Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Oseas 14:1-9

14  “Balik, Oh Israel, kang Jehova nga imong Diyos,+ kay ikaw napandol sa imong kasaypanan.+  Pagdala kamog mga pulong ug pamalik kamo kang Jehova.+ Ingna siya, ninyong tanan, ‘Hinaot pasayloon mo ang kasaypanan;+ ug dawaton ang maayo, ug sa baylo among ihalad ang mga toreyong baka sa among mga ngabil.+  Ang Asirya dili makaluwas kanamo.+ Kami dili mosakay sa mga kabayo.+ Ug kami dili na moingon: “Oh among Diyos!” ngadto sa ginama sa among mga kamot, tungod kay pinaagi kanimo nga ang usa ka bata nga ilo-sa-amahan gipakitaan ug kaluoy.’+  “Ayohon ko ang ilang pagkadili-matinumanon.+ Higugmaon ko sila sa kinabubut-on,+ tungod kay ang akong kasuko mitalikod gikan kaniya.+  Mahisama ako sa yamog alang sa Israel.+ Siya mamulak sama sa lirio, ug mopatidlom sa iyang mga gamot sama sa Lebanon.  Ang iyang mga gagmayng sanga motubo, ug ang iyang dignidad mahisama nianang sa kahoyng olibo,+ ug ang iyang kahumot mahisama nianang sa Lebanon.  Sila mahimo na usab nga mga pumopuyo ilalom sa iyang landong.+ Sila magpatubo ug mga lugas, ug manalingsing sama sa paras.+ Ang paghandom kaniya mahisama sa bino sa Lebanon.  “Ang Epraim moingon, ‘Unsa pay akong labot sa mga idolo?’+ “Ako motubag gayod ug magpadayon sa pagtan-aw kaniya.+ Ako sama sa usa ka malamboon nga kahoyng junipero.+ Gikan kanako ang bunga alang kanimo makaplagan gayod.”  Kinsa ang maalamon, aron kining mga butanga iyang masabtan?+ Ang maayog pagsabot, aron iya kining mahibaloan?+ Kay ang mga dalan ni Jehova matul-id,+ ug ang mga matarong mao ang magalakaw diha niana;+ apan ang mga malapason mao ang mangapandol diha niana.+

Mga Footnote