Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Oseas 13:1-16

13  “Sa dihang ang Epraim misulti, dihay pagpangurog; siya tinamod sa Israel.+ Apan siya nahimong sad-an maylabot kang Baal+ ug namatay.+  Ug karon sila naghimog dugang sala ug naghimo alang sa ilang kaugalingon ug inumol nga estatwa gikan sa ilang plata,+ mga idolo sumala sa ilang kaugalingong pagsabot,+ nga kining tanan ginama sa mga artesano.+ Sila nag-ingon kanila, ‘Ang mga tawo nga naghalad pahaloka sa mga nating baka.’+  Busa sila mahisama sa mga panganod sa kabuntagon+ ug sama sa yamog nga sayong mobiya; sama sa tahop nga ipalid sa bagyo gikan sa giokanan+ ug sama sa aso gikan sa panghaw sa atop.  “Apan ako mao si Jehova nga imong Diyos sukad pa sa yuta sa Ehipto,+ ug walay Diyos gawas kanako nga imong nailhan; ug walay manluluwas gawas lamang kanako.+  Ako nakaila kanimo sa kamingawan,+ sa yuta sa mga hilanat.+  Sumala sa ilang sibsibanan, mao man ang pagkabusog nila.+ Sila nangabusog ug ang ilang kasingkasing nabayaw.+ Mao nga sila nalimot kanako.+  Ug kanila ako mahisama sa usa ka nating leyon.+ Sama sa usa ka leopardo diha sa dalan ako magpadayon sa pagtan-aw.+  Tagboon ko sila sama sa oso nga nawad-an sa iyang mga nati,+ ug gision ko ang habolhabol sa ilang kasingkasing. Ug pagalamyon ko sila didto sama sa usa ka leyon;+ ang usa ka ihalas nga mananap sa kapatagan magkuniskunis kanila.+  Kini maglaglag gayod kanimo,+ Oh Israel, tungod kay kini batok kanako, batok sa imong magtatabang.+ 10  “Nan, hain na man ang imong hari, aron iya kang luwason diha sa tanan nimong mga siyudad,+ ug ang imong mga maghuhukom, nga mahitungod kanila ikaw miingon, ‘Hatagi akog hari ug mga prinsipe’?+ 11  Gihatagan ko ikaw ug hari sa akong kasuko,+ ug kuhaon ko siya sa akong mabangis nga kasuko.+ 12  “Ang kasaypanan sa Epraim giputos, ang iyang sala gitipigan.+ 13  Ang kaul-ol sa pagbati sa usa ka babayeng manganak modangat kaniya.+ Siya usa ka anak nga dili maalamon,+ tungod kay sa hustong panahon siya dili mag-urong inigkahimugso na sa mga anak gikan sa tagoangkan.+ 14  “Gikan sa kamot sa Sheol tubson ko sila;+ gikan sa kamatayon bawion ko sila.+ Hain ang imong mga ikot, Oh Kamatayon?+ Hain ang imong pagkamalaglagon, Oh Sheol?+ Ang kaluoy matago gikan sa akong mga mata.+ 15  “Kon siya ingong anak sa mga tanom nga tangbo magmabungahon,+ ang hangin nga timog, ang hangin ni Jehova moabot.+ Gikan sa usa ka kamingawan kini moabot, ug kini magpamala sa iyang atabay ug magpahubas sa iyang tubod.+ Pagailogon niya ang bahandi sa tanang tilinguhaon nga mga butang.+ 16  “Ang Samaria pakasad-on,+ kay siya masuklanon sa iyang Diyos.+ Pinaagi sa espada sila mangapukan.+ Ang ilang mga anak pagadugmokon,+ ug ang ilang mga babayeng mabdos pagayasyasan.”+

Mga Footnote