Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Oseas 10:1-15

10  “Ang Israel maoy usa ka nagakaut-ot nga paras.+ Siya nagpadayon sa pagpatunghag bunga alang sa iyang kaugalingon.+ Sumala sa kadaghan sa iyang bunga iyang gipadaghan ang iyang mga halaran.+ Sumala sa pagkamaayo sa iyang yuta, sila nagpatindog ug maayong mga haligi.+  Ang ilang kasingkasing nahimong salingkapaw;+ karon sila makaplagang sad-an. “Adunay moguba sa ilang mga halaran; iyang pagaagawan ang ilang mga haligi.+  Kay karon sila moingon, ‘Kami walay hari,+ kay kami wala mahadlok kang Jehova. Ug mahitungod sa hari, unsa ang iyang himoon alang kanamo?’  “Sila nagsulti ug mga pulong, nanumpa ug bakak,+ naghimo ug pakigsaad;+ ug ang paghukom miturok sama sa makahilo nga tanom diha sa mga tudling sa kapatagan.+  Tungod sa idolo nga nating baka sa Bet-aven+ ang mga pumoluyo sa Samaria mangalisang; tungod niana ang iyang katawhan magbangotan gayod, ingon man ang iyang mga saserdote sa langyaw nga diyos nga kanhi nagmalipayon tungod niana, gumikan sa himaya niana, tungod kay kana madestiyero nga halayo gikan niana.+  Kana pagadad-on ngadto sa Asirya ingong gasa alang sa usa ka dakong hari.+ Kaulawan ang madawat sa Epraim,+ ug ang Israel maulaw sa iyang tambag.+  Ang Samaria ug ang iyang hari pahilomon gayod,+ sama sa usa ka nabanggi nga gamayng sanga sa ibabaw sa katubigan.  Ug ang hatag-as nga mga dapit sa Bet-aven,+ ang sala sa Israel,+ pagalaglagon gayod. Ang mga sampinit ug mga kudyapa+ manubo sa ibabaw sa ilang mga halaran.+ Ug ang katawhan sa pagkatinuod moingon sa mga bukid, ‘Taboni kami!’ ug sa mga bungtod, ‘Tumpagi kami!’+  “Sukad sa mga adlaw sa Gibea+ kamo nakasala,+ Oh Israel. Didto sila nanindog. Didto sa Gibea ang gubat batok sa mga anak sa pagkadili-matarong wala makaapas kanila.+ 10  Sa dihang akong tinguhaon, pagadisiplinahon ko usab sila.+ Ug batok kanila ang mga katawhan tigomon gayod sa dihang isangon sila ngadto sa ilang duha ka kasaypanan.+ 11  “Ug ang Epraim maoy usa ka namanso nga nating baka nga mahigugmang mogiok;+ ug ako, sa akong bahin, miagi sa iyang maanindot nga liog. Akong pasakyan ang Epraim.+ Ang Juda magadaro;+ ang Jacob magakaras+ alang kaniya. 12  Pagpugas kamo ug binhi sa pagkamatarong;+ pag-ani kamo sumala sa mahigugmaong-kalulot.+ Pagtikad kamo ug yuta nga arang matikad,+ sa dihang may panahon pa sa pagpangita kang Jehova hangtod nga siya moabot+ ug magatudlo kaninyo sa pagkamatarong.+ 13  “Kamo nagdaro sa pagkadaotan.+ Pagkadili-matarong ang inyong giani.+ Kamo mikaon sa bunga sa panglimbong,+ kay kamo misalig sa inyong dalan,+ sa kadaghan sa inyong mga tawong gamhanan.+ 14  Ug usa ka kagubot mitungha taliwala sa imong katawhan,+ ug ang tanan nimong kinutaan nga mga siyudad pagaagawan,+ ingon sa pag-agaw ni Salman sa balay ni Arbel, sa adlaw sa gubat sa dihang ang usa ka inahan gidugmok uban sa iyang mga anak.+ 15  Ingon niana ang iyang buhaton kaninyo, Oh Bethel, tungod sa inyong hilabihang pagkadaotan.+ Sa kaadlawon ang hari sa Israel pahilomon.”+

Mga Footnote