Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Oseas 2:1-23

2  “Ingna ninyo ang inyong mga igsoong lalaki, ‘Akong katawhan!’+ ug ang inyong mga igsoong babaye, ‘Oh babayeng gikaluy-an!’+  Pakigburoka sa inyong inahan;+ pakigburoka, kay siya dili ko asawa+ ug ako dili niya bana.+ Ug kinahanglan nga kuhaon niya ang iyang pakighilawas gikan sa iyang atubangan ug ang iyang mga pagpanapaw gikan sa taliwala sa iyang mga dughan,+  aron dili ko siya huboan+ ug himoon siya nga ingon sa adlaw sa iyang pagkatawo,+ ug himoon siya nga sama sa kamingawan+ ug himoon siya nga sama sa mamala nga yuta+ ug patyon siya sa kauhaw.+  Ug ang iyang mga anak dili ko kaluy-an,+ kay sila mga anak sa pakighilawas.+  Kay ang ilang inahan nakighilawas.+ Siya nga nagmabdos kanila nagpakaulaw,+ kay siya miingon, ‘Buot ko nga mosunod sa mga nahigugma pag-ayo kanako,+ sa naghatag sa akong tinapay ug sa akong tubig, sa akong delana ug sa akong lino, sa akong lana ug sa akong ilimnon.’+  “Busa, ania, akong koralan sa mga sampinit ang imong dalan; ug ako magtukod ug paril nga bato batok kaniya,+ aron dili niya makita ang iyang mga dalan.+  Ug iyang agpason ang mga nahigugma pag-ayo kaniya, apan siya dili makaapas kanila;+ ug iyang pangitaon gayod sila, apan siya dili makakaplag kanila. Ug siya magaingon, ‘Buot ko nga moadto ug mobalik sa akong bana,+ ang una,+ kay mas maayo pa kanako kadtong panahona kay sa karon.’+  Apan siya wala moila+ nga ako ang naghatag kaniya sa mga lugas+ ug sa tam-is nga bino ug sa lana, ug nga gipadaghan ko ang plata alang kaniya, ug bulawan, nga ilang gigamit alang kang Baal.+  “‘Busa ako mobalik ug kuhaon ko gayod ang akong mga lugas sa panahon niini ug ang akong bino sa panahon niini,+ ug sakmiton ko ang akong delana ug ang akong lino nga gitabon sa iyang pagkahubo.+ 10  Ug karon ipadayag ko ang iyang pribadong mga bahin ngadto sa mga mata sa mga nahigugma pag-ayo kaniya,+ ug walay tawo nga mosakmit kaniya gikan sa akong kamot.+ 11  Ug pahunongon ko gayod ang tanan niyang kasadya,+ ang iyang pista,+ ang iyang bag-ong bulan+ ug ang iyang igpapahulay ug ang tanan niyang kapanahonan sa pangilin. 12  Ug laglagon ko ang iyang paras+ ug ang iyang kahoyng igos,+ nga mahitungod niini siya miingon: “Mga gasa kini kanako, nga gihatag kanako sa mga nahigugma pag-ayo kanako”; ug himoon ko sila nga ingon sa usa ka lasang,+ ug ang ihalas nga mananap sa kapatagan maglamoy gayod kanila. 13  Ug makighusay+ ako batok kaniya tungod sa mga adlaw sa mga larawan sa Baal+ nga niana nagpadayon siya sa paghalad sa gipaaso nga halad,+ sa dihang nagpadayon siya sa pagdayandayan sa iyang kaugalingon sa iyang singsing ug sa iyang mga pahiyas+ ug nagpadayon siya sa pag-agpas sa mga nahigugma pag-ayo kaniya,+ ug ako mao ang iyang gikalimtan,’+ mao ang giingon ni Jehova. 14  “‘Busa, ania, ako mangibabaw kaniya, ug akong paadtoon siya sa kamingawan,+ ug ako mosulti sa pagtandog sa iyang kasingkasing.+ 15  Ug ihatag ko kaniya ang iyang mga parasan sukad nianang panahona padayon,+ ug ang ubos nga patag sa Akor+ ingong usa ka ganghaan ngadto sa paglaom; ug siya motubag gayod didto ingon sa mga adlaw sa iyang pagkabatan-on+ ug ingon sa adlaw sa iyang paggula gikan sa yuta sa Ehipto.+ 16  Ug mahitabo gayod nianang adlawa,’ mao ang giingon ni Jehova, ‘nga ikaw magatawag kanako nga Akong bana, ug ikaw dili na magatawag kanako nga Akong tag-iya.’+ 17  “‘Ug kuhaon ko ang mga ngalan sa mga larawan sa Baal gikan sa iyang baba,+ ug sila dili na mahinumdoman pa pinaagi sa ilang ngalan.+ 18  Ug alang kanila ako maghimo gayod ug usa ka pakigsaad nianang adlawa may kalabotan sa ihalas nga mananap sa kapatagan+ ug sa naglupad nga linalang sa kalangitan ug sa nagakamang sa yuta, ug ang pana ug ang espada ug ang gubat pahunongon ko gikan sa yuta,+ ug pahigdaon ko sila sa kasegurohan.+ 19  Ug ako makigsaad nga mangasawa kanimo hangtod sa panahong walay tino,+ ug ako makigsaad nga mangasawa kanimo diha sa pagkamatarong ug sa hustisya ug sa mahigugmaong-kalulot ug sa kaluoy.+ 20  Ug ako makigsaad kanimo sa kaminyoon diha sa pagkamatinumanon; ug ikaw makaila gayod kang Jehova.’+ 21  “‘Ug mahitabo gayod nianang adlawa nga ako motubag,’ mao ang giingon ni Jehova, ‘tubagon ko ang kalangitan, ug sila motubag sa yuta;+ 22  ug ang yuta motubag sa mga lugas+ ug sa tam-is nga bino ug sa lana; ug sila motubag kang Jezreel [‘ang Diyos magapugas ug binhi’].+ 23  Ug ako magapugas kaniya sama sa binhi alang kanako diha sa yuta,+ ug ako maluoy kaniya nga wala kaluy-i,+ ug ako magaingon kanila nga dili akong katawhan: “Kamo akong katawhan”;+ ug sila magaingon: “Ikaw among Diyos.”’”+

Mga Footnote