Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Oseas 11:1-12

11  “Sa dihang bata pa ang Israel, siya akong gihigugma,+ ug gikan sa Ehipto gitawag ko ang akong anak.+  “Sa nagadugang ang ilang pagtawag kanila,+ nagadugang usab ang pagpahilayo nila gikan sa ilang atubangan.+ Ngadto sa mga larawan sa Baal sila naghalad,+ ug ngadto sa kinulit nga mga larawan sila naghimog gipaaso nga halad.+  Apan bahin kanako, ako nagtudlo kang Epraim sa paglakaw,+ nagsapnay kanila sa akong mga bukton;+ ug sila wala moila nga ako nag-ayo kanila.+  Pinaagi sa mga pisi sa yutan-ong tawo ako nagbutad kanila, pinaagi sa mga pisi sa gugma,+ mao nga kanila ako nahisama niadtong nagtangtang ug yugo gikan sa ilang apapangig,+ ug sa kalumo ako nagdala ug pagkaon sa matag usa.+  Siya dili mobalik sa yuta sa Ehipto, apan ang Asirya mao ang mahimo niyang hari,+ tungod kay sila midumili sa pagbalik.+  Ug usa ka espada magtuyok gayod libot sa iyang mga siyudad+ ug mag-ut-ot sa iyang mga trangka ug maglamoy+ tungod sa ilang mga laraw.+  Ug ang akong katawhan nakiling sa pagkadili-matinumanon kanako.+ Ug sila magatawag niini sa itaas; wala gayoy bisan usa nga motindog.  “Unsaon ko pagbiya kanimo, Oh Epraim?+ Unsaon ko pagtugyan kanimo, Oh Israel?+ Unsaon ko paghimo kanimo ingon sa Adma?+ Unsaon ko paghimo kanimo sama sa Zeboiim?+ Ang akong kasingkasing nausab sulod nako;+ sa samang higayon nanginit ang akong kaluoy.  Dili ko ipahayag ang akong nagasilaob nga kasuko.+ Dili ko gun-obon pag-usab ang Epraim,+ kay ako Diyos+ ug dili tawo, ang Balaang Usa diha sa imong taliwala;+ ug ako dili moanha sa kaaligutgot. 10  Sila magalakaw sunod kang Jehova.+ Sama sa usa ka leyon siya magangulob;+ kay siya magangulob,+ ug ang mga anak mangabot nga mangurog gikan sa kasadpan.+ 11  Sama sa usa ka langgam sila mangabot nga mangurog gikan sa Ehipto,+ ug sama sa usa ka salampati gikan sa yuta sa Asirya;+ ug papuy-on ko gayod sila sa ilang mga balay,” mao ang giingon ni Jehova.+ 12  “Gilibotan ako sa Epraim uban ang pagpamakak,+ ug sa balay sa Israel uban ang pagpanglimbong. Apan ang Juda nagasuroy pa uban sa Diyos,+ ug siya kasaligan uban sa Labing Balaang Usa.”

Mga Footnote