ka trompeta sa Rama! Singgit kamo ug usa ka singgit sa pakiggubat sa Bet-aven+—sunod kanimo, Oh Benjamin!+  Oh Epraim, ikaw mahimong usa na lamang ka butang nga makapahingangha sa adlaw sa pagbadlong.+ Taliwala sa mga tribo sa Israel ako nagpahibalo ug kasaligang mga pulong.+ 10  Ang mga prinsipe sa Juda nahisama kanila nga nag-irog sa usa ka utlanan.+ Akong igabubo kanila ang akong mabangis nga kasuko sama sa tubig. 11  Ang Epraim gilupigan, gidugmok sa hustisya,+ kay siya nangako sa pagsunod sa iyang kaaway.+ 12  Ug ako nahisama sa tangkob+ alang sa Epraim ug sama sa pagkadunot alang sa balay sa Juda. 13  “Ug nakita sa Epraim ang iyang sakit, ug sa Juda ang iyang kabahong.+ Ug ang Epraim miadto sa Asirya+ ug nagpasugo ngadto sa usa ka dakong hari.+ Apan kana siya wala makaayo kaninyo,+ ug siya dili makaalim sa inyong kabahong.+ 14  Kay ako mahisama sa usa ka nating leyon alang sa Epraim+ ug sama sa usa ka may-lambungay nga nating leyon alang sa balay sa Juda. Ako, ako mismo mokuniskunis ug ako molakaw ug mobihag, ug wala unyay manluluwas.+ 15  Ako molakaw, ako mopauli sa akong dapit hangtod nga sila magpas-an sa ilang pagkasad-an;+ ug sila mangita gayod sa akong nawong.+ Sa dihang sila anaa sa grabeng kapit-os,+ sila mangita kanako.”+

Mga Footnote